Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

dm drogerie markt, s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.10.2022
30.09.2023
01.10.2021
30.09.2022
01.10.2020
30.09.2021
01.10.2019
30.09.2020
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
370 566 920€ 303 576 156€ 263 932 637€ 231 483 835€ 207 445 266€ 189 338 934€ 174 429 264€ 164 101 805€ 148 833 760€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
372 701 189 € 304 635 299 € 264 898 309 € 231 551 663 € 207 698 444 € 189 488 729 € 174 754 755 € 164 107 447 € 148 942 311 € 133 187 820 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
356 813 344€ 291 282 968€ 253 759 478€ 222 263 511€ 195 159 694€ 178 090 574€ 164 983 853€ 154 549 841€ 141 113 754€ 126 214 793€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
12 023 563€ 10 911 289€ 9 344 343€ 8 558 545€ 11 312 963€ 9 917 034€ 8 000 051€ 8 570 198€ 6 613 129€ 6 196 133€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
687 097€ 265 544€ 442 406€ 27 007€ 83 126€ 17 762€ 296 975€ 5 642€ 108 551€ 26 499€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 177 185€ 2 175 498€ 1 352 082€ 702 600€ 1 142 661€ 1 463 359€ 1 473 876€ 981 766€ 1 106 877€ 750 395€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
361 908 449 € 295 923 863 € 255 247 155 € 224 750 602 € 202 852 900 € 183 646 570 € 169 005 753 € 157 645 381 € 142 981 868 € 127 332 316 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
229 007 054€ 185 112 923€ 162 688 764€ 141 985 020€ 125 832 161€ 112 734 652€ 104 708 759€ 97 993 476€ 89 237 627€ 80 820 800€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
9 109 003€ 6 143 544€ 5 433 252€ 4 757 755€ 4 385 048€ 4 105 396€ 3 389 214€ 3 713 678€ 3 573 966€ 2 665 384€
13
C.
Opravné položky k zásobám
110 248€ -512 474€ 621 369€ 5 984€ -251 479€ 438 023€ 159 350€ 150 000€ -48 818€ 40 106€
14
D.
Služby
54 609 637€ 47 447 863€ 40 264 817€ 34 426 424€ 31 586 468€ 28 068 016€ 26 905 291€ 24 319 622€ 21 976 438€ 19 284 620€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
51 736 911 € 41 286 044 € 34 311 332 € 31 305 095 € 28 871 894 € 26 585 427 € 22 448 466 € 19 991 908 € 18 042 776 € 15 715 736 €
16
E.1.
Mzdové náklady
35 988 299€ 28 380 139€ 24 475 324€ 21 973 557€ 20 291 367€ 18 724 567€ 15 730 771€ 14 261 096€ 12 559 821€ 11 172 219€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
13 201 963€ 10 461 876€ 8 877 917€ 7 987 843€ 7 405 196€ 6 854 613€ 5 778 619€ 5 123 364€ 4 635 027€ 4 062 999€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 546 649€ 2 444 029€ 958 091€ 1 343 695€ 1 175 331€ 1 006 247€ 929 076€ 597 448€ 837 928€ 470 518€
20
F.
Dane a poplatky
52 877€ 23 912€ 23 480€ 26 598€ 26 841€ 20 806€ 24 383€ 28 008€ 23 586€ 23 597€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 133 902€ 10 753 578€ 8 865 101€ 9 325 920€ 9 677 867€ 9 469 028€ 8 945 950€ 8 953 347€ 7 792 496€ 6 784 768€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 890 812€ 10 016 601€ 8 729 954€ 9 354 227€ 9 585 738€ 9 296 456€ 8 630 808€ 8 800 950€ 7 226 425€ 6 563 776€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
243 090€ 736 977€ 135 147€ -28 307€ 92 129€ 172 572€ 315 142€ 152 397€ 566 071€ 220 992€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
468 498€ 264 600€ 1 810€ 21 624€ 94 293€ 1 337€ 305 382€ 76 613€ 104 905€ 174 345€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
55 367€ 4 509€ 1 995€ -1 653€ 2 132€ -4 805€ 4 183€ -99 174€ 10 767€ 33 398€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 624 952€ 5 399 364€ 3 035 235€ 2 897 835€ 2 627 675€ 2 228 690€ 2 114 775€ 2 517 903€ 2 268 125€ 1 789 562€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
10 792 740 € 8 711 436 € 9 651 154 € 6 801 061 € 4 845 544 € 5 842 159 € 5 749 002 € 6 462 066 € 5 960 443 € 5 855 504 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
76 000 965 € 64 002 401 € 54 095 619 € 49 646 873 € 44 920 459 € 42 661 521 € 37 821 290 € 36 943 263 € 32 987 670 € 29 600 016 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
134 516 € 91 796 € 47 266 € 69 883 € 22 557 € 24 986 € 14 600 € 13 706 € 12 859 € 9 908 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
98 507 € 16 921 € 6 636 € 15 022 € 5 445 € 61 € 36 € 69 € 108 € 137 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
93 463€ 16 921€ 6 636€ 15 016€ 5 445€ 0€ 0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5 044€ 0€ 0€ 6€ 0€ 61€ 36€ 69€ 108€ 137€
42
XII.
Kurzové zisky
45€ 53€ 885€ 4 189€ 735€ 932€ 275€ 154€ 8€ 1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
35 964€ 74 822€ 39 745€ 50 672€ 16 377€ 23 993€ 14 289€ 13 483€ 12 743€ 9 770€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 303 399 € 1 091 025 € 945 628 € 906 282 € 827 632 € 1 022 209 € 992 741 € 1 025 187 € 1 128 367 € 1 139 419 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
5 465 € 252 € 5 324 € 67 199 € 81 218 € 283 189 € 324 254 € 387 234 € 433 405 € 488 710 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
5 303€ 0€ 4 467€ 67 178€ 81 010€ 19 773€ 37 280€ 95 123€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
162€ 252€ 857€ 21€ 208€ 263 416€ 286 974€ 292 111€ 433 405€ 488 710€
52
O.
Kurzové straty
1 156€ 9 317€ 13 640€ 10 121€ 3 951€ 3 056€ 320€ 284€ 653€ 42€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 296 778€ 1 081 456€ 926 664€ 828 962€ 742 463€ 735 964€ 668 167€ 637 669€ 694 309€ 650 667€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 168 883 € -999 229 € -898 362 € -836 399 € -805 075 € -997 223 € -978 141 € -1 011 481 € -1 115 508 € -1 129 511 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
9 623 857 € 7 712 207 € 8 752 792 € 5 964 662 € 4 040 469 € 4 844 936 € 4 770 861 € 5 450 585 € 4 844 935 € 4 725 993 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 232 569 € 1 914 947 € 2 124 904 € 1 191 808 € 797 993 € 1 091 525 € 1 645 924 € 1 276 796 € 1 212 240 € 1 349 021 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 303 197€ 2 671 928€ 2 408 343€ 1 836 986€ 1 484 560€ 1 471 377€ 2 167 911€ 2 323 794€ 1 978 691€ 1 669 968€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-70 628€ -756 981€ -283 439€ -645 178€ -686 567€ -379 852€ -521 987€ -1 046 998€ -766 451€ -320 947€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
7 391 288 € 5 797 260 € 6 627 888 € 4 772 854 € 3 242 476 € 3 753 411 € 3 124 937 € 4 173 789 € 3 632 695 € 3 376 972 €