Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SK Cloud s.r.o. [zrušená]

2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
98 561€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
121 010€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-22 449 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 927 842 € 304 417 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 927 842€ 304 417€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 864 599 € 275 355 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
26 463€ 6 257€
10
B.2
Služby
3 838 136€ 269 098€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
40 794 € 29 062 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
12 956 € 23 602 €
13
C.1
Mzdové náklady
9 550€ 16 749€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 349€ 5 895€
16
C.4
Sociálne náklady
57€ 958€
17
D
Dane a poplatky
250€ 367€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 792€ 2 885€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 500€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
262€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
562€ 2€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
797€ 338€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
22 561 € 7 110 €
38
X.
Výnosové úroky
1€
39
N
Nákladové úroky
831€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
592€ 309€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 423 € -308 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
21 138 € 6 802 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
5 081 € 1 564 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
5 081€ 1 564€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
16 057 € 5 238 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
21 138 € 6 802 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
16 057 € 5 238 €