Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MetLife Amslico poisťovňa, a.s. [zrušená]

2014 - 2009
2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)
12,9 % 14,5 % 12,8 % 19,9 % 16,3 % 12,7 %
Návratnosť aktív (ROA)
2,2 % 2,6 % 2,4 % 3,7 % 3,3 % 2,6 %
Zisková marža
14,5 % 15,9 % 15,4 % 21,6 % 19,1 % 14,3 %
Hrubá marža
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Celková zadlženosť
82,7 % 82,4 % 81,3 % 81,6 % 79,8 % 79,6 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
EBITDA
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu
Účtovný cash flow
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Čistý cash flow
N/A
Úročený dlh
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Celkový dlh
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Dlhodobý dlh
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Krátkodobý dlh
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Čistý dlh
Marže
Hrubá marža
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
EBITDA marža
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Prevádzková marža
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Zisková marža
Marža účtovného cash flow
Ukazovatele zadlženosti
Dlh/EBITDA
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Čistý dlh/EBITDA
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Záväzky/EBITDA
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Celková zadlženosť
Podiel dlhu k celkovým aktívam
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Stupeň samofinancovania
Podiel dlhu k vlastnému imaniu
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Dlhodobá zadlženosť
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Krátkodobá zadlženosť
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Finančná páka
Úverová zaťaženosť
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Platobná neschopnosť obchodná
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Platobná neschopnosť celková
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Úrokové krytie
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Krytie dlhovej služby
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Likvidita 2. stupňa
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Likvidita 3. stupňa
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Finančné účty/Aktíva
Ukazovatele rentability
Návratnosť vlastného kapitálu
Návratnosť aktív
Návratnosť aktív (EBIT)
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
Návratnosť investovaného kapitálu
Ukazovateľ aktivity
Doba obratu aktív
Obrat aktív
Obrat zásob
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Doba obratu zásob
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Obrat neobežného majetku
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Obrat obežného majetku
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Doba obratu pohľadávok
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Doba splácania záväzkov
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Doba splácania záväzkov z obchodného styku
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Ďalšie ukazovatele
Osobné náklady/Pridaná hodnota
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Stupeň prevádzkovej páky
N/A
Efektívna daňová sadzba
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Krytie personálnych nákladov
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Krytie personálnych nákladov a odpisov
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Prirážka
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Finančná efektívnosť tržieb
N/A
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Stupeň oddlženia
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Krátkodobá toková oddlženosť
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Úverová zadlženosť
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Miera zadlženosti vlastného imania
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Altmanovo Z-skóre