Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KPMG Slovensko Advisory, k.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
01.10.2012
30.09.2013
01.10.2011
30.09.2012
01.10.2010
30.09.2011
01.10.2009
30.09.2010
01.10.2008
30.09.2009
01.10.2008
30.09.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
10 052 949 € 6 426 793 € 4 109 247 € 3 905 372 € 4 100 792 € 4 061 417 € 3 875 386 € 4 491 170 € 4 091 990 € 4 223 920 € 4 343 975 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
9 929 158€ 6 455 778€ 4 135 634€ 3 880 483€ 4 078 421€ 4 086 552€ 3 884 616€ 4 494 349€ 4 048 836€ 4 230 657€ 4 372 365€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
123 791€ -28 985€ -26 387€ 24 889€ 22 371€ -25 135€ -9 230€ -3 179€ 43 154€ -6 737€ -28 390€
07
II.3
Aktivácia
0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 380 775 € 1 929 486 € 1 103 905 € 1 120 283 € 1 042 522 € 1 174 310 € 1 127 369 € 1 017 655 € 1 093 051 € 1 187 702 € 1 315 948 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
33 804€ 30 878€ 12 766€ 12 052€ 7 300€ 8 659€ 9 137€ 4 967€ 4 828€ 5 076€ 9 429€
10
B.2
Služby
2 346 971€ 1 898 608€ 1 091 139€ 1 108 231€ 1 035 222€ 1 165 651€ 1 118 232€ 1 012 688€ 1 088 223€ 1 182 626€ 1 306 519€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
7 672 174 € 4 497 307 € 3 005 342 € 2 785 089 € 3 058 270 € 2 887 107 € 2 748 017 € 3 473 515 € 2 998 939 € 3 036 218 € 3 028 027 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
5 430 012 € 4 310 864 € 2 743 111 € 3 161 620 € 2 622 088 € 2 486 617 € 2 571 702 € 2 425 635 € 2 188 925 € 2 630 279 € 2 626 692 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 983 307€ 3 169 043€ 2 235 332€ 2 716 923€ 2 210 420€ 2 067 042€ 2 185 675€ 2 045 145€ 1 788 406€ 2 255 268€ 2 223 610€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 348 718€ 1 070 411€ 472 804€ 408 542€ 379 173€ 390 289€ 357 532€ 351 553€ 349 017€ 333 998€ 348 290€
16
C.4
Sociálne náklady
97 987€ 71 410€ 34 975€ 36 155€ 32 495€ 29 286€ 28 495€ 28 937€ 51 502€ 41 013€ 54 792€
17
D
Dane a poplatky
5 886€ 2 809€ 1 157€ 872€ 342€ 791€ 1 932€ 2 423€ 7€ 771€ 1 401€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
87 138€ 74 944€ 47 038€ 28 618€ 21 103€ 28 936€ 17 353€ 980€ 11 340€ 26 542€ 31 848€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
619€ 29€ 24 854€ 83€ 1 835€ 107€ 83€ 2 420€ 3 881€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
68€ 0€ 0€ 83€ 196€ 5 163€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
13 406€ 44 509€ 1 081€ 2 775€ -35 589€ 20 155€ 45 407€ 62 523€ -17 021€ 29 495€ 72 060€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 241€ 5 196€ 2 473€ 104€ 12 323€ 888€ 18 512€ 969€ 3 242€ 60 147€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
23 701€ 18 636€ 12 837€ 12 265€ 12 885€ 14 801€ 13 635€ 11 396€ 8 323€ 8 279€ 15 296€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
2 115 823 € 50 770 € 227 445 € -420 957 € 451 403 € 336 802 € 97 988 € 989 153 € 810 754 € 344 094 € 339 595 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
0€ 0€ 22€ 35€ 45€ 21€ 359€ 599€ 426€ 2 015€
39
N
Nákladové úroky
3 522€ 814€ 457€ 17€ 369€ 366€ 125€ 214€ 717€ 143€
40
XI.
Kurzové zisky
5 363€ 3 103€ 1 635€ 13 483€ 4 917€ 582€ 3 974€ 1 455€ 12 578€ 21 388€
41
O
Kurzové straty
5 383€ 2 694€ 8 925€ 2 315€ 9 856€ 1 051€ 3 960€ 4 453€ 4 171€ 8 704€ 35 393€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
250€ 419€ 1 217€ 590€ 658€ 800€ 1 401€ 407€ 194€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
19 248€ 7 471€ 5 015€ 4 864€ 4 655€ 3 991€ 3 652€ 3 813€ 3 896€ 3 065€ 3 655€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-22 540 € -7 457 € -13 180 € -4 949 € -704 € 354 € -5 733 € -4 147 € -6 323 € 1 286 € -15 645 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 093 283 € 43 313 € 214 265 € -425 906 € 450 699 € 337 156 € 92 255 € 985 006 € 804 431 € 345 380 € 323 950 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
438 € 3 745 € 2 881 € 2 885 € 15 314 € 10 282 € -10 035 € -8 386 € 9 038 € -15 456 € 3 382 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
437€ 3 751€ 2 880€ 2 884€ 3 384€ 83€ 13€ 230€ 258€ 87€ 89€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
1€ -6€ 1€ 1€ 11 930€ 10 199€ -10 048€ -8 616€ 8 780€ -15 543€ 3 293€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 092 845 € 39 568 € 211 384 € -428 791 € 435 385 € 326 874 € 102 290 € 993 392 € 795 393 € 360 836 € 320 568 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 093 283 € 43 313 € 214 265 € -425 906 € 450 699 € 337 156 € 92 255 € 985 006 € 804 431 € 345 380 € 323 950 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
2 091 190€ 29 676€ 211 173€ -428 791€ 434 950€ 326 621€ 102 192€ 992 586€ 794 856€ 360 561€ 320 337€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 655 € 9 892 € 211 € 0 € 435 € 253 € 98 € 806 € 537 € 275 € 231 €