Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MLYN ŽEMBEROVCE, s.r.o. [zrušená]

2009
01.01.2009
31.12.2009
Celková zadlženosť
321,7 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
EBITDA
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
Čistý cash flow
Úročený dlh
Celkový dlh
Krátkodobý dlh
Čistý dlh
Marže
Ukazovatele zadlženosti
Dlh/EBITDA
Čistý dlh/EBITDA
Záväzky/EBITDA
Celková zadlženosť
Podiel dlhu k celkovým aktívam
Stupeň samofinancovania
Podiel dlhu k vlastnému imaniu
Dlhodobá zadlženosť
Krátkodobá zadlženosť
Finančná páka
Úverová zaťaženosť
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
Likvidita 2. stupňa
Likvidita 3. stupňa
Finančné účty/Aktíva
Ukazovatele rentability
Ukazovateľ aktivity
Obrat zásob
Doba obratu zásob
Doba splácania záväzkov
Ďalšie ukazovatele
Prirážka
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
Stupeň oddlženia
Krátkodobá toková oddlženosť
Úverová zadlženosť
Miera zadlženosti vlastného imania
Altmanovo Z-skóre