Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tate & Lyle Boleraz, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.04.2021
31.03.2022
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
31.03.2018
31.03.2019
31.03.2017
30.03.2018
31.03.2016
31.03.2017
31.03.2015
30.03.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
128 891 251€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
134 917 607 € 108 522 289 € 105 043 108 € 110 539 687 € 118 102 822 € 127 690 701 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 072 024€ 1 156 648€ 143 319€ 189 324€ 309 395€ 274 962€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
133 607 133€ 106 056 477€ 102 099 553€ 109 963 755€ 116 581 927€ 128 616 289€
05
III.
Tržby z predaja služieb
6 648€ 308 687€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 493 946€ -595 395€ 262 758€ -2 305 548€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
37 104€ 37 287€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
194 698€ 963 190€ 1 306 290€ 982 003€ 948 742€ 1 104 998€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
156 530 605 € 110 269 991 € 108 301 785 € 108 809 352 € 109 110 924 € 117 316 708 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
893 372€ 1 427 923€ 1 049 007€ 851 036€ 932 506€ 5 176 191€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
100 132 698€ 65 868 245€ 66 863 957€ 71 698 401€ 72 038 648€ 72 813 021€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
24 238 550€ 22 509 864€ 22 595 614€ 19 625 872€ 19 064 714€ 22 217 321€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
9 527 093 € 9 635 567 € 8 609 238 € 7 946 945 € 7 553 891 € 7 576 134 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 769 067€ 6 843 877€ 6 170 621€ 5 539 970€ 5 360 794€ 5 457 277€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 471 794€ 1 617 061€ 1 367 248€ 1 292 241€ 1 208 625€ 1 119 867€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 286 232€ 1 174 629€ 1 071 369€ 1 114 734€ 984 472€ 998 990€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
18 887 890€ 9 155 263€ 8 348 157€ 8 019 657€ 8 841 089€ 8 250 902€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
18 887 890€ 9 155 263€ 8 348 157€ 8 019 657€ 8 841 089€ 8 250 902€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 851 002€ 1 673 129€ 835 812€ 667 441€ 680 076€ 1 283 139€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-21 612 998 € -1 747 702 € -3 258 677 € 1 730 335 € 8 991 898 € 10 373 993 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
9 421 185 € 17 715 780 € 13 228 240 € 17 382 375 € 25 118 212 € 26 379 170 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
48 225 € 1 327 686 € 21 782 € 13 287 € 182 392 € 887 345 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 60 € 68 € 244 € 290 € 528 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 60€ 68€ 244€ 290€ 528€
42
XII.
Kurzové zisky
48 225€ 1 327 626€ 21 714€ 13 043€ 182 102€ 886 817€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 089 133 € 2 291 118 € 995 329 € 264 198 € 191 365 € 813 054 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
978 487 € 968 702 € 963 957 € 185 481 € 440 € 10 308 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
978 487€ 968 702€ 963 957€ 185 481€ 440€ 10 308€
52
O.
Kurzové straty
107 657€ 1 318 486€ 23 082€ 71 757€ 184 912€ 796 130€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 989€ 3 930€ 8 290€ 6 960€ 6 013€ 6 616€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 040 589 € -963 432 € -973 547 € -250 911 € -8 973 € 74 291 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-22 653 587 € -2 711 134 € -4 232 224 € 1 479 424 € 8 982 925 € 10 448 284 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-453 522 € 1 252 318 € 1 089 139 € 424 302 € 1 840 686 € 2 180 816 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 500 000€ 1 520 000€ 1 800 001€ 881 454€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 953 522€ -267 682€ -710 862€ -457 152€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-22 200 065 € -3 963 452 € -5 321 363 € 1 055 122 € 7 142 239 € 8 267 468 €