Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Old Herold Ferm a. s. v konkurze [zrušená]

2019 2018
01.01.2019
31.03.2019
01.01.2018
31.03.2018
Návratnosť aktív (ROA)
N/A -0,2 %
Celková zadlženosť
N/A 1 581,1 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
EBITDA
Účtovný cash flow
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
Čistý cash flow
N/A
Čistý dlh
N/A
Marže
Ukazovatele zadlženosti
Záväzky/EBITDA
N/A
Celková zadlženosť
N/A
Stupeň samofinancovania
N/A
Dlhodobá zadlženosť
N/A
Krátkodobá zadlženosť
N/A
Finančná páka
N/A
Platobná neschopnosť celková
N/A
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
N/A
Likvidita 2. stupňa
N/A
Likvidita 3. stupňa
N/A
Finančné účty/Aktíva
N/A
Ukazovatele rentability
Návratnosť aktív
N/A
Návratnosť aktív (EBIT)
N/A
Ukazovateľ aktivity
Doba splácania záväzkov
N/A
Doba splácania záväzkov z obchodného styku
N/A
Ďalšie ukazovatele
Prirážka
Miera zadlženosti vlastného imania
N/A