Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Old Herold Ferm a. s. v konkurze [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Old Herold Ferm a. s. v konkurze [zrušená]

 • Názov Old Herold Ferm a. s. v konkurze [zrušená]
 • IČO 31411428
 • DIČ 2021025534
 • Sídlo Bratislavská 36, 911 74 Trenčín
 • Dátum vzniku 1. mája 1992, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 38/R
 • Základné imanie Podľa účtovnej závierky: -43 220 834 €
 • Historický názov Old Herold Ferm a. s.
  (platné do 27. júla 2007 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 21.októbra 2020
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz: Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • Spoločnosť zrušená od 26. marca 2019
 • Právny dôvod zrušenia rozhodnutím konkurzného súdu o zrušení konkurzu - splnenie rozvrhového uznesenia
Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 18. februára 1999
 • Dátum ukončenia 26. marca 2019
Predstavenstvo
platné do výmazu zo dňa 21.10.2020
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Rastislav Machunka Predstaventvo Okružná 35, 911 01 Trenčín
Pavol Chmelina Predstaventvo Vlárska 7/289, 914 41 Nemšová
JUDr. Monika Ludiková Predstaventvo Radvanská 30, 974 01 Banská Bystrica
Dozorná rada
platné do výmazu zo dňa 21.10.2020
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Dana Dzuricová Člen dozornej rady Mateja Bella 8, 911 01 Trenčín
Ing. Milan Grac Člen dozornej rady Nad Tehelňou 11, 911 01 Trenčín
Ján Straka Člen dozornej rady Opatovská 51, 911 01 Trenčín
Predmety podnikania
Názov Vznik
výroba droždia pekárenského sušeného kŕmneho 12.5.1998
výroba, spracovanie a predaj kvasničnej biomasy a jej produktov 12.5.1998
výroba ovocných štiav a ovocných vín 12.5.1998
výroba nealkoholických nápojov 12.5.1998
výroba nápojov s obsahom pod 15 % la alkoholu 12.5.1998
uvádzanie do obehu liehu v spotrebiteľskom balení 12.5.1998
výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu 12.5.1998
ovocný liehovar 12.5.1998
liehovar na pestovateľské pálenie ovocia 12.5.1998
rafinéria liehu 12.5.1998
denaturáreň 12.5.1998
samostatný sklad liehu 12.5.1998
zušľachťovanie destilátov a liehu 12.5.1998
výrobňa liehovín 12.5.1998
výskumno-vývojová činnosť 24.11.1995
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 12.5.1998
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti 24.11.1995
maloobchod mimo riadnej predajne 24.11.1995
prenájom strojov a zariadení 12.5.1998
skladovanie 24.11.1995
sprostredkovateľská činnosť 24.11.1995
revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení 24.11.1995
cestná nákladná doprava 24.11.1995
nepravidelná osobná doprava 12.5.1998
stravovanie závodné a iné účelové 24.11.1995
bufety 24.11.1995
zdravotnícka starostlivosť v odbore stomatológie a v odbore zubná technika 12.5.1998
Iné právne skutočnosti
1. Krajský súd v Bratislave uznesením č. k. 1K/299/1998-1410 zo dňa 18.2.2019, právoplatné dňa 26.03.2019 zrušil konkurz na majetok úpadcu Old Herold Ferm, a.s. v konkurze so sídlom Bratislavská 36, 911 74 Trenčín, IČO 31 411 428, po splnení rozvrhového uznesenia a zároveň JUDr. Olivera Koreca zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty.

Obchodná spoločnosť Old Herold Ferm, a.s. v konkurze so sídlom Bratislavská 36, 911 74 Trenčín, IČO 31 411 428 sa vymazáva v celom rozsahu zapísaných údajov.
História zmien a podania
 • 2020
 • 23.10. 2020
  Výmaz číslo R347638
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie základného imania 3 086 118 €
  • zmena konkurzného konania:
   Vyhlásenie konkurzu dňa 18. februára 1999
   a ukončením konkurzného konania dňa 26. marca 2019
   pôvodne
   Vyhlásenie konkurzu dňa 18. februára 1999 so správcom konkurznej podstaty JUDr. Oliver Korec
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • výroba droždia pekárenského sušeného kŕmneho
   • výroba, spracovanie a predaj kvasničnej biomasy a jej produktov
   • výroba ovocných štiav a ovocných vín
   • výroba nealkoholických nápojov
   • výroba nápojov s obsahom pod 15 % la alkoholu
   • uvádzanie do obehu liehu v spotrebiteľskom balení
   • výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu
   • ovocný liehovar
   • liehovar na pestovateľské pálenie ovocia
   • rafinéria liehu
   • denaturáreň
   • samostatný sklad liehu
   • zušľachťovanie destilátov a liehu
   • výrobňa liehovín
   • výskumno-vývojová činnosť
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   • maloobchod mimo riadnej predajne
   • prenájom strojov a zariadení
   • skladovanie
   • sprostredkovateľská činnosť
   • revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
   • cestná nákladná doprava
   • nepravidelná osobná doprava
   • stravovanie závodné a iné účelové
   • bufety
   • zdravotnícka starostlivosť v odbore stomatológie a v odbore zubná technika
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Krajský súd v Bratislave uznesením č. k. 1K/299/1998-1410 zo dňa 18.2.2019, právoplatné dňa 26.03.2019 zrušil konkurz na majetok úpadcu Old Herold Ferm, a.s. v konkurze so sídlom Bratislavská 36, 911 74 Trenčín, IČO 31 411 428, po splnení rozvrhového uznesenia a zároveň JUDr. Olivera Koreca zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty. Obchodná spoločnosť Old Herold Ferm, a.s. v konkurze so sídlom Bratislavská 36, 911 74 Trenčín, IČO 31 411 428 sa vymazáva v celom rozsahu zapísaných údajov.
 • 2019
 • 2.5. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R264083
  • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 03/2019 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 03/2019 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 2017
 • 14.3. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R151191
  • Účtovná závierka za rok 2007
  • Účtovná závierka za rok 2008
  • Účtovná závierka za rok 2009
  • Účtovná závierka za rok 2010
  • Účtovná závierka za rok 2011
  • Účtovná závierka za rok 2012
  • Účtovná závierka za rok 2013
  • Účtovná závierka za rok 2014
  • Účtovná závierka za rok 2015
  • Účtovná závierka za rok 2016
 • 2007
 • 31.7. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 27.7. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu Old Herold Ferm a. s. v konkurze z Old Herold Ferm a. s.
  • konkurzné konanie:
   Vyhlásenie konkurzu dňa 18. februára 1999 so správcom konkurznej podstaty Ing. Peter Szivos
  • zmena osôb:
   Nové osoby
 • 1999
 • 11.10. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom prokúry:
   Prokurista koná samostatne v medziach §14 ods.1 Obchodného zákonníka. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Za súhlasu správcu konkurznej podstaty Ing. Petra Szivosa zo dňa 1.6.1999 zapisuje sa zápisnica č. 13 zo zasadnutia predstavenstva dňa 2.11.1998 o zmene orgánov spoločnosti.
 • 1.6. 1999
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp.zn. 1K 299/98 zo dňa 18.02.1999 bol na majetok Old Herold Ferm a.s., Bratislavská 36, Trenčín vyhlásený k o n k u r z . Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Ing. Peter Szivos, Spútnikova 3, 821 02 Bratislava.

 • 1998
 • 25.8. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 12.5. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výroba droždia pekárenského sušeného kŕmneho
   • výroba, spracovanie a predaj kvasničnej biomasy a jej produktov
   • výroba ovocných štiav a ovocných vín
   • výroba nealkoholických nápojov
   • výroba nápojov s obsahom pod 15 % la alkoholu
   • uvádzanie do obehu liehu v spotrebiteľskom balení
   • výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu
   • ovocný liehovar
   • liehovar na pestovateľské pálenie ovocia
   • rafinéria liehu
   • denaturáreň
   • samostatný sklad liehu
   • zušľachťovanie destilátov a liehu
   • výrobňa liehovín
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   • prenájom strojov a zariadení
   • nepravidelná osobná doprava
   • zdravotnícka starostlivosť v odbore stomatológie a v odbore zubná technika
   Zrušené predmety
   • výroba droždia
   • výroba kŕmnych bielkovín
   • výroba nápojov s výnimkou výroby piva a sladu
   • rafinácia liehu
   • pestoveteľské pálenie ovocia
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   • nepravidelná cestná osobná doprava
   • prevádzkovanie ovocného liehovaru, výrobne liehovín, skladu liehu a egalizačnej stanice
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 62/97, NZ 62/97 zo dňa 28.04.1997/ rozhodlo o zmene stanov.
 • 11.5. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 3 086 118 € z hodnoty 7 715 296 €
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 68/96, NZ 67/96 zo dňa 30.09.1996/ rozhodlo o znížení základného imania a zmene stanov.
 • 1997
 • 7.5. 1997
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • prevádzkovanie ovocného liehovaru, výrobne liehovín, skladu liehu a egalizačnej stanice

 • 1996
 • 17.10. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1995
 • 24.11. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové konanie menom prokúry:
   Prokurista koná samostatne v medziach §14 ods.1 Obchodného zákonníka. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výroba droždia
   • výroba kŕmnych bielkovín
   • výroba nápojov s výnimkou výroby piva a sladu
   • rafinácia liehu
   • pestoveteľské pálenie ovocia
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   • nepravidelná cestná osobná doprava
   • výskumno-vývojová činnosť
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   • maloobchod mimo riadnej predajne
   • skladovanie
   • sprostredkovateľská činnosť
   • revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
   • cestná nákladná doprava
   • stravovanie závodné a iné účelové
   • bufety
   Zrušené predmety
   • fermentačná výroba pekárskeho droždia s finalizáciou na lisované, sušené vitálne a instantné droždie
   • fermentačná výroba sušených krmných bielkovín
   • výroba a odbyt:
   • rafinovaného liehu
   • konzumných a značkových liehovin rady OLD HEROLD
   • ovocných štiav
   • ovocných vín
   • nealko nápojov
   • fermentačné spracovanie ovocia na ovocné destiláty
   • obhospodarovanie pestovateľských páleníc
   • obchodná činnosť - veľkoobchod a predaj potravinárskych výrobkov vo vlastnej obchodnej sieti
   • dopravná činnosť
   • výskumnovývojová činnosť
   • výroba energií
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Valné zhromaždenie konané dňa 02.10.1995 schválilo zmenu stanov / úprava predmetu činnosti/. Stary spis: Sa 184
 • 13.2. 1995
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1994
 • 23.11. 1994
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1992
 • 7.12. 1992
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 7 715 296 € z hodnoty 6 229 569 €

 • 17.4. 1992
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy Old Herold Ferm a. s.
  • novú adresu firmy Bratislavská 36, 911 74 Trenčín
  • nové základne imanie 6 229 569 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • fermentačná výroba pekárskeho droždia s finalizáciou na lisované, sušené vitálne a instantné droždie
   • fermentačná výroba sušených krmných bielkovín
   • výroba a odbyt:
   • rafinovaného liehu
   • konzumných a značkových liehovin rady OLD HEROLD
   • ovocných štiav
   • ovocných vín
   • nealko nápojov
   • fermentačné spracovanie ovocia na ovocné destiláty
   • obhospodarovanie pestovateľských páleníc
   • obchodná činnosť - veľkoobchod a predaj potravinárskych výrobkov vo vlastnej obchodnej sieti
   • dopravná činnosť
   • výskumnovývojová činnosť
   • výroba energií