Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Old Herold Ferm a. s. v konkurze [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Old Herold Ferm a. s. v konkurze [zrušená]

 • Názov Old Herold Ferm a. s. v konkurze [zrušená]
 • IČO 31411428
 • DIČ 2021025534
 • Sídlo Bratislavská 36, 911 74 Trenčín
 • Dátum vzniku 1. mája 1992, Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č. 38/R
 • Základné imanie Podľa účtovnej závierky: -43 220 834 €
 • Historický názov Old Herold Ferm a. s.
  (platné do 27. júla 2007 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 21.októbra 2020
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz: Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • Spoločnosť zrušená od 26. marca 2019
 • Právny dôvod zrušenia rozhodnutím konkurzného súdu o zrušení konkurzu - splnenie rozvrhového uznesenia
Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 18. februára 1999
 • Dátum ukončenia 26. marca 2019
Predmety podnikania
Názov Vznik
výroba droždia pekárenského sušeného kŕmneho 12.5.1998
výroba, spracovanie a predaj kvasničnej biomasy a jej produktov 12.5.1998
výroba ovocných štiav a ovocných vín 12.5.1998
výroba nealkoholických nápojov 12.5.1998
výroba nápojov s obsahom pod 15 % la alkoholu 12.5.1998
uvádzanie do obehu liehu v spotrebiteľskom balení 12.5.1998
výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu 12.5.1998
ovocný liehovar 12.5.1998
liehovar na pestovateľské pálenie ovocia 12.5.1998
rafinéria liehu 12.5.1998
denaturáreň 12.5.1998
samostatný sklad liehu 12.5.1998
zušľachťovanie destilátov a liehu 12.5.1998
výrobňa liehovín 12.5.1998
výskumno-vývojová činnosť 24.11.1995
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 12.5.1998
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti 24.11.1995
maloobchod mimo riadnej predajne 24.11.1995
prenájom strojov a zariadení 12.5.1998
skladovanie 24.11.1995
sprostredkovateľská činnosť 24.11.1995
revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení 24.11.1995
cestná nákladná doprava 24.11.1995
nepravidelná osobná doprava 12.5.1998
stravovanie závodné a iné účelové 24.11.1995
bufety 24.11.1995
zdravotnícka starostlivosť v odbore stomatológie a v odbore zubná technika 12.5.1998
Iné právne skutočnosti
1. Krajský súd v Bratislave uznesením č. k. 1K/299/1998-1410 zo dňa 18.2.2019, právoplatné dňa 26.03.2019 zrušil konkurz na majetok úpadcu Old Herold Ferm, a.s. v konkurze so sídlom Bratislavská 36, 911 74 Trenčín, IČO 31 411 428, po splnení rozvrhového uznesenia a zároveň JUDr. Olivera Koreca zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty.

Obchodná spoločnosť Old Herold Ferm, a.s. v konkurze so sídlom Bratislavská 36, 911 74 Trenčín, IČO 31 411 428 sa vymazáva v celom rozsahu zapísaných údajov.