Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Old Herold Ferm a. s. v konkurze [zrušená]

2019 2018
01.01.2019
31.03.2019
01.01.2018
31.03.2018
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 918 074 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 918 074 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
51 €
065
B.III.9
Iné pohľadávky
51€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
2 918 023 €
072
B.V.1.
Peniaze
19€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 918 004€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 918 074 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-43 220 834 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
-43 220 834 € -43 215 102 €
082
A.I.1
Základné imanie
-43 220 834€ -43 215 102€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
43 220 834 € -5 732 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
46 138 908 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
827 782 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
827 782€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
45 311 126 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
17 022 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
17 022€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 055€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
45 291 049€