Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Zentiva, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
11 883 000€ 31 984 000€ 78 245 000€ 75 179 000€ 105 034 868€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
44 688 670€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
11 883 000 € 31 984 000 € 78 245 000 € 75 179 000 € 60 346 198 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
7 036 000 € 6 003 000 € 54 600 000 € 66 433 444 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
7 036 000€ 6 003 000€ 54 600 000€ 63 773 724€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
2 659 462€
07
II.3
Aktivácia
258€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
6 982 000 € 20 721 000 € 34 733 000 € 52 554 000 € 41 140 155 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 615 000€ 13 453 000€ 28 239 000€ 33 617 000€ 10 680 049€
10
B.2
Služby
3 367 000€ 7 268 000€ 6 494 000€ 18 937 000€ 30 460 106€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
11 937 000 € 17 266 000 € 98 112 000 € 22 625 000 € 85 639 487 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
4 751 000 € 4 570 000 € 4 368 000 € 4 404 000 € 8 432 886 €
13
C.1
Mzdové náklady
6 272 077€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
8 036€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 877 227€
16
C.4
Sociálne náklady
275 546€
17
D
Dane a poplatky
6 461 412€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
943 000€ 468 000€ 261 000€ 944 000€ 984 234€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
108 221€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
154 533€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
12 306€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
145 000€ 17 114 000€ 9 835 000€ 8 144 000€ 23 768€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 909 000€ 19 314 000€ 2 928 000€ 2 564 000€ 1 706 585€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
3 479 000 € 10 028 000 € 100 389 000 € 22 857 000 € 68 019 520 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
38
X.
Výnosové úroky
69 604€
39
N
Nákladové úroky
37 743€
40
XI.
Kurzové zisky
453 299€
41
O
Kurzové straty
622 165€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
6 271€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
92 000€ 169 000€ 43 000€ 46 000€ 191 342€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-92 000 € -169 000 € -43 000 € -46 000 € -322 076 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 387 000 € 9 859 000 € 100 346 000 € 22 811 000 € 67 697 444 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
958 000 € 7 569 000 € 22 369 000 € 5 901 000 € 15 991 384 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
657 000€ 7 812 000€ 131 000€ 145 000€ 2 552 317€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
301 000€ -243 000€ 22 238 000€ 5 756 000€ 13 439 067€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 429 000 € 2 290 000 € 77 977 000 € 16 910 000 € 51 706 060 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
197 188 955€
53
T
Mimoriadne náklady
196 637 268€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
551 687 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
551 687 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 387 000 € 9 859 000 € 100 346 000 € 22 811 000 € 68 249 131 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 429 000 € 2 290 000 € 77 976 000 € 16 910 000 € 52 257 747 €