Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MATADOR Automotive Vráble, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
17 078 309€ 29 974 480€ 21 479 957€ 8 105 892€ 41 874 619€ 23 434 486€ 11 982 266€ 1 973 548€ 5 437 307€ 21 829 593€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12 580 782€ 23 132 176€ 14 884 506€ 5 375 048€ 34 518 088€ 17 795 048€ 7 683 592€ 2 149 064€ 4 217 932€ 18 004 041€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
4 497 527 € 6 842 304 € 6 595 451 € 2 730 844 € 7 356 531 € 5 639 438 € 4 298 674 € -175 516 € 1 219 375 € 3 825 552 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
164 489 448 € 163 871 387 € 143 625 569 € 140 547 370 € 142 419 549 € 114 439 856 € 113 443 230 € 108 960 087 € 108 097 244 € 80 631 260 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
148 051 983€ 146 759 083€ 130 931 502€ 133 817 704€ 132 409 573€ 107 827 369€ 106 429 174€ 103 131 451€ 102 502 680€ 77 248 015€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-597 309€ 371 194€ 1 295 750€ -588 092€ 1 178 947€ 155 599€ 514 283€ 16 582€ 4 101€ 644 756€
07
II.3
Aktivácia
17 034 774€ 16 741 110€ 11 398 317€ 7 317 758€ 8 831 029€ 6 456 888€ 6 499 773€ 5 812 054€ 5 590 463€ 2 738 489€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
124 875 831 € 132 490 457 € 119 556 544 € 117 141 343 € 124 210 912 € 98 401 666 € 96 295 404 € 88 961 049 € 91 147 449 € 67 330 990 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
106 167 502€ 114 721 676€ 101 697 300€ 98 630 859€ 103 579 877€ 82 309 653€ 81 867 088€ 76 037 287€ 76 189 447€ 50 447 717€
10
B.2
Služby
18 841 301€ 17 816 054€ 17 958 807€ 18 529 454€ 20 437 207€ 16 009 466€ 14 428 316€ 12 923 762€ 14 958 002€ 16 883 273€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
44 111 144 € 38 223 234 € 30 664 476 € 26 136 871 € 25 565 168 € 21 677 628 € 21 446 500 € 19 823 522 € 18 169 170 € 17 125 822 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
33 462 063 € 27 908 629 € 23 307 683 € 18 222 501 € 14 878 667 € 13 404 564 € 12 465 719 € 12 292 594 € 13 154 561 € 12 297 009 €
13
C.1
Mzdové náklady
23 733 924€ 19 881 424€ 16 676 387€ 13 006 634€ 10 655 804€ 9 590 188€ 8 880 348€ 8 553 531€ 9 123 064€ 8 512 021€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
43 698€ 23 860€ 36 509€ 37 644€ 35 344€ 33 744€ 41 390€ 199 161€ 205 349€ 202 973€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
8 596 613€ 7 137 456€ 6 051 441€ 4 593 653€ 3 781 669€ 3 411 264€ 3 165 557€ 2 999 903€ 3 256 463€ 2 915 426€
16
C.4
Sociálne náklady
1 087 828€ 865 889€ 543 346€ 584 570€ 405 850€ 369 368€ 378 424€ 539 999€ 569 685€ 666 589€
17
D
Dane a poplatky
258 288€ 222 429€ 215 090€ 121 878€ 95 580€ 105 154€ 100 611€ 95 073€ 89 583€ 127 140€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 788 521€ 7 339 602€ 6 951 315€ 5 402 808€ 6 439 003€ 5 800 345€ 5 406 529€ 5 156 094€ 5 425 969€ 5 729 214€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
17 646 597€ 19 778 096€ 14 569 188€ 11 285 061€ 8 832 405€ 9 314 756€ 7 574 189€ 9 094 157€ 7 382 564€ 15 880 614€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
17 539 014€ 17 235 637€ 12 404 149€ 9 823 824€ 9 688 650€ 8 841 778€ 7 639 711€ 8 612 247€ 5 838 433€ 12 264 865€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 110 774€ -1 147€ 1 920€ -8 207€ 140 374€ 16 143€ -208€ 633€ 203€ -424€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
521 864€ 656 472€ 521 824€ 455 104€ 361 777€ 5 194 954€ 2 325 124€ 912 985€ 226 917€ 2 103 280€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
301 310€ 336 010€ 592 560€ 628 069€ 659 547€ 5 564 446€ 2 532 403€ 808 965€ 276 770€ 2 820 458€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 819 635 € 5 616 642 € 2 282 771 € 3 686 163 € 2 857 529 € 2 454 908 € 3 201 048 € 2 865 058 € 993 132 € 1 871 454 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
2 000€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
24 074€ 8 865€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
500 € 28 743 € 48 031 € 5 467 € 69 649 € 74 735 € 71 801 € 75 502 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
45 531€ 69 649€ 74 735€ 71 801€ 75 502€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
500€ 28 743€ 2 500€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
5 467€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
24 026€
38
X.
Výnosové úroky
7 402€ 6 101€ 37 152€ 260 447€ 407 404€ 645 330€ 846 790€ 1 088 895€ 849 404€ 364 754€
39
N
Nákladové úroky
352 686€ 512 956€ 659 047€ 524 820€ 883 922€ 1 131 328€ 938 912€ 1 076 528€ 1 275 089€ 1 687 026€
40
XI.
Kurzové zisky
38 424€ 173€ 216 220€ 27 415€ 54 388€ 264€ 1 368€ 12 001€ 23 790€ 37 861€
41
O
Kurzové straty
1 943€ 23 540€ 43 815€ 1 109€ 14 366€ 45 123€ 13 042€ 5 831€ 27 115€ 24 797€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
30 378€ 88 554€ 105 035€ 138 290€ 138 451€ 108 567€ 121 561€ 120 418€ 70 181€ 49 867€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-339 181 € -618 776 € -576 099 € -347 614 € -526 916 € -633 957 € -155 708 € -36 011 € -427 390 € -1 307 599 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 480 454 € 4 997 866 € 1 706 672 € 3 338 549 € 2 330 613 € 1 820 951 € 3 045 340 € 2 829 047 € 565 742 € 563 855 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
308 183 € 1 203 597 € 482 421 € -949 246 € 624 651 € 495 215 € 660 092 € 1 010 833 € 191 887 € 194 718 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
275 764€ 374 764€ 12 612€ 459 136€ 976 907€ 510 370€ 809 836€ 240 890€ 64 038€ 96 598€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
32 419€ 828 833€ 469 809€ -1 408 382€ -352 256€ -15 155€ -149 744€ 769 943€ 127 849€ 98 120€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 172 271 € 3 794 269 € 1 224 251 € 4 287 795 € 1 705 962 € 1 325 736 € 2 385 248 € 1 818 214 € 373 855 € 369 137 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 480 454 € 4 997 866 € 1 706 672 € 3 338 549 € 2 330 613 € 1 820 951 € 3 045 340 € 2 829 047 € 565 742 € 563 855 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 172 271 € 3 794 269 € 1 224 251 € 4 287 795 € 1 705 962 € 1 325 736 € 2 385 248 € 1 818 214 € 373 855 € 369 137 €