Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ELEKTROKARBON a. s. [zrušená]

2021 2020 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.10.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2018
30.04.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 278 227€ 4 587 530€ 4 602 508€ 4 349 558€ 4 596 129€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 551 214 € 4 519 866 € 5 177 952 € 4 383 598 € 4 591 871 € 5 764 681 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
6 643€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 242 966€ 4 462 131€ 4 139 660€ 4 140 696€ 4 542 978€ 5 423 154€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 585€ 13 836€ 16 627€ 21 562€ 9 432€ 9 673€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
226 106€ -320 694€ 262 557€ 41 501€ -98 548€ 177 200€
07
V.
Aktivácia
1 908€ 21 573€ 25 079€ 48 731€ 72 585€ 43 134€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
26 033€ 111 563€ 629 252€ 113 068€ 46 204€ 44 468€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
44 973€ 231 457€ 104 777€ 18 040€ 19 220€ 67 052€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
-144 € 47 971 € 715 801 € 6 411 845 € 5 088 442 € 5 193 629 € 5 206 748 € 6 052 799 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 539€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
427 527€ 1 910 026€ 1 802 882€ 1 955 331€ 2 184 640€ 2 821 348€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-172 445€ 115 520€ 13 770€ 39 205€ 2 260€ 599€
14
D.
Služby
-204€ 49 194€ 81 619€ 351 560€ 439 445€ 447 896€ 486 639€ 508 464€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
653 096 € 3 048 474 € 2 275 241 € 2 211 672 € 2 108 469 € 2 233 903 €
16
E.1.
Mzdové náklady
454 461€ 1 762 109€ 1 602 404€ 1 515 586€ 1 497 570€ 1 571 457€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
996€ 3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 585€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
172 612€ 639 941€ 580 803€ 562 010€ 554 022€ 579 698€
19
E.4.
Sociálne náklady
25 027€ 642 839€ 88 449€ 130 491€ 53 292€ 79 163€
20
F.
Dane a poplatky
-1 223€ 15 794€ 54 131€ 44 604€ 48 538€ 44 827€ 45 326€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
78 988€ 245 139€ 276 846€ 238 513€ 258 912€ 374 133€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
78 988€ 245 139€ 276 846€ 238 513€ 258 912€ 375 099€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-966€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
19 413€ 168 965€ 91 045€ 119 719€ 44 702€ 32 136€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-230 115€ 8 702€ 4 703€ 62 880€ 13 576€ 193€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
60€ -163 615€ 509 328€ 139 906€ 69 875€ 62 723€ 36 697€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
144 € -47 971 € 835 413 € -1 891 979 € 89 510 € -810 031 € -614 877 € -288 118 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
204 € -49 194 € 1 137 968 € 1 799 740 € 2 187 826 € 1 810 058 € 1 852 908 € 2 322 750 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
377 € 370 € 262 145 € 4 258 € 1 124 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
258 366€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 3 € 2 € 2 € 45 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 3€ 2€ 2€ 45€
42
XII.
Kurzové zisky
375€ 367€ 3 777€ 4 256€ 878€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
201€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
22 775 € 74 502 € 74 288 € 297 183 € 26 476 € 33 926 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
258 275€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
20 940 € 67 577 € 69 432 € 31 866 € 17 562 € 13 472 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
18 672€ 58 752€ 56 860€ 19 456€ 1 909€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 268€ 8 825€ 12 572€ 12 410€ 15 653€ 13 472€
52
O.
Kurzové straty
554€ 2 359€ 1 938€ 3 790€ 2 011€ 8 255€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 281€ 4 566€ 2 918€ 3 252€ 6 903€ 12 199€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-22 775 € -74 125 € -73 918 € -35 038 € -22 218 € -32 802 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
144 € -47 971 € 812 638 € -1 966 104 € 15 592 € -845 069 € -637 095 € -320 920 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
28 925 € 21 592 € -10 099 € -11 105 € 33 281 € 221 198 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
28 925€ 18 712€ -12 979€ -13 985€ 30 401€ 221 196€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
144 € -47 971 € 783 713 € -1 987 696 € 25 691 € -833 964 € -670 376 € -542 118 €