Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PIVOT + QARI, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 729 021€ 2 103 745€ 2 313 468€ 1 553 158€ 2 128 797€ 1 659 837€ 1 413 938€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 756 838 € 2 210 785 € 2 160 177 € 1 741 599 € 2 395 877 € 1 770 369 € 1 531 407 € 1 314 510 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
21 910€ 12 096€ 34 972€ 98 148€ 15 319€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 316 472€ 1 805 501€ 1 771 102€ 1 144 825€ 1 767 462€ 1 446 885€ 1 155 758€ 1 116 866€
05
III.
Tržby z predaja služieb
390 639€ 286 148€ 507 394€ 310 185€ 361 335€ 212 952€ 258 180€ 161 811€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-31 990€ 63 102€ -177 862€ 180 000€ -1 950€ -8 810€ 10 760€
07
V.
Aktivácia
300€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
17 408€ 39 939€ 23 454€ 3 308€ 263 917€ 107 660€ 121 728€ 8 917€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
42 399€ 3 999€ 1 117€ 5 133€ 3 163€ 4 822€ 4 251€ 837€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 830 779 € 1 911 229 € 1 931 822 € 1 576 594 € 2 054 070 € 1 659 453 € 1 449 288 € 1 270 945 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
18 893€ 9 560€ 32 414€ 84 666€ 15 114€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
618 309€ 685 653€ 697 799€ 606 326€ 778 037€ 640 851€ 515 157€ 468 123€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
491 638€ 525 107€ 611 272€ 405 425€ 549 443€ 342 700€ 273 456€ 258 274€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
664 722 € 626 009 € 536 698 € 448 032 € 477 982 € 575 323 € 534 045 € 498 208 €
16
E.1.
Mzdové náklady
465 022€ 455 026€ 390 030€ 326 963€ 344 014€ 411 040€ 382 046€ 357 801€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
162 635€ 153 275€ 130 265€ 106 395€ 116 623€ 141 943€ 131 230€ 120 325€
19
E.4.
Sociálne náklady
37 065€ 17 708€ 16 403€ 14 674€ 17 345€ 22 340€ 20 769€ 20 082€
20
F.
Dane a poplatky
3 817€ 4 875€ 4 685€ 4 411€ 4 505€ 3 989€ 4 432€ 4 324€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
16 895€ 17 236€ 15 627€ 15 365€ 17 374€ 23 859€ 28 844€ 20 911€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
16 895€ 17 236€ 15 627€ 15 365€ 17 374€ 23 859€ 28 844€ 20 911€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 469€ 32 492€ 18 453€ 1 682€ 212 743€ 62 902€ 93 053€ 5 370€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
4 496€ 2 698€ 1 799€ 278€ 278€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 036€ 10 297€ 10 378€ 7 989€ 12 187€ 9 829€ 23€ 343€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-73 941 € 299 556 € 228 355 € 165 005 € 341 807 € 110 916 € 82 119 € 43 565 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
568 191 € 946 527 € 794 121 € 636 741 € 801 317 € 674 336 € 616 815 € 563 245 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
8 € 5 € 57 € 83 € 119 € 488 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 € 57 € 83 € 119 € 488 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5€ 57€ 83€ 119€ 488€
42
XII.
Kurzové zisky
8€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
24 890 € 2 019 € 2 976 € 2 854 € 3 246 € 1 017 € 10 894 € 10 935 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
22 388 € 1 154 € 1 381 € 1 332 € 761 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
22 388€ 1 154€ 1 381€ 1 332€ 761€
52
O.
Kurzové straty
9€ 24€ 1€ 4€ 147€ 6€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 493€ 865€ 1 571€ 1 521€ 2 481€ 1 017€ 10 747€ 10 929€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-24 882 € -2 019 € -2 976 € -2 849 € -3 189 € -934 € -10 775 € -10 447 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-98 823 € 297 537 € 225 379 € 162 156 € 338 618 € 109 982 € 71 344 € 33 118 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
63 729 € 48 407 € 35 093 € 75 115 € 24 808 € 18 175 € 9 099 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
63 729€ 48 407€ 35 093€ 75 115€ 24 808€ 18 175€ 9 099€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-98 823 € 233 808 € 176 972 € 127 063 € 263 503 € 85 174 € 53 169 € 24 019 €