Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
81 798 € 202 695 € 66 557 € 59 900 € 48 845 € 32 168 € 16 060 € 171 524 € 193 033 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
80 328 € 204 186 € 66 167 € 58 156 € 47 505 € 30 675 € 15 612 € 143 488 € 155 572 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 470 € -1 491 € 390 € 1 744 € 1 340 € 1 493 € 448 € 28 036 € 37 461 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
97 228 367 € 91 100 356 € 81 771 632 € 74 586 899 € 72 122 819 € 59 450 885 € 61 029 129 € 75 405 530 € 61 090 294 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
96 433 342 € 90 631 726 € 80 370 299 € 75 771 475 € 70 701 930 € 57 571 313 € 61 517 075 € 71 530 416 € 63 770 088 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
795 025 € 468 630 € 1 401 333 € -1 184 576 € 1 420 889 € 1 879 572 € -487 946 € 3 798 251 € -2 770 961 €
07
II.3
Aktivácia
76 863 € 91 167 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
66 279 389 € 62 352 254 € 54 874 893 € 50 138 700 € 49 182 182 € 41 064 219 € 42 142 945 € 52 762 364 € 42 310 158 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
53 450 593 € 50 682 466 € 45 746 159 € 42 807 496 € 42 504 600 € 35 695 362 € 36 240 679 € 44 437 912 € 35 665 262 €
10
B.2
Služby
12 828 796 € 11 669 788 € 9 128 734 € 7 331 204 € 6 677 582 € 5 368 857 € 5 902 266 € 8 324 452 € 6 644 896 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
30 950 448 € 28 746 611 € 26 897 129 € 24 449 943 € 22 941 977 € 18 388 159 € 18 886 632 € 22 671 202 € 18 817 597 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
23 375 826 € 23 598 812 € 20 621 349 € 19 384 578 € 17 675 139 € 14 427 649 € 14 417 227 € 16 012 561 € 13 223 270 €
13
C.1
Mzdové náklady
16 993 815 € 17 228 091 € 15 153 710 € 14 216 967 € 13 006 596 € 10 614 350 € 10 507 357 € 11 626 674 € 9 640 436 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
5 864 220 € 5 852 214 € 5 027 020 € 4 818 800 € 4 396 057 € 3 572 497 € 3 570 389 € 4 108 143 € 3 338 166 €
16
C.4
Sociálne náklady
517 791 € 518 507 € 440 619 € 348 811 € 272 486 € 240 802 € 339 481 € 277 744 € 244 668 €
17
D
Dane a poplatky
33 259 € 33 806 € 32 175 € 32 373 € 30 939 € 31 072 € 30 315 € 28 340 € 26 516 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 969 339 € 1 894 728 € 1 642 119 € 1 506 075 € 1 572 303 € 1 543 994 € 1 613 345 € 1 670 327 € 1 333 225 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
997 829 € 961 582 € 734 266 € 644 918 € 511 479 € 577 608 € 326 587 € 374 065 € 260 910 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
926 658 € 672 914 € 634 644 € 607 395 € 244 643 € 541 370 € 299 918 € 354 788 € 238 624 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
24 610 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
27 098 € 16 053 € 68 864 € 115 731 € 53 502 € 14 109 € 40 207 € 34 556 € 57 680 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
569 508 € 755 837 € 475 314 € 420 841 € 384 888 € 363 644 € 352 707 € 437 695 € 351 797 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
5 076 175 € 2 768 149 € 4 294 658 € 3 259 330 € 3 599 046 € 2 072 147 € 2 539 914 € 4 576 112 € 3 962 755 €
38
X.
Výnosové úroky
1 € 11 € 33 € 149 € 191 € 2 847 € 648 € 543 €
39
N
Nákladové úroky
68 819 € 65 219 € 66 010 € 66 200 € 70 132 € 51 861 € 59 942 € 64 799 € 53 940 €
40
XI.
Kurzové zisky
56 € 19 € 14 € 195 € 29 € 3 € 4 € 5 € 410 €
41
O
Kurzové straty
3 € 235 € 77 € 8 € 67 € 122 € 257 € 24 € 27 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
57 € 13 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
22 029 € 17 359 € 15 122 € 10 742 € 12 902 € 14 091 € 19 662 € 26 230 € 25 870 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-90 795 € -82 736 € -81 184 € -76 722 € -82 923 € -65 880 € -77 010 € -90 387 € -78 884 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
4 985 380 € 2 685 413 € 4 213 474 € 3 182 608 € 3 516 123 € 2 006 267 € 2 462 904 € 4 485 725 € 3 883 871 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 083 033 € 671 000 € 959 456 € 723 405 € 783 633 € 463 384 € 522 486 € 873 744 € 789 560 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 088 998 € 684 149 € 1 004 558 € 756 547 € 833 951 € 486 304 € 454 731 € 848 349 € 744 659 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-5 965 € -13 149 € -45 102 € -33 142 € -50 318 € -22 920 € 67 755 € 25 395 € 44 901 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 902 347 € 2 014 413 € 3 254 018 € 2 459 203 € 2 732 490 € 1 542 883 € 1 940 418 € 3 611 981 € 3 094 311 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
4 985 380 € 2 685 413 € 4 213 474 € 3 182 608 € 3 516 123 € 2 006 267 € 2 462 904 € 4 485 725 € 3 883 871 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 902 347 € 2 014 413 € 3 254 018 € 2 459 203 € 2 732 490 € 1 542 883 € 1 940 418 € 3 611 981 € 3 094 311 €