Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
22 630 403€ 25 150 220€ 24 146 218€ 24 286 152€ 22 212 527€ 21 312 539€ 20 157 877€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
22 681 267 € 25 197 509 € 24 194 688 € 24 453 855 € 22 284 535 € 21 341 121 € 20 175 055 € 19 816 936 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
22 606 975€ 25 144 612€ 24 143 548€ 24 274 395€ 22 192 080€ 21 305 925€ 20 147 779€ 19 805 680€
05
III.
Tržby z predaja služieb
23 428€ 5 607€ 2 670€ 11 758€ 20 447€ 6 614€ 10 098€ 6 023€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
16 917€ 12 843€ 17 321€ 120 615€ 24 931€ 1 327€ 1 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
33 947€ 34 447€ 31 149€ 47 087€ 47 077€ 27 255€ 17 178€ 4 233€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
22 224 187 € 24 451 716 € 23 368 545 € 23 484 068 € 21 502 557 € 20 613 618 € 19 536 389 € 19 183 441 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
18 036 823€ 20 242 951€ 19 449 747€ 19 689 175€ 17 991 363€ 17 366 593€ 16 435 635€ 16 351 542€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
246 558€ 252 870€ 262 160€ 275 610€ 268 005€ 242 356€ 255 344€ 173 664€
13
C.
Opravné položky k zásobám
99 000€
14
D.
Služby
1 391 502€ 1 528 668€ 1 396 188€ 1 355 289€ 1 384 790€ 1 223 224€ 1 209 231€ 1 168 009€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 915 026 € 1 949 318 € 1 778 611 € 1 673 382 € 1 445 848 € 1 334 173 € 1 243 720 € 1 134 862 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 374 976€ 1 412 373€ 1 298 916€ 1 211 412€ 1 047 313€ 962 736€ 898 001€ 819 798€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
479 790€ 484 303€ 437 893€ 421 264€ 360 380€ 336 361€ 311 902€ 285 461€
19
E.4.
Sociálne náklady
60 260€ 52 642€ 41 802€ 40 706€ 38 155€ 35 076€ 33 817€ 29 603€
20
F.
Dane a poplatky
38 898€ 36 850€ 39 619€ 45 709€ 37 849€ 37 106€ 37 129€ 36 873€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
365 531€ 396 505€ 366 674€ 313 214€ 283 056€ 301 138€ 278 832€ 247 438€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
365 531€ 396 505€ 366 674€ 313 214€ 283 056€ 301 138€ 278 832€ 247 438€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
23 805€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
51 307€ 33 298€ 26 760€ 38 307€ 49 503€ 28 634€ 11 931€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
79 542€ 44 554€ 42 248€ 81 124€ 53 339€ 59 525€ 47 864€ 59 122€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
457 080 € 745 793 € 826 143 € 969 787 € 781 978 € 727 503 € 638 666 € 633 495 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 856 520 € 3 125 730 € 3 038 123 € 2 966 079 € 2 568 369 € 2 480 366 € 2 257 667 € 2 118 488 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
9 213 € 16 817 € 21 671 € 15 507 € 1 192 € 22 643 € 23 386 € 14 502 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
3 695€ 9 127€ 10 419€ 114€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
86 € 25 € 3 015 € 1 083 € 219 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
86€ 25€ 3 015€ 1 083€ 219€
42
XII.
Kurzové zisky
9 213€ 13 055€ 12 399€ 5 088€ 1 167€ 19 628€ 22 189€ 14 283€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
67€ 59€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
42 969 € 37 037 € 52 710 € 52 068 € 57 895 € 81 154 € 88 828 € 92 564 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
4 927€ 12 169€ 14 869€ 21€ 179€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
9 110 € 15 336 € 13 002 € 16 968 € 28 459 € 43 547 € 60 208 € 50 168 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
9 110€ 15 336€ 13 002€ 16 968€ 28 459€ 43 547€ 60 208€ 50 168€
52
O.
Kurzové straty
26 716€ 9 466€ 17 451€ 9 774€ 15 035€ 22 544€ 9 175€ 8 596€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 143€ 7 308€ 10 088€ 10 457€ 14 401€ 15 042€ 19 445€ 33 621€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-33 756 € -20 220 € -31 039 € -36 561 € -56 703 € -58 511 € -65 442 € -78 062 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
423 324 € 725 573 € 795 104 € 933 226 € 725 275 € 668 992 € 573 224 € 555 433 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
127 532 € 156 079 € 175 591 € 206 750 € 166 471 € 154 946 € 132 787 € 150 328 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
127 532€ 156 079€ 175 591€ 206 750€ 166 471€ 154 946€ 132 787€ 131 842€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
18 486€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
295 792 € 569 494 € 619 513 € 726 476 € 558 804 € 514 046 € 440 437 € 405 105 €