Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

WH DANUBIUS, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
8 742 559 € 8 288 509 € 8 471 463 € 10 740 440 € 10 987 063 € 10 280 370 € 10 115 006 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
6 459 267 € 6 362 221 € 6 572 168 € 6 445 026 € 9 453 383 € 9 692 048 € 9 627 798 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
6 459 267 € 6 362 221 € 6 572 168 € 6 445 026 € 9 453 383 € 9 692 048 € 9 627 798 €
012
A.II.1
Pozemky
5 305 917€ 5 272 666€ 5 238 056€ 5 238 056€ 6 433 990€ 6 788 332€ 6 351 233€
013
A.II.2
Stavby
419 136€ 449 072€ 149 088€ 155 811€ 2 367 052€ 2 394 407€ 2 646 638€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
627 072€ 615 232€ 831 376€ 562 703€ 219 019€ 293 056€ 164 152€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
107 142€ 25 251€ 353 648€ 488 456€ 433 322€ 216 253€ 465 775€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 274 761 € 1 924 445 € 1 899 295 € 4 295 326 € 1 532 649 € 587 281 € 486 252 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
355 051 € 256 501 € 240 916 € 412 081 € 336 097 € 219 804 € 217 121 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
267 311€ 251 842€ 240 916€ 313 276€ 255 434€ 200 039€ 217 121€
034
B.I.3
Výrobky
87 740€ 4 659€ 98 805€ 80 663€ 19 765€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
10 458 € 41 688 € 22 283 € 35 949 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 700€ 31 581€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
8 758€ 10 107€ 22 283€ 35 949€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 882 221 € 1 395 893 € 1 413 366 € 2 303 178 € 1 174 450 € 353 953 € 123 334 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
163 630€ 123 351€ 349 371€ 181 626€ 242 857€ 228 136€ 113 639€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 658 370€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 418 334€ 1 265 012€ 463 856€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
299 594€ 6 892€ 17 644€ 43 086€ 60€ 9 695€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
663€ 638€ 1 063 995€ 445 538€ 424 651€ 125 757€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
27 031 € 230 363 € 222 730 € 1 544 118 € 22 102 € 13 524 € 145 797 €
056
B.IV.1
Peniaze
27 031€ 25 265€ 24 538€ 27 584€ 22 102€ 13 524€ 13 714€
057
B.IV.2
Účty v bankách
205 098€ 198 192€ 1 516 534€ 132 083€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
8 531 € 1 843 € 88 € 1 031 € 1 041 € 956 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 041€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 531€ 1 843€ 88€ 1 031€ 956€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
8 742 559 € 8 288 509 € 8 471 463 € 10 740 440 € 10 987 063 € 10 280 370 € 10 115 006 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 630 490 € 5 709 599 € 5 407 309 € 6 876 830 € 1 980 795 € 557 270 € 401 487 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
5 452 296 € 5 350 006 € 5 069 527 € 394 184 € 115 031 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 452 296€ 5 350 006€ 5 069 527€ 394 184€ 115 031€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
170 891 € 352 290 € 330 479 € 6 869 527 € 1 973 492 € 155 783 € 279 817 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 112 069 € 2 550 015 € 3 006 361 € 3 776 919 € 7 090 333 € 7 680 015 € 7 547 454 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
59 974 € 66 890 € 60 885 € 48 202 € 138 185 € 202 972 € 265 557 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
69 952€ 131 185€ 195 972€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
47 614€ 52 030€ 46 885€ 37 202€ 68 233€ 71 787€ 69 585€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
12 360€ 14 860€ 14 000€ 11 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
205 924 € 546 € 15 968 € 71 130 € 289 628 € 160 618 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
45 267€ 43 609€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 065€ 546€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
204 859€ 15 968€ 55 240€ 228 169€ 98 911€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
15 890€ 16 192€ 18 098€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
130 517 € 56 724 € 192 952 € 1 535 771 € 936 471 € 236 187 € 171 827 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
59 373€ 34 327€ 104 285€ 99 519€ 314 772€ 129 499€ 139 796€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
4 976€ 44 976€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
11 066€ 9 819€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 489€ 4 161€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 454€ 3 441€ 27 723€ 1 409 313€ 548 646€ 8 966€ 8 694€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
52 135€ 15 968€ 26 939€ 73 053€ 97 722€ 23 337€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 715 654 € 2 425 855 € 2 752 524 € 2 176 978 € 5 944 547 € 6 951 228 € 6 949 452 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 470 773€ 1 589 449€ 1 853 723€ 2 007 343€ 4 921 005€ 4 735 422€ 4 602 789€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 244 881€ 836 406€ 898 801€ 169 635€ 1 023 542€ 2 215 806€ 2 346 663€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
28 895 € 57 793 € 86 691 € 1 915 935 € 2 043 085 € 2 166 065 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
1€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
541€ 2 494€ 276€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
28 895€ 57 793€ 1 790 197€ 1 915 394€ 2 040 591€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
28 895€ 28 898€ 28 898€ 125 197€ 125 197€ 125 197€