Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

WH DANUBIUS, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
4 643€ 16 295€ 247 886€ 3 595€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 643€ 317€ 13 135€ 176 978€ 4 286€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € -317 € 3 160 € 70 908 € -691 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 457 369 € 1 694 829 € 1 534 798 € 1 689 455 € 1 981 876 € 1 913 650 € 2 015 802 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 358 818€ 1 678 953€ 1 705 807€ 1 611 603€ 1 865 019€ 1 902 381€ 1 999 708€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
98 551€ 15 876€ -171 009€ 77 852€ 116 857€ 11 269€ 16 094€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
993 631 € 1 035 244 € 1 053 305 € 1 443 463 € 1 705 275 € 1 611 780 € 1 419 885 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
542 231€ 512 757€ 443 341€ 515 510€ 566 485€ 433 229€ 485 452€
10
B.2
Služby
451 400€ 522 487€ 609 964€ 927 953€ 1 138 790€ 1 178 551€ 934 433€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
463 738 € 659 585 € 481 176 € 249 152 € 347 509 € 301 870 € 595 226 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
121 945 € 131 302 €
13
C.1
Mzdové náklady
93 241€ 99 750€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
28 185€ 31 006€
16
C.4
Sociálne náklady
519€ 546€
17
D
Dane a poplatky
39 251€ 39 190€ 40 218€ 40 623€ 41 156€ 39 224€ 31 927€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
354 249€ 342 995€ 272 524€ 293 447€ 258 442€ 216 047€ 200 849€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
178 000€ 24 000€ 160 620€ 10 490 339€ 2 732 348€ 70 833€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
66 720€ 2€ 3 415 070€ 354 342€ 114 474€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 510€ 80€ 9 684€ 5 842€ 5 472€ 340€ 1 040€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
293 302€ 287 645€ 279 828€ 2 201 289€ 420 584€ 386 211€ 515 391€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
69 904€ 51 324€ 90 027€ 26 794€ 20 115€ -14 169€ 274 358€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
280 461 € 406 339 € 509 169 € 9 159 004 € 2 820 914 € 402 998 € 602 443 €
38
X.
Výnosové úroky
37 322€ 33 655€ 42 270€ 49 903€ 16 483€ 1€ 6€
39
N
Nákladové úroky
90 464€ 90 100€ 90 479€ 177 303€ 259 251€ 273 019€ 270 869€
40
XI.
Kurzové zisky
119 690€ 13 300€ 252 715€ 48 826€ 7 686€
41
O
Kurzové straty
11 124€ 33 504€ 483 650€ 46 238€ 11 335€ 23 766€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 493€ 8 167€ 5 220€ 25 678€ 10 444€ 10 620€ 29 941€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-61 635 € 43 954 € -73 633 € -384 013 € -299 450 € -246 147 € -316 884 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
218 826 € 450 293 € 435 536 € 8 774 991 € 2 521 464 € 156 851 € 285 559 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
47 935 € 98 003 € 105 057 € 1 905 464 € 547 972 € -1 906 € 5 742 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
46 586€ 85 827€ 91 391€ 1 957 304€ 548 273€ 1€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
1 349€ 12 176€ 13 666€ -51 840€ -301€ -1 906€ 5 741€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
170 891 € 352 290 € 330 479 € 6 869 527 € 1 973 492 € 158 757 € 279 817 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
2 973€
53
T
Mimoriadne náklady
5 947€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
-2 974 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
-2 974 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
218 826 € 450 293 € 435 536 € 8 774 991 € 2 521 464 € 153 877 € 285 559 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
170 891 € 352 290 € 330 479 € 6 869 527 € 1 973 492 € 155 783 € 279 817 €