Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
115 489 723€ 122 513 222€ 143 360 625€ 176 403 180€ 183 345 140€ 195 218 630€ 179 390 754€ 178 230 155€ 157 964 109€ 113 022 867€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
109 127 535€ 116 370 948€ 136 311 094€ 167 444 430€ 176 350 380€ 185 640 048€ 172 859 709€ 171 975 600€ 152 135 637€ 108 535 053€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
6 362 188 € 6 142 274 € 7 049 531 € 8 958 750 € 6 994 760 € 9 578 582 € 6 531 045 € 6 254 555 € 5 828 472 € 4 487 814 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
427 011 € 758 248 € 1 631 101 € 2 576 456 € 1 601 447 € 3 026 001 € 1 576 216 € 1 175 354 € 1 617 807 € 2 064 287 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
427 011€ 758 248€ 1 631 101€ 2 576 456€ 1 601 447€ 3 026 001€ 1 576 216€ 1 175 354€ 1 617 807€ 2 064 287€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 923 934 € 4 275 036 € 5 209 331 € 7 917 108 € 6 697 835 € 8 013 081 € 5 324 190 € 3 549 661 € 4 176 559 € 3 678 286 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
93 038€ 82 097€ 97 294€ 82 199€ 78 007€ 122 423€ 98 258€ 72 746€ 80 742€ 71 184€
10
B.2
Služby
3 830 896€ 4 192 939€ 5 112 037€ 7 834 909€ 6 619 828€ 7 890 658€ 5 225 932€ 3 476 915€ 4 095 817€ 3 607 102€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 865 265 € 2 625 486 € 3 471 301 € 3 618 098 € 1 898 372 € 4 591 502 € 2 783 071 € 3 880 248 € 3 269 720 € 2 873 815 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
593 639 € 510 922 € 477 470 € 431 462 € 462 414 € 452 512 € 424 044 € 416 060 € 391 573 € 540 462 €
13
C.1
Mzdové náklady
432 418€ 384 965€ 354 185€ 328 249€ 356 005€ 344 551€ 321 228€ 321 574€ 299 493€ 450 677€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
153 488€ 123 327€ 120 704€ 100 412€ 104 036€ 105 541€ 100 622€ 92 205€ 90 365€ 87 143€
16
C.4
Sociálne náklady
7 733€ 2 630€ 2 581€ 2 801€ 2 373€ 2 420€ 2 194€ 2 281€ 1 715€ 2 642€
17
D
Dane a poplatky
8 537€ 9 111€ 14 000€ 14 762€ 9 220€ 9 427€ 7 822€ 8 444€ 29 621€ 11 961€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
132 554€ 86 158€ 95 516€ 99 717€ 100 281€ 146 031€ 140 140€ 162 558€ 181 353€ 192 326€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
6 300€ 5 000€ 51 617€ 1 483€ 7 733€ 20 871€ 9 266€ 9 270€ 62 500€ 6 073€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 467€ 24 079€ 9 604€ 416€ 11 485€ 68 134€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 102 063€ 801 519€ 1 022 446€ 1 821 878€ -618 011€ 1 868 239€ -153 115€ 291 962€ -206 547€ 221 111€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 013 254€ 15 796 239€ 12 610 740€ 12 339 100€ 4 134 591€ 4 664 440€ 2 630 748€ 4 090 715€ 6 892 304€ 5 275 730€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 840 207€ 15 608 272€ 12 945 568€ 12 149 286€ 4 064 268€ 4 791 940€ 2 602 827€ 4 012 134€ 6 845 140€ 4 518 609€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 206 352 € 1 386 664 € 1 578 658 € 1 441 576 € 2 022 524 € 1 999 060 € 2 400 951 € 3 077 590 € 2 915 250 € 2 671 149 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
10 080 000€ 71 492€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
9 561 505€ 71 492€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
38
X.
Výnosové úroky
832 309€ 593 763€ 516 948€ 652 605€ 494 383€ 553 865€ 909 284€ 941 503€ 1 165 005€ 1 268 350€
39
N
Nákladové úroky
1 764 806€ 1 695 524€ 2 177 049€ 1 874 091€ 2 208 950€ 2 068 770€ 2 571 592€ 2 612 455€ 2 630 809€ 1 983 855€
40
XI.
Kurzové zisky
2€ 2€ 2€ 3€ 45€ 43 215€ 339€
41
O
Kurzové straty
17€ 18€ 12€ 2 438€ 4€ 1€ 8 099€ 2 376€ 21 374€ 3 358€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
24 835€ 35 356€ 61 968€ 38 453€ 36 705€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
92 124€ 106 460€ 84 575€ 109 724€ 119 754€ 105 830€ 93 644€ 103 814€ 101 588€ 94 706€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 024 636 € -1 208 239 € -1 201 358 € -1 298 290 € -1 772 355 € -1 582 280 € -1 727 346 € -1 777 097 € -1 545 551 € -813 230 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
181 716 € 178 425 € 377 300 € 143 286 € 250 169 € 416 780 € 673 605 € 1 300 493 € 1 369 699 € 1 857 919 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
56 292 € 41 191 € 348 369 € 31 379 € 74 036 € 95 790 € 148 340 € 261 371 € 262 387 € 357 714 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
56 231€ 26 339€ 378 415€ 39 718€ 76 550€ 101 712€ 140 043€ 266 302€ 279 108€ 322 352€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
61€ 14 852€ -30 046€ -8 339€ -2 514€ -5 922€ 8 297€ -4 931€ -16 721€ 35 362€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
125 424 € 137 234 € 28 931 € 111 907 € 176 133 € 320 990 € 525 265 € 1 039 122 € 1 107 312 € 1 500 205 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
181 716 € 178 425 € 377 300 € 143 286 € 250 169 € 416 780 € 673 605 € 1 300 493 € 1 369 699 € 1 857 919 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
125 424 € 137 234 € 28 931 € 111 907 € 176 133 € 320 990 € 525 265 € 1 039 122 € 1 107 312 € 1 500 205 €