Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

 • Názov MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
 • IČO 31444873
 • DIČ 2020363257
 • IČ DPH SK2020363257 podľa §4
 • Sídlo Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica
 • Dátum vzniku 11. novembra 1993, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 12330/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 6 640 € / splatené 6 640 €
  Podľa účtovnej závierky: 6 640 €
 • Historický názov MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o.
  (platné do 26. novembra 2001 )
 • Historické sídlo Bratislavská 1/a , 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica
  (platné do 10. februára 2021)
  Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica
  (platné do 22. augusta 2011)
  Bratislavská 334/18, 900 82 Blatné
  (platné do 1. januára 2007)
  334, 900 82 Blatné
  (platné do 25. apríla 2003)
  430, 900 82 Blatné
  (platné do 17. júla 1995)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
textilná výroba 17.7.1995
reklamná a sprostredkovateľská činnosť 17.7.1995
nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti, predovšetkým s textilom a textilnými výrobkami 21.4.2007
vydávanie kníh 17.7.1995
viazanie kníh a konečné spracovanie 17.7.1995
sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh 21.4.2007
vydávanie novín 17.7.1995
vydávanie časopisov a iných periodických publikácií 17.7.1995
vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku 17.7.1995
rozmnožovanie nahraných nosičov zvukovoobrazových záznamov 17.7.1995
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku 17.7.1995
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu obrazu 17.7.1995
výroba, požičiavanie, distribúcia videa 17.7.1995
organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja 17.7.1995
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora 17.7.1995
výskum trhu a verejnej mienky 17.7.1995
činnosť spravodajských tlačových kancelárií 17.7.1995
technické a organizačné zabezpečenie výstav 17.7.1995
televízne vysielanie 3. vysielacej siete na televíznej stanici TV MARKÍZA v zmysle licencie č. T/41 udelenej Radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie dňa 7.8.1995 pod číslom T/41/RUL/95. 2.10.1996
návrh a výroba plagátov, vydávanie novín 21.4.2007
poskytovanie telekomunikačnej služby AUDIOTEX 21.4.2007
technicko-organizačné zabezpečenie výroby filmu/audiovizuálnych diel 21.4.2007
celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby v zmysle licencie č. TD/7 udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu dňa 16.12.2008 pod číslom TD/7/2008. 20.3.2009
celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby v zmysle licencie č. TD/17 udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu dňa 12.01.2010 pod číslom TD/17/2010. 17.4.2010
počítačové služby 9.7.2010
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 9.7.2010
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 9.7.2010
prenájom hnuteľných vecí 9.7.2010
administratívne služby 9.7.2010
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 9.7.2010
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 9.7.2010
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 9.7.2010
marketingové služby 9.7.2010
služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov 9.7.2010
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla 9.7.2010
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie 9.7.2010
vedenie účtovníctva 9.7.2010
poskytovanie poštových služieb 9.7.2010
celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby v zmysle licencie č. TD/47 udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu dňa 04.07.2011 pod číslom TD/47/2011 22.8.2011
celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby v zmysle licencie č. TD/104 udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu dňa 15.01.2013 pod číslom TD/104/2013 26.2.2013
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 23.5.2013
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 23.5.2013
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 23.5.2013
reklamné a marketingové služby 23.5.2013
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 23.5.2013
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín 23.5.2013
vydavateľská činnosť 23.5.2013
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 23.5.2013
leasingová činnosť 22.7.2013
sprostredkovanie dopravy 22.7.2013
celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby v zmysle licencie č. TD/153 udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu dňa 29.09.2015 pod číslom TD/153/2015 4.11.2015
Retransmisia na základe registrácie Radou pre vysielanie a retransmisiu 14.9.2022
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice spísanej notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou dňa 14.9.1993, N 107/93, Nz 100/93 v súlades § 57 a § 105 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
Starý spis: S.r.o. 89
Starý spis: S.r.o. 19299
2. Zakladateľská listina zo dňa 14.9.1993 bola zmenená dodatkom zo dňa 20.1.1994.
Starý spis: S.R.o. 89
Starý spis: S.r.o. 19299
3. Dodatok č. 2 zo dňa 3.5.1995 k zakladateľskej listine/rozšírenie predmetu činnosti, zmena sídla z pôvodného Blatné 430 na Blatné 334/.
Starý spis: S.r.o. 89
Starý spis: S.r.o. 19299
4. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.7.1998.
5. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 29.9.2000. Dodatok č. 1 k zmene o prevode obchodného podielu zo dňa 3.10.2000. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 2.11.2001. Dodatok č. 1 k zmluve o prevode obchodného podielu zo dňa 2.11.2001. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 13.11.2001. Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 13.11.2001.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené rozdelenie a prevod obchodného podielu. Nové úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 18.1.2002.
7. Uznesenie spoločníkov spoločnosti zo dňa 21.10.2002 prijaté per rollam.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2002.
9. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.11.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 342/2006, Nz 48259/2006 spísanej notárom JUDr. Romanom Vidovencom, na ktorom bolo schválené zlúčenie so spoločnosťou Slovenská televízna spoločnosť, s.r.o., so sídlom Okružná 18/10, Blatné 900 82, IČO: 34 128 611, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 12516/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Bratislavská 334/18, Blatné 900 82, IČO: 31 444 873, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 12330/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 343/2006, Nz 48260/2006 zo dňa 27.11.2006, stáva právnym nástupcom spoločnosti Slovenská televízna spoločnosť, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
10. Rozhodnutie spoločníkov prijaté per rollam dňa 30.01.2007.
11. Rozhodnutie spoločníkov prijaté per rollam 06.03.2009.
12. Rozhodnutie spoločníkov prijaté per rollam 18.03.2010.
13. Rozhodnutie spoločník prijaté per rollam 25.05.2010.
14. Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 11.11.2010.
15. Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 22.08.2011.
16. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 26.02.2013.
17. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.05.2013, na ktorom bolo schválené zlúčenie spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (nástupnícka spoločnosť) so spoločnosťou MediaPro Entertainment Slovakia, s. r. o., so sídlom Bratislavská 1/d, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, IČO: 45 508 071 (zanikajúca spoločnosť).
Zmluva o zlúčení zo dňa 23.05.2013 vo forme notárskej zápisnice č. N 1049/2013, Nz 17085/2013.
18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.07.2013.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 303/2013, Nz 24559/2013, NCRls 25081/2013 zo dňa 22.07.2013.
19. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.09.2013 a 30.09.2013.
20. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.10.2015 a zo dňa 04.11.2015.