Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

 • Názov MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
 • IČO 31444873
 • DIČ 2020363257
 • IČ DPH SK2020363257 podľa §4
 • Sídlo Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica
 • Dátum vzniku 11. novembra 1993, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 12330/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 6 640 € / splatené 6 640 €
  Podľa účtovnej závierky: 6 640 €
 • Historický názov MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o.
  (platné do 26. novembra 2001 )
 • Historické sídlo Bratislavská 334/18, 900 82 Blatné
  (platné do 1. januára 2007)
  334, 900 82 Blatné
  (platné do 25. apríla 2003)
  430, 900 82 Blatné
  (platné do 17. júla 1995)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Štatutári
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Mag. Matthias Settele Konateľ Neustiftgasse 32, Haus 2, 2500 Baden, Rakúska republika 1. októbra 2013
Ing. Marianna Trnavská Konateľ Landauova 38, 841 02 Bratislava 10. marca 2014
 • Konanie menom spoločnosti [od 4. augusta 2007] Spoločnosť má dvoch konateľov. Za spoločnosť konajú a zaväzujú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť vykoná tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí konateľ svoj podpis.
Spoločníci
Osoba Funkcia Podiel Adresa Obdobie
CME Slovak Holdings B.V. Spoločník 100 % (6 640 €) Piet Heinkade 55, Unit G-J, 1019GM Amsterdam, Holandsko
Zlúčenia
Názov Adresa Detegované
Slovenská televízna spoločnosť, s.r.o. [34128611] Okružná 18/10, 900 82 Blatné 1.1.2007
MediaPro Entertainment Slovakia, s. r. o. [45508071] Bratislavská 1/d, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica 23.5.2013
CME Media Investments s.r.o. [36379921] Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava-Záhorská Bystrica 22.7.2013
Predmety podnikania
Názov Vznik
textilná výroba 17.7.1995
reklamná a sprostredkovateľská činnosť 17.7.1995
nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti, predovšetkým s textilom a textilnými výrobkami 21.4.2007
vydávanie kníh 17.7.1995
viazanie kníh a konečné spracovanie 17.7.1995
sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh 21.4.2007
vydávanie novín 17.7.1995
vydávanie časopisov a iných periodických publikácií 17.7.1995
vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku 17.7.1995
rozmnožovanie nahraných nosičov zvukovoobrazových záznamov 17.7.1995
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku 17.7.1995
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu obrazu 17.7.1995
výroba, požičiavanie, distribúcia videa 17.7.1995
organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja 17.7.1995
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora 17.7.1995
výskum trhu a verejnej mienky 17.7.1995
činnosť spravodajských tlačových kancelárií 17.7.1995
technické a organizačné zabezpečenie výstav 17.7.1995
televízne vysielanie 3. vysielacej siete na televíznej stanici TV MARKÍZA v zmysle licencie č. T/41 udelenej Radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie dňa 7.8.1995 pod číslom T/41/RUL/95. 2.10.1996
návrh a výroba plagátov, vydávanie novín 21.4.2007
poskytovanie telekomunikačnej služby AUDIOTEX 21.4.2007
technicko-organizačné zabezpečenie výroby filmu/audiovizuálnych diel 21.4.2007
celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby v zmysle licencie č. TD/7 udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu dňa 16.12.2008 pod číslom TD/7/2008. 20.3.2009
celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby v zmysle licencie č. TD/17 udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu dňa 12.01.2010 pod číslom TD/17/2010. 17.4.2010
počítačové služby 9.7.2010
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 9.7.2010
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 9.7.2010
prenájom hnuteľných vecí 9.7.2010
administratívne služby 9.7.2010
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 9.7.2010
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 9.7.2010
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 9.7.2010
marketingové služby 9.7.2010
služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov 9.7.2010
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla 9.7.2010
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie 9.7.2010
vedenie účtovníctva 9.7.2010
poskytovanie poštových služieb 9.7.2010
celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby v zmysle licencie č. TD/47 udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu dňa 04.07.2011 pod číslom TD/47/2011 22.8.2011
celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby v zmysle licencie č. TD/104 udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu dňa 15.01.2013 pod číslom TD/104/2013 26.2.2013
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 23.5.2013
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 23.5.2013
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 23.5.2013
reklamné a marketingové služby 23.5.2013
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 23.5.2013
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín 23.5.2013
vydavateľská činnosť 23.5.2013
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení 23.5.2013
leasingová činnosť 22.7.2013
sprostredkovanie dopravy 22.7.2013
celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby v zmysle licencie č. TD/153 udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu dňa 29.09.2015 pod číslom TD/153/2015 4.11.2015
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice spísanej notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou dňa 14.9.1993, N 107/93, Nz 100/93 v súlades § 57 a § 105 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
Starý spis: S.r.o. 89
Starý spis: S.r.o. 19299
2. Zakladateľská listina zo dňa 14.9.1993 bola zmenená dodatkom zo dňa 20.1.1994.
Starý spis: S.R.o. 89
Starý spis: S.r.o. 19299
3. Dodatok č. 2 zo dňa 3.5.1995 k zakladateľskej listine/rozšírenie predmetu činnosti, zmena sídla z pôvodného Blatné 430 na Blatné 334/.
Starý spis: S.r.o. 89
Starý spis: S.r.o. 19299
4. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.7.1998.
5. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 29.9.2000. Dodatok č. 1 k zmene o prevode obchodného podielu zo dňa 3.10.2000. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 2.11.2001. Dodatok č. 1 k zmluve o prevode obchodného podielu zo dňa 2.11.2001. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 13.11.2001. Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 13.11.2001.
6. Zápisnica z valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené rozdelenie a prevod obchodného podielu. Nové úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 18.1.2002.
7. Uznesenie spoločníkov spoločnosti zo dňa 21.10.2002 prijaté per rollam.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2002.
9. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.11.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 342/2006, Nz 48259/2006 spísanej notárom JUDr. Romanom Vidovencom, na ktorom bolo schválené zlúčenie so spoločnosťou Slovenská televízna spoločnosť, s.r.o., so sídlom Okružná 18/10, Blatné 900 82, IČO: 34 128 611, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 12516/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Bratislavská 334/18, Blatné 900 82, IČO: 31 444 873, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 12330/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 343/2006, Nz 48260/2006 zo dňa 27.11.2006, stáva právnym nástupcom spoločnosti Slovenská televízna spoločnosť, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
10. Rozhodnutie spoločníkov prijaté per rollam dňa 30.01.2007.
11. Rozhodnutie spoločníkov prijaté per rollam 06.03.2009.
12. Rozhodnutie spoločníkov prijaté per rollam 18.03.2010.
13. Rozhodnutie spoločník prijaté per rollam 25.05.2010.
14. Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 11.11.2010.
15. Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 22.08.2011.
16. Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 26.02.2013.
17. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.05.2013, na ktorom bolo schválené zlúčenie spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (nástupnícka spoločnosť) so spoločnosťou MediaPro Entertainment Slovakia, s. r. o., so sídlom Bratislavská 1/d, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, IČO: 45 508 071 (zanikajúca spoločnosť).
Zmluva o zlúčení zo dňa 23.05.2013 vo forme notárskej zápisnice č. N 1049/2013, Nz 17085/2013.
18. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.07.2013.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 303/2013, Nz 24559/2013, NCRls 25081/2013 zo dňa 22.07.2013.
19. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.09.2013 a 30.09.2013.
20. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.10.2015 a zo dňa 04.11.2015.
História zmien a podania
 • 2019
 • 19.8. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R285085
  • Výročná správa za rok 2014 [RUZ]
 • 15.8. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R283078
  • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc [RUZ]
 • 10.7. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R275467
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
 • 2.7. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R272823
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 19.6. 2019
  Zbierka listín - výmaz číslo R270219
  • Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 26.10.2006
 • 20.2. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R245443
  • Rozhodnutie jediného Spoločníka mimo valného zhroamždenia zo dňa 10/03/2014
  • Spoločenská zmluva - úplné znenie zo dňa 14/03/2014
  • Akceptačná listina a podpisový vzor - Marianna Trnavská
 • 2018
 • 12.9. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R234454
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 11.7. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R226666
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 2017
 • 27.10. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R192626
  • Návrh konateľov spoločnosti na rozhodnutie spoločníkov zo dňa 04.11.2015
  • Rozhodnutie o udelení licencie zo dňa 16.11.2015
  • Rozhodnutie jediného spoločníka mimo valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2015
  • Spoločenská zmluva spoločnosti zo dňa 24.11.2015
 • 14.7. 2017
 • 6.7. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R177743
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 7.6. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R172435
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 28.3. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R153358
  • Spoločenská zmluva zo dňa 15.12.2016
  • Návrh konateľov na rozhodnutie spoločníkov zo dňa 5.12.2016
  • Čestné vyhlásenie konateľa zo dňa 15.12.2016
  • Čestné vyhlásenie oprávnených zástupcov zo dňa 16.12.2016
 • 17.1. 2017
  Zmena zápisu číslo R148077

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2016
 • 19.12. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R146739
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
 • 30.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R125374
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
 • 20.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R119550
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 17.3. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R109420
  • Uplne znenie spolocenskej zmluvy
 • 2015
 • 4.12. 2015
  Zmena zápisu číslo R100670
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby v zmysle licencie č. TD/153 udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu dňa 29.09.2015 pod číslom TD/153/2015
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.10.2015 a zo dňa 04.11.2015.
 • 2014
 • 4.4. 2014
  Zmena zápisu číslo R736964

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 27.3. 2014
  Zmena zápisu číslo R732351

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 2013
 • 12.12. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R669340
  • Účtovná závierka za rok 2012
 • 13.11. 2013
 • 18.10. 2013
  Zmena zápisu číslo R631335
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 5.8. 2013
  Zmena zápisu číslo R581901
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 3.7. 2013
  Zmena zápisu číslo R560385
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   • reklamné a marketingové služby
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   • polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
   • vydavateľská činnosť
   • prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.05.2013, na ktorom bolo schválené zlúčenie spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. (nástupnícka spoločnosť) so spoločnosťou MediaPro Entertainment Slovakia, s. r. o., so sídlom Bratislavská 1/d, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica, IČO: 45 508 071 (zanikajúca spoločnosť). Zmluva o zlúčení zo dňa 23.05.2013 vo forme notárskej zápisnice č. N 1049/2013, Nz 17085/2013.
 • 14.5. 2013
  Zmena zápisu číslo R521213

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 27.3. 2013
  Zmena zápisu číslo R483089
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby v zmysle licencie č. TD/104 udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu dňa 15.01.2013 pod číslom TD/104/2013
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 26.02.2013.
 • 15.2. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R449898
  • Účtovná závierka za rok 2011
 • 2012
 • 20.6. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R283462
  • výročná správa 2010
  • účtovná závierka 2010, správa nezávislého audítora
 • 21.5. 2012
  Zmena zápisu číslo R264601

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2011
 • 22.9. 2011
  Zmena zápisu číslo R139517
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby v zmysle licencie č. TD/47 udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu dňa 04.07.2011 pod číslom TD/47/2011
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 22.08.2011.
 • 16.6. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2010
 • 23.11. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 9.7. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • počítačové služby
   • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   • prenájom hnuteľných vecí
   • administratívne služby
   • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   • organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   • marketingové služby
   • služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   • údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   • nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
   • vedenie účtovníctva
   • poskytovanie poštových služieb
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie spoločník prijaté per rollam 25.05.2010.
 • 17.4. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby v zmysle licencie č. TD/17 udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu dňa 12.01.2010 pod číslom TD/17/2010.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie spoločníkov prijaté per rollam 18.03.2010.
 • 2009
 • 20.3. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby v zmysle licencie č. TD/7 udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu dňa 16.12.2008 pod číslom TD/7/2008.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie spoločníkov prijaté per rollam 06.03.2009.
 • 12.2. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2007
 • 6.9. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 4.8. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Spoločnosť má dvoch konateľov. Za spoločnosť konajú a zaväzujú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť vykoná tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí konateľ svoj podpis.
   pôvodne
   Spoločnosť má troch konateľov. Za spoločnosť konajú a zaväzujú vždy dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť vykoná tak, že k vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí konateľ svoj podpis.
 • 21.4. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti, predovšetkým s textilom a textilnými výrobkami
   • sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
   • návrh a výroba plagátov, vydávanie novín
   • poskytovanie telekomunikačnej služby AUDIOTEX
   • technicko-organizačné zabezpečenie výroby filmu/audiovizuálnych diel
   Zrušené predmety
   • nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti, predovetkým s textilom a textilnými výrobkami
   • činnosť realitnej agentúry
   • sadzba a zhotovovanie tlačoarskych predlôh
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie spoločníkov prijaté per rollam dňa 30.01.2007.
 • 1.1. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica z Bratislavská 334/18, 900 82 Blatné
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.11.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 342/2006, Nz 48259/2006 spísanej notárom JUDr. Romanom Vidovencom, na ktorom bolo schválené zlúčenie so spoločnosťou Slovenská televízna spoločnosť, s.r.o., so sídlom Okružná 18/10, Blatné 900 82, IČO: 34 128 611, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 12516/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Bratislavská 334/18, Blatné 900 82, IČO: 31 444 873, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 12330/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 343/2006, Nz 48260/2006 zo dňa 27.11.2006, stáva právnym nástupcom spoločnosti Slovenská televízna spoločnosť, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
 • 2006
 • 26.1. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2005
 • 26.5. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 25.5. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2003
 • 25.4. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Bratislavská 334/18, 900 82 Blatné z 334, 900 82 Blatné
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2002.
 • 2002
 • 28.11. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 12.3. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Spoločnosť má troch konateľov. Za spoločnosť konajú a spoločnosť zaväzujú vždy traja konatelia spoločne.
   pôvodne
   Spoločnosť má dvoch konateľov. Za spoločnosť konajú a spoločnosť zaväzujú vždy dvaja konatelia spoločne.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené rozdelenie a prevod obchodného podielu. Nové úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 18.1.2002.
 • 2001
 • 26.11. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. z MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o.
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Spoločnosť má dvoch konateľov. Za spoločnosť konajú a spoločnosť zaväzujú vždy dvaja konatelia spoločne.
   pôvodne
   V mene spoločnosti koná konateľ.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 29.9.2000. Dodatok č. 1 k zmene o prevode obchodného podielu zo dňa 3.10.2000. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 2.11.2001. Dodatok č. 1 k zmluve o prevode obchodného podielu zo dňa 2.11.2001. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 13.11.2001. Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 13.11.2001.
 • 1998
 • 14.8. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1996
 • 2.10. 1996
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • televízne vysielanie 3. vysielacej siete na televíznej stanici TV MARKÍZA v zmysle licencie č. T/41 udelenej Radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie dňa 7.8.1995 pod číslom T/41/RUL/95.

 • 5.9. 1996
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1995
 • 17.7. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy 334, 900 82 Blatné z 430, 900 82 Blatné
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • textilná výroba
   • reklamná a sprostredkovateľská činnosť
   • vydávanie kníh
   • viazanie kníh a konečné spracovanie
   • vydávanie novín
   • vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
   • vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku
   • rozmnožovanie nahraných nosičov zvukovoobrazových záznamov
   • rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku
   • rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu obrazu
   • výroba, požičiavanie, distribúcia videa
   • organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja
   • nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   • výskum trhu a verejnej mienky
   • činnosť spravodajských tlačových kancelárií
   • nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti, predovetkým s textilom a textilnými výrobkami
   • technické a organizačné zabezpečenie výstav
   • činnosť realitnej agentúry
   • sadzba a zhotovovanie tlačoarskych predlôh
   Zrušené predmety
   • textilná výroba, reklamná a sprostredkovateľská činnosť, nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti, predovšetkým s textilom a textilnými výrobkami
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Dodatok č. 2 zo dňa 3.5.1995 k zakladateľskej listine/rozšírenie predmetu činnosti, zmena sídla z pôvodného Blatné 430 na Blatné 334/. Starý spis: S.r.o. 89 Starý spis: S.r.o. 19299
 • 1994
 • 17.11. 1994
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • textilná výroba, reklamná a sprostredkovateľská činnosť, nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti, predovšetkým s textilom a textilnými výrobkami
  Zrušené predmety
  • textilná výroba, reklamná a sprostredkovateľská činnosť, nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti, predovšetkým s textilom a textilnými výrobkami, výroba televíznych relácií a vysielaniy televízneho programu

 • 7.2. 1994
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1993
 • 11.11. 1993
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy MARKÍZA - SLOVAKIA, s.r.o.
  • novú adresu firmy 430, 900 82 Blatné
  • nové základne imanie 3 319 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti koná konateľ.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • textilná výroba, reklamná a sprostredkovateľská činnosť, nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti, predovšetkým s textilom a textilnými výrobkami, výroba televíznych relácií a vysielaniy televízneho programu
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice spísanej notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou dňa 14.9.1993, N 107/93, Nz 100/93 v súlades § 57 a § 105 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 89 Starý spis: S.r.o. 19299