Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
320€ 180€ 253€ 6 102€ 6 418€ 0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 735€ 1 317€ 3 522€ 0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
320 € 180 € -6 482 € 4 785 € 2 896 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
110 758 272 € 96 380 618 € 96 812 655 € 91 108 332 € 85 634 987 € 82 524 869 € 76 367 468 € 69 287 098 € 62 030 054 € 70 437 600 € 74 312 389 € 71 126 204 € 77 972 464 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
110 758 036€ 96 434 416€ 96 739 287€ 91 112 115€ 85 646 630€ 82 513 226€ 76 481 375€ 69 212 665€ 62 064 363€ 70 437 600€ 74 312 389€ 71 126 204€ 77 972 464€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
236€ -53 798€ 73 368€ -3 783€ -11 643€ 11 643€ -113 907€ 74 433€ -34 309€ 0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
61 498 584 € 49 237 628 € 53 167 492 € 57 094 266 € 56 722 390 € 57 201 196 € 55 372 102 € 55 468 653 € 66 869 463 € 57 690 330 € 54 464 183 € 58 664 667 € 56 539 055 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 299 710€ 1 131 487€ 1 135 250€ 1 398 192€ 1 431 787€ 983 794€ 1 135 375€ 1 182 712€ 1 104 626€ 840 810€ 937 233€ 1 453 962€ 2 519 955€
10
B.2
Služby
60 198 874€ 48 106 141€ 52 032 242€ 55 696 074€ 55 290 603€ 56 217 402€ 54 236 727€ 54 285 941€ 65 764 837€ 56 849 520€ 53 526 950€ 57 210 705€ 54 019 100€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
49 259 688 € 47 142 990 € 43 645 163 € 34 014 386 € 28 912 777 € 25 317 191 € 21 000 151 € 13 821 341 € -4 839 409 € 12 747 270 € 19 848 206 € 12 461 537 € 21 433 409 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
15 152 179 € 14 617 597 € 13 111 383 € 10 906 515 € 12 472 722 € 11 923 987 € 11 719 433 € 12 298 125 € 13 833 416 € 12 261 066 € 13 980 544 € 12 904 532 € 12 945 362 €
13
C.1
Mzdové náklady
11 390 533€ 10 921 091€ 9 764 190€ 8 158 962€ 9 396 690€ 9 087 338€ 9 023 334€ 9 606 120€ 10 688 173€ 9 417 070€ 11 048 453€ 9 948 554€ 9 819 395€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 489 129€ 3 397 576€ 3 107 436€ 2 538 432€ 2 883 396€ 2 599 636€ 2 493 270€ 2 494 602€ 2 922 504€ 2 620 626€ 2 696 297€ 2 711 620€ 2 853 151€
16
C.4
Sociálne náklady
272 517€ 298 930€ 239 757€ 209 121€ 192 636€ 237 013€ 202 829€ 197 403€ 222 739€ 223 370€ 235 794€ 244 358€ 272 816€
17
D
Dane a poplatky
1 492 066€ 1 369 368€ 1 399 465€ 1 363 907€ 1 269 348€ 1 306 838€ 1 113 047€ 851 576€ 1 753 289€ 1 064 949€ 981 556€ 1 401 203€ 58 149€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 821 288€ 3 715 576€ 3 503 577€ 4 154 352€ 4 054 911€ 3 445 608€ 3 204 973€ 3 085 507€ 4 040 354€ 5 790 074€ 4 677 922€ 5 196 138€ 5 742 877€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
63 004€ 59 583€ 24 752€ 1 993€ 39 434€ 63 823€ 494 784€ 41 425€ 52 852€ 57 773€ 201 487€ 1 899 440€ 172 835€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 722€ 424€ 13 144€ 9 675€ 0€ 428 848€ 1 922€ 35 322€ 10 802€ 287 262€ 1 846 223€ 134 230€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
14 234€ 456 057€ -2 331€ 51 146€ -54 529€ -97 910€ -81 159€ 218 832€ 305 107€ -24 807€ 102 304€ -982 458€ 80 942€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
37 643 170€ 26 461 982€ 32 640 539€ 33 538 433€ 35 713 383€ 34 948 068€ 22 432 120€ 12 018 625€ 15 600 404€ 80 951€ 1 150 767€ 3 028 367€ 9 189 948€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
36 824 903€ 24 882 718€ 30 447 925€ 32 481 163€ 30 153 386€ 32 253 745€ 24 016 397€ 11 012 822€ 10 100 146€ 997 623€ 352 907€ 3 130 671€ 7 070 316€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
29 659 470 € 28 622 815 € 27 837 291 € 18 597 729 € 16 760 081 € 11 496 814 € 3 525 516 € -1 587 393 € -19 253 787 € -7 213 713 € 817 965 € -6 106 965 € 4 764 316 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
697€ 1 212€ 3 574€ 7 481€ 2 422€ 2 385€ 6 014€ 13 865€ 3 156€ 10 731€ 10 858€ 3 206€ 14 489€
39
N
Nákladové úroky
69 649€ 80 850€ 82 635€ 96 289€ 113 246€ 200 303€ 511 429€ 718 639€ 1 541 172€ 2 333 511€ 2 368 654€ 1 644 190€ 1 667 193€
40
XI.
Kurzové zisky
95 336€ 248 334€ 68 284€ 308 193€ 2 065 756€ 585 972€ 498 677€ 255 429€ 2 531 255€ 1 034 577€ 921 455€ 232 526€ 881 847€
41
O
Kurzové straty
393 086€ 135 936€ 251 466€ 771 807€ 246 530€ 954 598€ 2 880 648€ 2 739 841€ 1 612 220€ 768 662€ 1 641 624€ 1 849 517€ 945 492€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
113€ 56€ 251€ 7€ 138€ 11€ 18€ 5€ 1€ 6€ 1€ 32€ 21€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
19 730€ 13 476€ 10 879€ 11 073€ 11 155€ 11 602€ 11 145€ 23 098€ 107 176€ 91 764€ 140 554€ 148 424€ 186 513€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-386 319 € 19 340 € -272 871 € -563 488 € 1 697 385 € -578 136 € -2 898 513 € -3 212 279 € -726 156 € -2 148 623 € -3 218 518 € -3 406 367 € -1 902 841 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
29 273 151 € 28 642 155 € 27 564 420 € 18 034 241 € 18 457 466 € 10 918 678 € 627 003 € -4 799 672 € -19 979 943 € -9 362 336 € -2 400 553 € -9 513 332 € 2 861 475 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
6 215 981 € 6 139 921 € 5 912 451 € 3 879 726 € 3 998 872 € -4 483 076 € 4 083 € 5 678 € 1 508 € 812 766 € -316 475 € -1 571 130 € 791 875 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
7 524 413€ 7 289 832€ 5 996 610€ 3 192 742€ 1 548 685€ 3 807€ 4 083€ 5 678€ 598€ 2 038€ 33 178€ 980 233€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-1 308 432€ -1 149 911€ -84 159€ 686 984€ 2 450 187€ -4 486 883€ 910€ 810 728€ -349 653€ -1 571 130€ -188 358€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
23 057 170 € 22 502 234 € 21 651 969 € 14 154 515 € 14 458 594 € 15 401 754 € 622 920 € -4 805 350 € -19 981 451 € -10 175 102 € -2 084 078 € -7 942 202 € 2 069 600 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
29 273 151 € 28 642 155 € 27 564 420 € 18 034 241 € 18 457 466 € 10 918 678 € 627 003 € -4 799 672 € -19 979 943 € -9 362 336 € -2 400 553 € -9 513 332 € 2 861 475 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
23 057 170 € 22 502 234 € 21 651 969 € 14 154 515 € 14 458 594 € 15 401 755 € 622 920 € -4 805 350 € -19 981 451 € -10 175 102 € -2 084 078 € -7 942 202 € 2 069 600 €