Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
110 758 036€ 96 434 416€ 96 739 287€ 91 112 435€ 85 646 810€ 117 443 655€ 98 868 434€ 81 161 382€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
148 464 446 € 122 902 183 € 129 477 946 € 124 649 078 € 121 387 984 € 117 537 013 € 99 300 474 € 81 353 566 € 72 663 018 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
320€ 180€ 253€ 6 102€ 6 418€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
110 758 036€ 96 434 416€ 96 739 287€ 91 112 115€ 85 646 630€ 82 513 226€ 76 481 375€ 69 212 665€ 62 064 362€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
236€ -53 798€ 73 368€ -3 783€ -11 643€ 11 643€ -113 907€ 74 433€ -34 309€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
63 004€ 59 583€ 24 752€ 1 993€ 39 434€ 63 823€ 494 784€ 41 425€ 52 852€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
37 643 170€ 26 461 982€ 32 640 539€ 33 538 433€ 35 713 383€ 34 948 068€ 22 432 120€ 12 018 625€ 10 580 113€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
118 804 976 € 94 279 368 € 101 640 655 € 106 051 349 € 104 627 903 € 106 040 199 € 95 774 958 € 82 940 959 € 91 916 803 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 735€ 1 317€ 3 522€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 299 710€ 1 131 487€ 1 135 250€ 1 398 192€ 1 431 787€ 983 794€ 1 135 375€ 1 182 712€ 1 104 626€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
60 198 874€ 48 106 141€ 52 032 242€ 55 696 074€ 55 290 603€ 56 217 402€ 54 236 727€ 54 285 941€ 55 843 761€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
15 152 179 € 14 617 597 € 13 111 383 € 10 906 515 € 12 472 722 € 11 923 987 € 11 719 433 € 12 298 125 € 13 833 416 €
16
E.1.
Mzdové náklady
11 390 533€ 10 921 091€ 9 764 190€ 8 158 962€ 9 396 690€ 9 087 338€ 9 023 334€ 9 606 120€ 10 688 172€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 489 129€ 3 397 576€ 3 107 436€ 2 538 432€ 2 883 396€ 2 599 636€ 2 493 270€ 2 494 602€ 2 922 505€
19
E.4.
Sociálne náklady
272 517€ 298 930€ 239 757€ 209 121€ 192 636€ 237 013€ 202 829€ 197 403€ 222 739€
20
F.
Dane a poplatky
1 492 066€ 1 369 368€ 1 399 465€ 1 363 907€ 1 269 348€ 1 306 838€ 1 113 047€ 851 576€ 1 753 289€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 821 288€ 3 715 576€ 3 503 577€ 4 154 352€ 4 054 911€ 3 445 608€ 3 204 973€ 3 085 507€ 4 260 278€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 821 462€ 3 715 750€ 3 503 751€ 4 154 608€ 4 055 487€ 3 462 235€ 3 262 309€ 3 228 311€ 4 358 368€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-174€ -174€ -174€ -256€ -576€ -16 627€ -57 336€ -142 804€ -98 090€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 722€ 424€ 13 144€ 9 675€ 0€ 428 848€ 1 922€ 35 322€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
14 234€ 456 057€ -2 331€ 51 146€ -54 529€ -97 910€ -81 159€ 218 832€ 85 183€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
36 824 903€ 24 882 718€ 30 447 925€ 32 481 163€ 30 153 386€ 32 253 745€ 24 016 397€ 11 012 822€ 15 000 928€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
29 659 470 € 28 622 815 € 27 837 291 € 18 597 729 € 16 760 081 € 11 496 814 € 3 525 516 € -1 587 393 € -19 253 785 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
49 259 688 € 47 142 990 € 43 645 163 € 34 014 386 € 28 912 777 € 25 317 191 € 21 000 151 € 13 821 341 € 5 081 666 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
96 146 € 249 602 € 72 109 € 315 681 € 2 068 316 € 588 368 € 504 709 € 269 299 € 2 534 410 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
697 € 1 212 € 3 574 € 7 481 € 2 422 € 2 385 € 6 014 € 13 865 € 3 156 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
697€ 1 212€ 3 574€ 7 481€ 2 422€ 2 385€ 6 014€ 13 865€ 3 156€
42
XII.
Kurzové zisky
95 336€ 248 334€ 68 284€ 308 193€ 2 065 756€ 585 972€ 498 677€ 255 429€ 2 531 254€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
113€ 56€ 251€ 7€ 138€ 11€ 18€ 5€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
482 465 € 230 262 € 344 980 € 879 169 € 370 931 € 1 166 503 € 3 403 222 € 3 481 578 € 3 260 568 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
69 649 € 80 850 € 82 635 € 96 289 € 113 246 € 200 303 € 511 429 € 718 639 € 1 541 172 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
6 449€ 20 405€ 125 635€ 438 844€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
69 649€ 80 850€ 82 635€ 89 840€ 92 841€ 74 669€ 72 585€ 718 639€ 1 541 172€
52
O.
Kurzové straty
393 086€ 135 936€ 251 466€ 771 807€ 246 530€ 954 598€ 2 880 648€ 2 739 841€ 1 612 220€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
19 730€ 13 476€ 10 879€ 11 073€ 11 155€ 11 602€ 11 145€ 23 098€ 107 176€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-386 319 € 19 340 € -272 871 € -563 488 € 1 697 385 € -578 136 € -2 898 513 € -3 212 279 € -726 158 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
29 273 151 € 28 642 155 € 27 564 420 € 18 034 241 € 18 457 466 € 10 918 678 € 627 003 € -4 799 672 € -19 979 943 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
6 215 981 € 6 139 921 € 5 912 451 € 3 879 726 € 3 998 872 € -4 483 076 € 4 083 € 5 678 € 1 508 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
7 524 413€ 7 289 832€ 5 996 610€ 3 192 742€ 1 548 685€ 3 807€ 4 083€ 5 678€ 598€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 308 432€ -1 149 911€ -84 159€ 686 984€ 2 450 187€ -4 486 883€ 910€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
23 057 170 € 22 502 234 € 21 651 969 € 14 154 515 € 14 458 594 € 15 401 755 € 622 920 € -4 805 350 € -19 981 451 €