Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
91 112 435 € 85 646 810 € 117 443 655 € 98 868 434 € 81 161 382 €
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
124 649 078 € 121 387 984 € 117 537 013 € 99 300 474 € 81 353 566 € 72 663 018 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
320 € 180 € 253 € 6 102 € 6 418 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
91 112 115 € 85 646 630 € 82 513 226 € 76 481 375 € 69 212 665 € 62 064 362 €
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-3 783 € -11 643 € 11 643 € -113 907 € 74 433 € -34 309 €
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 993 € 39 434 € 63 823 € 494 784 € 41 425 € 52 852 €
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
33 538 433 € 35 713 383 € 34 948 068 € 22 432 120 € 12 018 625 € 10 580 113 €
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
106 051 349 € 104 627 903 € 106 040 199 € 95 774 958 € 82 940 959 € 91 916 803 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 735 € 1 317 € 3 522 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 398 192 € 1 431 787 € 983 794 € 1 135 375 € 1 182 712 € 1 104 626 €
14
D.
Služby
55 696 074 € 55 290 603 € 56 217 402 € 54 236 727 € 54 285 941 € 55 843 761 €
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
10 906 515 € 12 472 722 € 11 923 987 € 11 719 433 € 12 298 125 € 13 833 416 €
16
E.1.
Mzdové náklady
8 158 962 € 9 396 690 € 9 087 338 € 9 023 334 € 9 606 120 € 10 688 172 €
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 538 432 € 2 883 396 € 2 599 636 € 2 493 270 € 2 494 602 € 2 922 505 €
19
E.4.
Sociálne náklady
209 121 € 192 636 € 237 013 € 202 829 € 197 403 € 222 739 €
20
F.
Dane a poplatky
1 363 907 € 1 269 348 € 1 306 838 € 1 113 047 € 851 576 € 1 753 289 €
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 154 352 € 4 054 911 € 3 445 608 € 3 204 973 € 3 085 507 € 4 260 278 €
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 154 608 € 4 055 487 € 3 462 235 € 3 262 309 € 3 228 311 € 4 358 368 €
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-256 € -576 € -16 627 € -57 336 € -142 804 € -98 090 €
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 675 € 0 € 428 848 € 1 922 € 35 322 €
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
51 146 € -54 529 € -97 910 € -81 159 € 218 832 € 85 183 €
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
32 481 163 € 30 153 386 € 32 253 745 € 24 016 397 € 11 012 822 € 15 000 928 €
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
18 597 729 € 16 760 081 € 11 496 814 € 3 525 516 € -1 587 393 € -19 253 785 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
34 014 386 € 28 912 777 € 25 317 191 € 21 000 151 € 13 821 341 € 5 081 666 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
315 681 € 2 068 316 € 588 368 € 504 709 € 269 299 € 2 534 410 €
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32+33+34]
0 €
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36+37+38]
0 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 481 € 2 422 € 2 385 € 6 014 € 13 865 € 3 156 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
7 481 € 2 422 € 2 385 € 6 014 € 13 865 € 3 156 €
42
XII.
Kurzové zisky
308 193 € 2 065 756 € 585 972 € 498 677 € 255 429 € 2 531 254 €
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
7 € 138 € 11 € 18 € 5 €
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
879 169 € 370 931 € 1 166 503 € 3 403 222 € 3 481 578 € 3 260 568 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
96 289 € 113 246 € 200 303 € 511 429 € 718 639 € 1 541 172 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
6 449 € 20 405 € 125 635 € 438 844 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
89 840 € 92 841 € 74 669 € 72 585 € 718 639 € 1 541 172 €
52
O.
Kurzové straty
771 807 € 246 530 € 954 598 € 2 880 648 € 2 739 841 € 1 612 220 €
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
11 073 € 11 155 € 11 602 € 11 145 € 23 098 € 107 176 €
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-563 488 € 1 697 385 € -578 136 € -2 898 513 € -3 212 279 € -726 158 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
18 034 241 € 18 457 466 € 10 918 678 € 627 003 € -4 799 672 € -19 979 943 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 879 726 € 3 998 872 € -4 483 076 € 4 083 € 5 678 € 1 508 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 192 742 € 1 548 685 € 3 807 € 4 083 € 5 678 € 598 €
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
686 984 € 2 450 187 € -4 486 883 € 910 €
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
14 154 515 € 14 458 594 € 15 401 755 € 622 920 € -4 805 350 € -19 981 451 €