Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bytový podnik Myjava spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 031€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 021€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 10 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 157 070 € 1 885 636 € 1 954 507 € 1 987 036 € 1 955 707 € 1 882 734 € 2 139 321 € 2 259 243 € 2 175 244 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 157 070€ 1 885 636€ 1 954 470€ 1 987 036€ 1 955 707€ 1 875 114€ 2 120 620€ 2 259 243€ 2 175 244€
07
II.3
Aktivácia
37€ 7 620€ 18 701€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 455 432 € 1 231 435 € 1 263 295 € 1 289 592 € 1 379 647 € 1 347 155 € 1 564 603 € 1 641 979 € 1 465 481 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 185 866€ 933 600€ 930 829€ 957 818€ 1 111 229€ 1 014 978€ 1 238 049€ 1 307 893€ 1 157 042€
10
B.2
Služby
269 566€ 297 835€ 332 466€ 331 774€ 268 418€ 332 177€ 326 554€ 334 086€ 308 439€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
701 638 € 654 201 € 691 212 € 697 444 € 576 060 € 535 579 € 574 718 € 617 274 € 709 763 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
273 434 € 249 704 € 226 434 € 208 437 € 196 376 € 215 270 € 224 125 € 300 673 € 324 605 €
13
C.1
Mzdové náklady
197 368€ 180 286€ 163 570€ 151 424€ 143 881€ 152 824€ 159 176€ 224 321€ 252 628€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
66 360€ 60 176€ 54 565€ 49 705€ 45 607€ 50 936€ 54 127€ 67 287€ 62 201€
16
C.4
Sociálne náklady
9 706€ 9 242€ 8 299€ 7 308€ 6 888€ 11 510€ 10 822€ 9 065€ 9 776€
17
D
Dane a poplatky
12 718€ 12 166€ 10 554€ 10 995€ 11 390€ 11 860€ 10 379€ 10 841€ 9 780€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
359 450€ 335 122€ 392 390€ 407 309€ 306 396€ 122 441€ 102 834€ 102 682€ 206 682€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 614€ 6 791€ 164€ 53€ 23€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 509€ 500€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 100€ 4 911€ 6 305€ 16 656€ 6 982€ 10 423€ 7 105€ 6 452€ 15 017€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 865€ 5 447€ 3 259€ 4 109€ 4 850€ 106 346€ 38 343€ 6 632€ 5 726€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
64 271 € 56 673 € 64 880 € 84 864 € 66 312 € 90 249 € 205 695 € 202 898 € 178 010 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
38
X.
Výnosové úroky
10€ 15€ 23€ 15€ 21€ 249€ 321€
39
N
Nákladové úroky
21 983€ 27 580€ 33 067€ 39 851€ 43 197€ 10 284€ 1 325€ 5 504€ 9 238€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
943€ 1 010€ 770€ 816€ 1 033€ 2 492€ 1 296€ 1 711€ 1 659€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-22 926 € -28 590 € -33 827 € -40 652 € -44 207 € -12 761 € -2 600 € -6 966 € -10 576 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
41 345 € 28 083 € 31 053 € 44 212 € 22 105 € 77 488 € 203 095 € 195 932 € 167 434 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
34 653 € 28 044 € 29 862 € 36 351 € 21 814 € 17 804 € 46 635 € 37 303 € 31 828 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
32 431€ 26 917€ 29 862€ 36 351€ 21 814€ 17 804€ 46 635€ 37 303€ 31 828€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
2 222€ 1 127€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
6 692 € 39 € 1 191 € 7 861 € 291 € 59 684 € 156 460 € 158 629 € 135 606 €
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
41 345 € 28 083 € 31 053 € 44 212 € 22 105 € 77 488 € 203 095 € 195 932 € 167 434 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
6 692 € 39 € 1 191 € 7 861 € 291 € 59 684 € 156 460 € 158 629 € 135 606 €