Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
13 959 136 € 13 226 964 € 12 975 086 € 13 410 911 € 14 714 203 € 14 171 606 € 16 672 251 € 18 889 066 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
6 977 376 € 6 259 332 € 6 552 064 € 7 032 882 € 7 516 655 € 8 413 405 € 11 401 881 € 13 650 671 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 € 0 €
005
A.I.2
Software
0 € 0 € 0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
6 579 048 € 5 861 004 € 6 153 736 € 6 634 554 € 7 118 327 € 8 015 077 € 11 003 553 € 13 252 343 €
012
A.II.1
Pozemky
1 026 855 € 1 024 502 € 1 031 649 € 972 567 € 1 250 286 € 1 250 881 € 3 312 480 € 3 318 370 €
013
A.II.2
Stavby
3 290 492 € 3 346 395 € 3 532 738 € 3 686 986 € 4 169 576 € 4 386 444 € 4 649 255 € 3 369 496 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 181 504 € 955 916 € 1 251 582 € 1 506 043 € 1 412 082 € 2 035 488 € 2 682 101 € 4 801 283 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
162 768 € 189 535 € 230 346 € 177 892 € 204 653 € 236 288 € 267 923 € 214 028 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
917 429 € 344 656 € 107 421 € 291 066 € 81 730 € 105 976 € 91 794 € 1 549 166 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0 € 0 € 0 € 0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
398 328 € 398 328 € 398 328 € 398 328 € 398 328 € 398 328 € 398 328 € 398 328 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
398 328 € 398 328 € 398 328 € 398 328 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
398 328 € 398 328 € 398 328 € 398 328 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
5 095 100 € 5 020 796 € 4 651 397 € 5 428 450 € 6 598 613 € 4 650 772 € 3 885 149 € 3 757 381 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
3 914 623 € 4 174 515 € 3 778 219 € 3 723 396 € 3 318 084 € 3 054 464 € 2 811 120 € 2 921 778 €
032
B.I.1
Materiál
6 557 € 6 488 €
034
B.I.3
Výrobky
3 908 066 € 4 174 515 € 3 778 219 € 3 723 396 € 3 318 084 € 3 054 464 € 2 811 120 € 2 915 290 €
036
B.I.5
Tovar
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
111 819 € 123 034 € 60 970 € 176 567 € 745 669 € 779 621 € 301 623 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
111 819 € 123 034 € 60 970 € 176 567 € 745 669 € 779 621 € 301 623 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 065 939 € 698 966 € 801 857 € 1 516 382 € 2 498 468 € 776 260 € 751 335 € 765 906 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
838 111 € 693 362 € 797 402 € 1 361 913 € 2 498 468 € 776 260 € 728 387 € 626 248 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
227 828 € 5 604 € 4 455 € 154 469 € 22 948 € 139 658 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 719 € 24 281 € 10 351 € 12 105 € 36 392 € 40 427 € 21 071 € 69 697 €
056
B.IV.1
Peniaze
725 € 1 184 € 671 € 2 250 € 982 € 932 € 909 € 1 079 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 994 € 23 097 € 9 680 € 9 855 € 35 410 € 39 495 € 20 162 € 68 618 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 886 660 € 1 946 836 € 1 771 625 € 949 579 € 598 935 € 1 107 429 € 1 385 221 € 1 481 014 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 882 157 € 1 939 493 € 57 902 € 70 119 € 83 739 € 81 150 € 128 913 € 255 726 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
249 € 249 € 1 708 008 € 871 182 € 508 569 € 1 019 623 € 1 179 623 € 1 220 407 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 254 € 7 094 € 5 715 € 8 278 € 6 627 € 6 656 € 76 685 € 4 881 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
13 959 136 € 13 226 964 € 12 975 086 € 13 410 911 € 14 714 203 € 14 171 606 € 16 672 251 € 18 889 066 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
10 034 470 € 9 607 822 € 9 591 923 € 8 568 531 € 8 723 965 € 7 754 792 € 9 342 280 € 10 059 717 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
24 697 € 24 697 € 24 697 € 24 697 € 24 697 € 24 697 € 24 697 € 24 697 €
069
A.I.1
Základné imanie
24 697 € 24 697 € 24 697 € 24 697 € 24 697 € 24 697 € 24 697 € 24 697 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
191 631 € 191 631 € 191 631 € 191 631 € 191 631 € 191 631 € 191 631 € 191 631 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
287 668 € 287 668 € 287 668 € 287 668 € 287 668 € 287 668 € 287 668 € 287 668 €
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-96 037 € -96 037 € -96 037 € -96 037 € -96 037 € -96 037 € -96 037 € -96 037 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
49 064 € 49 064 € 49 064 € 49 064 € 49 064 € 49 064 € 49 064 € 49 064 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
11 058 € 11 058 € 11 058 € 11 058 € 11 058 € 11 058 € 11 058 € 11 058 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
38 006 € 38 006 € 38 006 € 38 006 € 38 006 € 38 006 € 38 006 € 38 006 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
9 342 430 € 8 326 531 € 8 303 138 € 8 458 574 € 7 489 400 € 9 076 888 € 9 452 062 € 9 517 655 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
11 647 355 € 10 631 456 € 10 608 063 € 10 763 499 € 9 794 325 € 9 794 325 € 9 794 325 € 9 517 655 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 304 925 € -2 304 925 € -2 304 925 € -2 304 925 € -2 304 925 € -717 437 € -342 263 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
426 648 € 1 015 899 € 1 023 393 € -155 435 € 969 173 € -1 587 488 € -375 174 € 276 670 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 924 666 € 3 619 142 € 3 383 163 € 4 842 380 € 5 990 238 € 6 416 814 € 7 329 971 € 8 829 349 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
568 941 € 565 773 € 319 160 € 465 500 € 961 968 € 866 812 € 441 110 € 680 499 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
301 997 € 298 484 € 284 723 € 254 885 € 225 047 € 195 209 € 165 371 € 440 590 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
28 301 € 27 130 € 15 267 € 22 082 € 16 475 € 19 213 € 25 293 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
226 206 € 226 846 € 344 806 € 652 036 € 253 365 € 209 597 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
40 738 € 12 142 € 7 307 € 195 348 € 370 033 € 3 092 € 3 161 € 5 019 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
47 € 3 289 € 4 243 € 3 650 € 3 046 € 1 622 € 8 € 68 570 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
47 € 3 289 € 4 243 € 3 650 € 3 046 € 1 622 € 8 € 3 604 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
64 966 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 355 678 € 3 050 080 € 3 059 760 € 4 373 230 € 5 025 224 € 5 548 380 € 6 888 853 € 8 080 280 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
908 368 € 853 286 € 876 192 € 1 674 733 € 2 295 307 € 693 969 € 716 870 € 764 924 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
-79 997 € 65 861 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
80 704 € 66 869 € 54 403 € 55 383 € 54 629 € 38 895 € 47 126 € 51 112 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
52 861 € 44 580 € 35 131 € 36 173 € 36 348 € 25 006 € 31 122 € 30 562 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
74 929 € 192 361 € 86 247 € 24 935 € 194 795 € 18 339 € 23 657 € 5 773 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 238 816 € 1 892 984 € 2 007 787 € 2 582 006 € 2 444 145 € 4 772 171 € 6 150 075 € 7 162 048 €