Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 182 444 € 4 820 630 € 12 027 330 € 4 244 904 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 974 073 € 4 494 969 € 11 292 609 € 3 982 919 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
208 371 € 325 661 € 734 721 € 261 985 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
12 627 707 € 15 123 099 € 9 765 857 € 9 163 818 € 21 579 794 € 9 743 454 € 10 536 982 € 15 175 018 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
8 144 853 € 9 820 003 € 6 576 722 € 5 641 631 € 17 041 822 € 6 511 434 € 7 021 902 € 8 310 309 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-266 449 € 396 296 € 54 822 € 405 312 € 263 620 € 243 344 € 56 498 € 938 538 €
07
II.3
Aktivácia
4 749 303 € 4 906 800 € 3 134 313 € 3 116 875 € 4 274 352 € 2 988 676 € 3 458 582 € 5 926 171 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
10 178 139 € 12 534 369 € 8 628 114 € 7 989 443 € 18 309 984 € 7 585 417 € 8 881 859 € 13 150 066 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 561 434 € 7 684 812 € 4 833 793 € 4 548 508 € 14 841 197 € 5 084 051 € 5 530 286 € 7 532 104 €
10
B.2
Služby
4 616 705 € 4 849 557 € 3 794 321 € 3 440 935 € 3 468 787 € 2 501 366 € 3 351 573 € 5 617 962 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 657 939 € 2 914 391 € 1 872 464 € 1 436 360 € 3 269 810 € 2 158 037 € 1 655 123 € 2 024 952 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 843 667 € 1 705 391 € 1 346 498 € 1 212 825 € 1 230 558 € 1 019 002 € 1 170 179 € 1 290 334 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 309 746 € 1 218 699 € 965 981 € 860 671 € 871 707 € 719 343 € 824 280 € 906 991 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
459 869 € 425 935 € 331 883 € 299 934 € 303 430 € 253 579 € 292 988 € 324 252 €
16
C.4
Sociálne náklady
74 052 € 60 757 € 48 634 € 52 220 € 55 421 € 46 080 € 52 911 € 59 091 €
17
D
Dane a poplatky
62 001 € 55 076 € 52 928 € 62 128 € 63 239 € 62 686 € 62 630 € 63 844 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
673 748 € 638 598 € 830 612 € -1 091 312 € 933 638 € 3 003 876 € 1 171 387 € 1 302 604 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
34 000 € 185 555 € 57 725 € 275 704 € 30 027 € 63 915 € 50 807 € 10 837 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
569 € 14 967 € 13 815 € 2 650 983 € 7 172 € 12 817 € 32 313 € 10 166 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-4 020 € -1 944 € 13 766 € 15 021 € 2 747 € 49 524 € -47 824 € 38 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
695 610 € 798 718 € 1 268 909 € 781 297 € 443 749 € 481 473 € 680 721 € 1 063 861 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
427 322 € 571 714 € -21 194 € -331 990 € 585 003 € 808 575 € 738 718 € 237 651 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
384 262 € 914 862 € 962 673 € -24 294 € 921 229 € -2 253 055 € -740 752 € 195 013 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
166 650 € 333 300 € 333 300 € 499 950 € 333 300 € 333 300 € 333 300 € 333 300 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
166 650 € 333 300 € 333 300 € 499 950 €
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
333 300 € 333 300 € 333 300 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
333 300 €
38
X.
Výnosové úroky
1 € 2 € 1 € 2 € 3 € 22 €
39
N
Nákladové úroky
48 154 € 33 265 € 64 758 € 41 528 € 61 433 € 112 141 € 132 392 € 181 915 €
40
XI.
Kurzové zisky
1 091 € 252 € 155 € 28 € 102 € 168 € 616 € 1 828 €
41
O
Kurzové straty
1 378 € 501 € 829 € 56 € 123 € 128 € 664 € 2 901 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 073 € 17 070 € 16 037 € 16 791 € 34 030 € 30 003 € 21 781 € 61 668 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
116 136 € 282 716 € 251 832 € 441 605 € 237 817 € 191 198 € 179 082 € 88 666 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
500 398 € 1 197 578 € 1 214 505 € 417 311 € 1 159 046 € -2 061 857 € -561 670 € 283 679 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
73 750 € 181 679 € 191 112 € 572 746 € 189 873 € -474 369 € -186 496 € 7 009 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
62 536 € 243 742 € 75 516 € 3 644 € 155 921 € 3 630 € 1 209 € 1 319 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
11 214 € -62 063 € 115 596 € 569 102 € 33 952 € -477 999 € -187 705 € 5 690 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
426 648 € 1 015 899 € 1 023 393 € -155 435 € 969 173 € -1 587 488 € -375 174 € 276 670 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
500 398 € 1 197 578 € 1 214 505 € 417 311 € 1 159 046 € -2 061 857 € -561 670 € 283 679 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
426 648 € 1 015 899 € 1 023 393 € -155 435 € 969 173 € -1 587 488 € -375 174 € 276 670 €