Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
9 799 044€ 9 518 438€ 10 003 734€ 9 440 149€ 11 102 036€ 10 165 524€ 10 436 147€ 11 639 121€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 713 368€ 8 591 988€ 9 085 756€ 8 398 892€ 9 931 697€ 8 972 091€ 9 197 279€ 10 460 606€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 085 676 € 926 450 € 917 978 € 1 041 257 € 1 170 339 € 1 193 433 € 1 238 868 € 1 178 515 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 385 745 € 4 390 303 € 4 227 900 € 4 423 989 € 4 674 276 € 5 110 689 € 5 583 896 € 5 364 437 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 053 568€ 4 103 577€ 3 890 977€ 4 011 481€ 4 392 978€ 4 631 023€ 5 205 216€ 5 190 917€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
11 566€ -123 550€ -84 598€ 98 945€ -30 799€ 124 235€ -27 986€ -211 659€
07
II.3
Aktivácia
320 611€ 410 276€ 421 521€ 313 563€ 312 097€ 355 431€ 406 666€ 385 179€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 036 265 € 2 867 617 € 2 692 683 € 2 916 895 € 3 085 203 € 3 353 156 € 3 765 737 € 3 509 286 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 538 172€ 1 478 537€ 1 360 886€ 1 600 940€ 1 810 423€ 2 358 928€ 2 952 099€ 2 330 860€
10
B.2
Služby
1 498 093€ 1 389 080€ 1 331 797€ 1 315 955€ 1 274 780€ 994 228€ 813 638€ 1 178 426€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 435 156 € 2 449 136 € 2 453 195 € 2 548 351 € 2 759 412 € 2 950 966 € 3 057 027 € 3 033 666 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 596 555 € 2 481 859 € 2 301 847 € 2 206 881 € 2 220 942 € 2 177 529 € 2 210 843 € 2 184 658 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 840 368€ 1 762 089€ 1 627 186€ 1 573 462€ 1 573 081€ 1 546 377€ 1 582 774€ 1 547 428€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
8 575€ 12 000€ 4 000€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
681 531€ 654 324€ 606 982€ 580 090€ 580 521€ 568 931€ 579 703€ 562 847€
16
C.4
Sociálne náklady
66 081€ 53 446€ 63 679€ 53 329€ 67 340€ 62 221€ 48 366€ 74 383€
17
D
Dane a poplatky
13 593€ 12 499€ 12 831€ 12 036€ 11 987€ 30 533€ 31 619€ 28 615€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
564 505€ 615 834€ 555 806€ 515 231€ 552 216€ 869 082€ 885 755€ 886 350€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
163 559€ 57 416€ 106 634€ 86 083€ 130 750€ 3 694 323€ 71 065€ 76 614€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
11 730€ 6 091€ 14 021€ 55 456€ 60 434€ 3 534 744€ 19 835€ 7 325€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-626€ 5 082€ -1 855€ -5 163€ 2 833€ 1 901€ -42 944€ 6 674€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
129 523€ 217 386€ 173 704€ 234 843€ 13 960€ 36 300€ 36 430€ 40 112€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
76 955€ 96 148€ 38 402€ 63 242€ -89 328€ -116 366€ -10 070€ -51 527€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-534 474 € -493 575 € -187 519 € 21 594 € 145 038 € 184 166 € 69 484 € 88 297 €
38
X.
Výnosové úroky
18€ 216€ 333€ 939€ 1 331€ 278€ 6€ 5€
39
N
Nákladové úroky
7 319€ 2 959€ 1 623€ 16€ 1€ 2 403€ 19 680€ 27 002€
40
XI.
Kurzové zisky
2€ 4€ 2€ 49€
41
O
Kurzové straty
84€ 305€ 459€ 139€ 65€ 152€ 422€ 117€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
24 551€ 18 753€ 17 906€ 18 916€ 19 178€ 17 232€ 16 967€ 11 229€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-31 936 € -21 801 € -19 653 € -18 132 € -17 913 € -19 505 € -37 061 € -38 294 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-566 410 € -515 376 € -207 172 € 3 462 € 127 125 € 164 661 € 32 423 € 50 003 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
62 € -202 € -126 € -7 264 € 21 325 € 16 433 € 7 424 € 70 125 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3€ 40€ 3 181€ 10 328€ 39 923€ 232 281€ 1€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
59€ -242€ -3 307€ -17 592€ -18 598€ -215 848€ 7 423€ 70 125€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-566 472 € -515 174 € -207 046 € 10 726 € 105 800 € 148 228 € 24 999 € -20 122 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-566 410 € -515 376 € -207 172 € 3 462 € 127 125 € 164 661 € 32 423 € 50 003 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-566 472 € -515 174 € -207 046 € 10 726 € 105 800 € 148 228 € 24 999 € -20 122 €