Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 404 219 € 3 420 987 € 3 448 510 € 2 695 326 € 2 769 430 € 2 705 789 € 2 759 353 € 2 735 635 € 2 875 553 € 2 816 561 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 428 234 € 1 113 496 € 819 797 € 825 416 € 880 202 € 924 733 € 998 942 € 1 066 836 € 973 430 € 1 013 758 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
716 922 € 402 184 € 108 485 € 114 104 € 168 890 € 213 421 € 287 630 € 355 523 € 262 117 € 302 446 €
012
A.II.1
Pozemky
13 598€ 2 659€ 2 659€ 2 659€ 2 659€ 2 659€ 2 659€ 2 659€ 2 659€ 2 659€
013
A.II.2
Stavby
53 808€ 58 843€ 75 629€ 36 978€ 53 795€ 70 611€ 80 722€ 90 831€ 100 941€ 111 051€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
305 068€ 128 623€ 29 275€ 74 467€ 112 436€ 140 151€ 204 249€ 262 033€ 158 517€ 188 736€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
344 448€ 212 059€ 922€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
711 312 € 711 312 € 711 312 € 711 312 € 711 312 € 711 312 € 711 312 € 711 313 € 711 313 € 711 312 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
711 312€ 711 312€ 711 312€ 711 312€ 711 312€ 711 312€ 711 312€ 711 313€ 711 313€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
711 312€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 967 846 € 2 303 069 € 2 627 422 € 1 867 941 € 1 887 605 € 1 778 886 € 1 758 299 € 1 667 391 € 1 900 214 € 1 798 494 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
663 136 € 543 686 € 670 781 € 718 962 € 517 522 € 498 875 € 458 826 € 439 530 € 367 993 € 391 328 €
032
B.I.1
Materiál
455 730€ 440 081€ 465 544€ 427 766€ 377 789€ 383 407€ 316 638€ 332 083€ 238 241€ 260 733€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 020€ 2 198€ 65 390€
034
B.I.3
Výrobky
204 386€ 102 256€ 204 233€ 288 267€ 64 715€ 112 127€ 131 305€ 93 695€ 125 244€ 109 578€
035
B.I.4
Zvieratá
17€
036
B.I.5
Tovar
1 349€ 1 004€ 731€ 9 628€ 3 341€ 10 883€ 13 752€ 4 508€ 1 000€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
561 762 € 1 162 555 € 971 943 € 460 167 € 1 002 877 € 934 626 € 844 021 € 865 361 € 1 272 441 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
506 791€ 1 059 872€ 860 676€ 393 101€ 944 703€ 932 353€ 840 251€ 863 074€ 1 268 260€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
53 396€ 100 975€ 109 950€ 62 695€ 56 159€ 750€ 1 410€ 1 786€ 16 615€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 575€ 1 708€ 1 317€ 4 371€ 2 015€ 1 523€ 2 360€ 2 287€ 2 395€ 1 453€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
742 948 € 596 828 € 984 698 € 688 812 € 367 206 € 345 385 € 455 452 € 362 500 € 259 780 € 378 095 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 038€ 6 810€ 10 672€ 9 720€ 7 624€ 3 755€ 5 784€ 4 506€ 846€ 1 250€
057
B.IV.2
Účty v bankách
738 910€ 590 018€ 974 026€ 679 092€ 359 582€ 341 630€ 449 668€ 357 994€ 258 934€ 376 696€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
8 139 € 4 422 € 1 291 € 1 969 € 1 623 € 2 170 € 2 112 € 1 408 € 1 909 € 4 309 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 139€ 4 422€ 1 291€ 1 202€ 897€ 1 610€ 1 553€ 1 408€ 1 540€ 4 309€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
767€ 726€ 560€ 559€ 369€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 404 219 € 3 420 987 € 3 448 510 € 2 695 326 € 2 769 430 € 2 705 789 € 2 759 353 € 2 735 635 € 2 875 553 € 2 816 561 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 009 844 € 2 894 711 € 2 667 775 € 2 378 803 € 2 226 570 € 2 040 996 € 2 152 526 € 2 115 236 € 2 129 329 € 2 133 809 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 157 352 € 1 157 352 € 1 157 352 € 1 157 352 € 1 157 352 € 1 157 352 € 1 157 352 € 1 157 352 € 1 157 352 € 1 157 352 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 157 352€ 1 157 352€ 1 157 352€ 1 157 352€ 1 157 352€ 1 157 352€ 1 157 352€ 1 157 352€ 1 157 352€ 1 157 352€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
56 289 € 56 289 € 56 289 € 56 289 € 56 290 € 56 290 € 56 290 € 56 289 € 56 290 € 56 289 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
56 289€ 56 289€ 56 289€ 56 289€ 56 290€ 56 290€ 56 290€ 56 289€ 56 290€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
250 027 € 250 027 € 250 027 € 250 027 € 231 470 € 231 470 € 169 208 € 169 208 € 169 208 € 168 868 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
250 027€ 250 027€ 250 027€ 250 027€ 231 470€ 231 470€ 169 208€ 169 208€ 169 208€ 168 868€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 284 043 € 1 072 107 € 845 134 € 721 701 € 595 884 € 672 414 € 732 386 € 746 480 € 750 959 € 747 891 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 284 043€ 1 072 107€ 845 134€ 721 701€ 595 884€ 672 414€ 732 386€ 746 480€ 750 959€ 747 891€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
262 133 € 358 936 € 358 973 € 193 434 € 185 574 € -76 530 € 37 290 € -14 093 € -4 480 € 3 409 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
271 181 € 382 420 € 779 424 € 315 306 € 541 916 € 664 594 € 605 632 € 620 297 € 745 221 € 681 203 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
44 468 € 27 930 € 40 087 € 30 488 € 26 275 € 25 932 € 16 261 € 17 123 € 22 877 € 20 613 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
44 468€ 27 930€ 40 087€ 30 488€ 26 275€ 25 932€ 16 261€ 17 123€ 22 877€ 20 613€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
4 780 € 5 970 € 7 532 € 8 413 € 9 428 € 9 080 € 6 160 € 10 844 € 21 623 € 16 146 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
4 752€ 5 297€ 5 473€ 5 250€ 5 474€ 5 878€ 5 200€ 4 313€ 3 885€ 3 692€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
88€ 342€ 854€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
28€ 673€ 1 971€ 2 821€ 3 100€ 3 202€ 960€ 6 531€ 17 738€ 12 454€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
221 933 € 348 520 € 731 805 € 276 405 € 506 213 € 629 582 € 583 211 € 592 330 € 700 721 € 644 444 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
129 677€ 269 954€ 623 072€ 179 560€ 379 566€ 579 987€ 529 013€ 528 781€ 622 633€ 575 537€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
7 370€ 671€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
51 403€ 43 001€ 37 652€ 50 327€ 44 737€ 27 884€ 28 219€ 27 800€ 28 362€ 24 763€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
31 546€ 25 979€ 22 117€ 26 812€ 26 070€ 16 465€ 16 773€ 15 682€ 15 848€ 12 306€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
6 665€ 6 944€ 46 322€ 17 064€ 53 198€ 5 246€ 1 836€ 19 216€ 33 878€ 31 838€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 642€ 2 642€ 2 642€ 2 642€ 2 642€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
123 194 € 143 856 € 1 311 € 1 217 € 944 € 199 € 1 195 € 102 € 1 003 € 1 549 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 311€ 1 217€ 944€ 199€ 1 195€ 102€ 1 003€ 1 549€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
123 194€ 143 856€