Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 404 219 € 3 420 987 € 3 448 510 € 2 695 326 € 2 769 430 € 2 705 789 € 2 759 353 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 428 234 € 1 113 496 € 819 797 € 825 416 € 880 202 € 924 733 € 998 942 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
716 922 € 402 184 € 108 485 € 114 104 € 168 890 € 213 421 € 287 630 €
012
A.II.1
Pozemky
13 598€ 2 659€ 2 659€ 2 659€ 2 659€ 2 659€ 2 659€
013
A.II.2
Stavby
53 808€ 58 843€ 75 629€ 36 978€ 53 795€ 70 611€ 80 722€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
305 068€ 128 623€ 29 275€ 74 467€ 112 436€ 140 151€ 204 249€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
344 448€ 212 059€ 922€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
711 312 € 711 312 € 711 312 € 711 312 € 711 312 € 711 312 € 711 312 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách
(061A, 062A, 063A)-/096A/)
711 312€ 711 312€ 711 312€ 711 312€ 711 312€ 711 312€ 711 312€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 967 846 € 2 303 069 € 2 627 422 € 1 867 941 € 1 887 605 € 1 778 886 € 1 758 299 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
663 136 € 543 686 € 670 781 € 718 962 € 517 522 € 498 875 € 458 826 €
035
B.I.1
Materiál
455 730€ 440 081€ 465 544€ 427 766€ 377 789€ 383 407€ 316 638€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 020€ 2 198€ 65 390€
037
B.I.3
Výrobky
204 386€ 102 256€ 204 233€ 288 267€ 64 715€ 112 127€ 131 305€
039
B.I.5
Tovar
1 349€ 1 004€ 731€ 9 628€ 3 341€ 10 883€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
561 762 € 1 162 555 € 971 943 € 460 167 € 1 002 877 € 934 626 € 844 021 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
506 791 € 1 059 872 € 860 676 € 393 101 € 944 703 € 932 353 € 840 251 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
506 791€ 1 059 872€ 860 676€ 393 101€ 944 703€ 932 353€ 840 251€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
53 396€ 100 975€ 109 950€ 62 695€ 56 159€ 750€ 1 410€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 575€ 1 708€ 1 317€ 4 371€ 2 015€ 1 523€ 2 360€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
742 948 € 596 828 € 984 698 € 688 812 € 367 206 € 345 385 € 455 452 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 038€ 6 810€ 10 672€ 9 720€ 7 624€ 3 755€ 5 784€
073
B.V.2.
Účty v bankách
738 910€ 590 018€ 974 026€ 679 092€ 359 582€ 341 630€ 449 668€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
8 139 € 4 422 € 1 291 € 1 969 € 1 623 € 2 170 € 2 112 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 139€ 4 422€ 1 291€ 1 202€ 897€ 1 610€ 1 553€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
767€ 726€ 560€ 559€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 404 219 € 3 420 987 € 3 448 510 € 2 695 326 € 2 769 430 € 2 705 789 € 2 759 353 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 009 844 € 2 894 711 € 2 667 775 € 2 378 803 € 2 226 570 € 2 040 996 € 2 152 526 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
1 157 352 € 1 157 352 € 1 157 352 € 1 157 352 € 1 157 352 € 1 157 352 € 1 157 352 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 157 352€ 1 157 352€ 1 157 352€ 1 157 352€ 1 157 352€ 1 157 352€ 1 157 352€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
56 289€ 56 289€ 56 289€ 56 289€ 56 290€ 56 290€ 56 290€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
250 027 € 250 027 € 250 027 € 250 027 € 231 470 € 231 470 € 169 208 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
250 027€ 250 027€ 250 027€ 250 027€ 231 470€ 231 470€ 169 208€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 284 043 € 1 072 107 € 845 134 € 721 701 € 595 884 € 672 414 € 732 386 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 284 043€ 1 072 107€ 845 134€ 721 701€ 595 884€ 672 414€ 732 386€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
262 133 € 358 936 € 358 973 € 193 434 € 185 574 € -76 530 € 37 290 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
271 181 € 382 420 € 779 424 € 315 306 € 541 916 € 664 594 € 605 632 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
4 780 € 5 970 € 7 532 € 8 413 € 9 428 € 9 080 € 6 160 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
88€ 342€ 854€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 752€ 5 297€ 5 473€ 5 250€ 5 474€ 5 878€ 5 200€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
28€ 673€ 1 971€ 2 821€ 3 100€ 3 202€ 960€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
221 933 € 348 520 € 731 805 € 276 405 € 506 213 € 629 582 € 583 211 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
129 677 € 269 954 € 623 072 € 179 560 € 379 566 € 579 987 € 536 383 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
129 677€ 269 954€ 623 072€ 179 560€ 379 566€ 579 987€ 536 383€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
51 403€ 43 001€ 37 652€ 50 327€ 44 737€ 27 884€ 28 219€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
31 546€ 25 979€ 22 117€ 26 812€ 26 070€ 16 465€ 16 773€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
6 665€ 6 944€ 46 322€ 17 064€ 53 198€ 5 246€ 1 836€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 642€ 2 642€ 2 642€ 2 642€ 2 642€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
44 468 € 27 930 € 40 087 € 30 488 € 26 275 € 25 932 € 16 261 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
44 468€ 27 930€ 40 087€ 30 488€ 26 275€ 25 932€ 16 261€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
123 194 € 143 856 € 1 311 € 1 217 € 944 € 199 € 1 195 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 311€ 1 217€ 944€ 199€ 1 195€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
123 194€ 143 856€