Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
72 049€ 202 903€ 318 987€ 138 377€ 229 384€ 270 852€ 37 219€ 58 032€ 14 634€ 9 845€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
63 786€ 196 018€ 303 309€ 147 755€ 193 017€ 268 586€ 33 929€ 53 689€ 14 481€ 9 776€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
8 263 € 6 885 € 15 678 € -9 378 € 36 367 € 2 266 € 3 290 € 4 343 € 153 € 69 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
5 435 003 € 5 328 881 € 5 422 442 € 4 043 823 € 4 295 901 € 2 372 257 € 2 595 597 € 3 883 018 € 2 834 712 € 2 068 838 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
5 285 297€ 5 360 210€ 5 496 190€ 3 864 584€ 4 260 855€ 2 374 058€ 2 543 128€ 3 892 575€ 2 820 759€ 2 083 653€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
105 149€ -101 977€ -86 231€ 160 359€ 17 978€ -19 178€ 37 611€ -31 549€ -4 334€ -35 380€
07
II.3
Aktivácia
44 557€ 70 648€ 12 483€ 18 880€ 17 068€ 17 377€ 14 858€ 21 992€ 18 287€ 20 565€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 874 783 € 3 809 674 € 3 977 127 € 2 883 761 € 3 209 864 € 1 711 488 € 1 866 445 € 3 188 226 € 2 113 142 € 1 492 892 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 522 420€ 2 459 000€ 2 677 469€ 1 798 056€ 2 132 483€ 1 256 708€ 1 387 094€ 2 492 291€ 1 511 263€ 1 078 977€
10
B.2
Služby
1 352 363€ 1 350 674€ 1 299 658€ 1 085 705€ 1 077 381€ 454 780€ 479 351€ 695 935€ 601 879€ 419 315€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 568 483 € 1 526 092 € 1 460 993 € 1 150 684 € 1 122 404 € 663 035 € 732 442 € 699 135 € 721 723 € 570 615 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 167 545 € 1 020 959 € 965 612 € 808 720 € 713 873 € 594 698 € 618 033 € 641 888 € 569 328 € 485 368 €
13
C.1
Mzdové náklady
835 131€ 729 199€ 686 596€ 588 179€ 514 792€ 427 423€ 437 040€ 478 106€ 401 346€ 328 456€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
13 145€ 12 049€ 14 473€ 1 859€ 22 705€ 23 800€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
291 512€ 254 546€ 243 089€ 199 864€ 177 284€ 150 315€ 154 647€ 145 155€ 132 917€ 104 299€
16
C.4
Sociálne náklady
27 757€ 25 165€ 21 454€ 20 677€ 21 797€ 16 960€ 26 346€ 16 768€ 12 360€ 28 813€
17
D
Dane a poplatky
12 286€ 11 746€ 10 740€ 12 157€ 13 155€ 13 817€ 11 874€ 10 834€ 8 061€ 11 203€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
62 154€ 45 606€ 62 240€ 66 557€ 66 373€ 62 785€ 73 392€ 80 608€ 71 054€ 79 579€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
65 662€ 110 317€ 201 355€ 90 575€ 100 637€ 93 944€ 87 695€ 187 461€ 80 591€ 79 090€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
46 405€ 84 734€ 165 079€ 71 766€ 70 453€ 59 240€ 65 530€ 157 881€ 58 734€ 52 394€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-34 853€ 5 676€ -6 799€ 13 017€ 115 120€ 87 650€ -13 634€ 3 466€ 35 091€ -1 939€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
26 374€ 6 766€ 608€ 1 193€ 2 778€ 7 335€ 980€ 690€ 4 188€ 2 463€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
63 206€ 13 374€ 7 319€ 18 279€ 9 570€ 14 360€ 30 572€ 14 404€ 62 810€ 16 613€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
343 776 € 461 080 € 458 765 € 251 956 € 237 275 € -68 236 € 35 350 € -21 795 € 1 424 € 8 950 €
38
X.
Výnosové úroky
7€ 6€ 6€ 416€ 22€ 75€ 152€ 294€ 1 817€ 584€
39
N
Nákladové úroky
500€ 15€
40
XI.
Kurzové zisky
49€ 148€
41
O
Kurzové straty
3€ 1€ 1€ 23€ 308€ 74€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 120€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 820€ 5 715€ 3 840€ 4 773€ 4 891€ 3 233€ 3 755€ 3 753€ 2 015€ 1 164€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-6 816 € -4 590 € -3 834 € -4 858 € -4 869 € -3 158 € -3 603 € -3 448 € -358 € -654 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
336 960 € 456 490 € 454 931 € 247 098 € 232 406 € -71 394 € 31 747 € -25 243 € 1 066 € 8 296 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
74 827 € 97 554 € 95 958 € 53 664 € 46 832 € 5 136 € -5 543 € -11 150 € 5 546 € 4 887 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
75 473€ 98 852€ 96 808€ 53 944€ 46 934€ 2 894€ 29€ 56€ 262€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-646€ -1 298€ -850€ -280€ -102€ 2 242€ -5 572€ -11 206€ 5 284€ 4 887€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
262 133 € 358 936 € 358 973 € 193 434 € 185 574 € -76 530 € 37 290 € -14 093 € -4 480 € 3 409 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
336 960 € 456 490 € 454 931 € 247 098 € 232 406 € -71 394 € 31 747 € -25 243 € 1 066 € 8 296 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
262 133 € 358 936 € 358 973 € 193 434 € 185 574 € -76 530 € 37 290 € -14 093 € -4 480 € 3 409 €