Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HYZA a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
12 196 177 € 11 506 166 € 11 119 241 € 10 284 277 € 9 508 642 € 9 029 654 € 8 768 101 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10 667 218 € 10 275 706 € 9 769 957 € 8 980 540 € 8 168 032 € 7 660 100 € 7 242 428 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 528 959 € 1 230 460 € 1 349 284 € 1 303 737 € 1 340 610 € 1 369 554 € 1 525 673 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
82 942 374 € 79 871 509 € 82 128 115 € 79 134 436 € 78 279 729 € 81 033 447 € 80 215 516 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
82 284 876 € 80 065 376 € 81 439 799 € 77 695 665 € 79 307 490 € 80 965 960 € 79 625 737 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-212 872 € -941 541 € -69 920 € 690 323 € -1 888 206 € -900 235 € -64 910 €
07
II.3
Aktivácia
870 370 € 747 674 € 758 236 € 748 448 € 860 445 € 967 722 € 654 689 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
63 824 455 € 61 234 824 € 63 794 803 € 61 107 253 € 60 570 068 € 66 007 144 € 65 578 222 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
56 805 297 € 54 680 462 € 57 923 814 € 55 992 051 € 55 698 316 € 61 467 952 € 61 070 520 €
10
B.2
Služby
7 071 338 € 6 552 950 € 5 879 149 € 5 167 918 € 4 707 570 € 4 539 192 € 4 507 702 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
20 646 878 € 19 867 145 € 19 682 596 € 19 330 920 € 19 050 271 € 16 395 857 € 16 162 967 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
15 526 550 € 15 005 759 € 14 521 092 € 13 601 823 € 12 852 235 € 12 521 898 € 12 354 807 €
13
C.1
Mzdové náklady
10 812 297 € 10 544 236 € 10 338 370 € 9 608 809 € 9 053 474 € 8 955 427 € 8 822 839 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
14 395 € 14 296 € 14 299 € 69 152 € 15 584 € 7 369 € 7 004 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 975 308 € 3 866 829 € 3 666 179 € 3 459 029 € 3 244 503 € 3 135 514 € 3 134 338 €
16
C.4
Sociálne náklady
724 550 € 580 398 € 502 244 € 464 833 € 538 674 € 423 588 € 390 626 €
17
D
Dane a poplatky
541 627 € 527 571 € 525 746 € 530 459 € 543 365 € 640 192 € 591 577 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 982 977 € 1 869 270 € 1 952 318 € 2 083 293 € 2 311 114 € 2 767 944 € 2 898 143 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
295 918 € 412 659 € 409 088 € 172 235 € 223 839 € 427 506 € 211 923 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
212 465 € 293 860 € 143 330 € 107 753 € 117 612 € 248 460 € 64 149 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
71 834 € 118 905 € 90 932 € 9 668 € -31 886 € 21 558 € 158 132 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
302 455 € 342 467 € 248 196 € 229 258 € 349 038 € 548 347 € 778 892 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
464 133 € 393 822 € 375 321 € 318 900 € 329 085 € 379 414 € 734 037 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
2 445 665 € 2 413 084 € 2 731 141 € 3 080 517 € 3 501 623 € 792 244 € 352 937 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
64 728 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
412 €
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
412 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
-64 728 €
38
X.
Výnosové úroky
17 € 32 € 111 € 351 € 468 € 534 € 755 €
39
N
Nákladové úroky
2 560 € 2 548 € 7 304 € 36 929 € 132 228 € 188 627 € 231 954 €
40
XI.
Kurzové zisky
125 190 € 72 772 € 86 580 € 104 877 € 41 900 € 73 517 € 71 306 €
41
O
Kurzové straty
184 672 € 164 787 € 156 895 € 178 068 € 145 036 € 94 049 € 120 475 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
7 € 5 € 4 € 11 € 34 € 52 € 19 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
36 721 € 33 238 € 33 548 € 34 637 € 60 078 € 82 900 € 59 635 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-98 739 € -127 764 € -110 639 € -144 395 € -294 940 € -291 473 € -339 984 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 346 926 € 2 285 320 € 2 620 502 € 2 936 122 € 3 206 683 € 500 771 € 12 953 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
574 055 € 516 883 € 665 122 € 695 152 € 640 019 € 329 043 € 110 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
474 328 € 446 506 € 472 421 € 638 117 € 662 383 € 68 € 110 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
99 727 € 70 377 € 192 701 € 57 035 € -22 364 € 328 975 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 772 871 € 1 768 437 € 1 955 380 € 2 240 970 € 2 566 664 € 171 728 € 12 843 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 346 926 € 2 285 320 € 2 620 502 € 2 936 122 € 3 206 683 € 500 771 € 12 953 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 772 871 € 1 768 437 € 1 955 380 € 2 240 970 € 2 566 664 € 171 728 € 12 843 €