Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Pro Partners Asset Management, a.s. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Pro Partners Asset Management, a.s. [zrušená]

 • Názov Pro Partners Asset Management, a.s. [zrušená]
 • IČO 31562591
 • DIČ 2020452610
 • IČ DPH Firma odobratá zo zoznamu platcov dph dňa pondelok, 28. septembra 2015
 • Sídlo Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
 • Dátum vzniku 1. mája 1992, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 3504/B
 • Základné imanie Podľa účtovnej závierky: 5 319 364 €
 • Historický názov Partners Asset Management. a.s.
  (platné do 14. decembra 2006 )
  AGROCONS BANSKÁ BYSTRICA, a.s.
  (platné do 10. decembra 2002 )
 • Historické sídlo Skuteckého 39, 974 65 Banská Bystrica
  (platné do 1. decembra 2004)
  Kollárova 40, 974 65 Banská Bystrica
  (platné do 23. júna 1993)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 24.apríla 2015
 • Dôvod výmazu dobrovoľný výmaz
 • Spoločnosť zrušená od 30. marca 2015
 • Právny dôvod zrušenia Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
 • Právny nástupca [Spoločnosť zanikla v dôsledku splynutia] Pro Partners Holding, a.s. [47257521]
  Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
Predmety podnikania
Názov Vznik
vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územno-plánovacej dokumentácie a dokumentácií zadania a projekty všetkých druhov stavieb 23.6.1993
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva a investičnej výstavby 23.6.1993
obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v oblasti stavebníctva 23.6.1993
inžierska činnosť 23.6.1993
činnosť účtovných a ekonomických poradcov 6.6.1996
vedenie účtovníctva 6.6.1996
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii - prevádzkovanie sauny 6.6.1996
sprostredkovanie kultúrnych a športových podujatí 6.6.1996
kopírovacie a rozmnožovacie služby 6.6.1996
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti 6.6.1996
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti 6.6.1996
prenájom nehnuteľností 6.6.1996
prenájom motorových vozidiel 6.6.1996
prenájom kancelárskych strojov a zariadení 6.6.1996
poskytovanie pôžičiek nebankovým spôsobom 10.9.2004
faktoring a forfaiting 10.9.2004
činnosť organizačných poradcov 22.11.2007
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená zaklad.zmluvou zo dňa 13.4.1992 v zmysle § 154 a nasl. v súlade s §§ 172,175 zák.č. 513/91 Zb., rozhod. o schválení privat.proj. č.125 zo dňa 27.3. 1992 a zák.č. 92/91 Zb.
2. .
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.12.1992 bola schválená zmena stanov.
Starý spis: Sa 403
3. .
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 4.8.1994 bola schválená zmena stanov.
4. .
Valné zhromaždenie konané dňa 27.4.1995 schválilo zmenu stanov spoločnosti.
5. .
Valné zhromaždenie dňa 13.5.1996 schválilo zmenu stanov.
6. .
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 8.7.1996 schválilo zníženie základného imania zo sumy 16 272 000 Sk na sumu 12 204 000 Sk.
7. .
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 08.07.1996 schválilo zníženie základného imania a zmenu stanov.
8. .
Zapisuje sa zmena v osobách členov dozornej rady
v zmysle uznesenia mimoriadneho Valného zhromaždenia
zo dňa 29.10.1998.
9. .
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia dozornej rady zo dňa 16.4.1999.
10. .
Na valnom zhromaždení dňa 11.5.2000 bola
schválená zmena stanov.
11. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia mimoriadneho val-
ného zhromaždenia, zo dňa 22.12.2000 v NZ 707/00, napísanej JUDr. Danielou Šikutovou, Lazaretská 3a, Bratislava a z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa
16.02.2001 v NZ 76/01, napísanej tou istou notárkou.
Uvedenými uzneseniami mimoriadnych valných zhromaž-
dení, rozhodli o zvýšení základného imania v dôsledku zlúčenia so spoločnosťami:
SYNDIKÁT, a.s., IČO 35 719 532, Bratislava, Segnerova 4,
BETA - obchodná a.s., IČO 17 334 969, Bratislava, Jesen-
ského 12,
BIOS, a.s., IČO 31 558 160, Banská Bystrica, Skuteckého
39, v zmysle ust. § 69, odst. 3 Obch.zák., pričom a.s. AGROCONS Banská Bystrica sa stáva právnym nástup- com zlučovaných spoločností v celom rozsahu práv a po-
vinností ku dňu 01.02.2002.
12. .
Riadne valné zhromaždenie prijalo dňa 27.08.2002 zmeny stanov spoločnosti.
.
Forma akcií: na doručiteľa
13. .
Valné zhromaždenie dňa 14.11.2003 schválilo zmeny stanov.
14. Notárska zápisnica č. N 6072/2007, Nz 44845/2007, NCRls 44498/2007 zo dňa 06.11.2007, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 30.10.2007.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2008.
16. Zápisnica zo zasadania dozornej rady zo dňa 27.2.2009.
17. Rozhodnutie valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 225/2010 Nz 58992/2010 zo dňa 31.12.2010 o zlúčení so spoločnosťou World Solutions, s.r.o., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 36 727 296, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 44174/B a spoločnosťou Pro Partners, a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35 682 159, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 999/B, ktoré boli zrušené bez likvidácie.
Obchodná spoločnosť Pro Partners Asset Management, a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 31 562 591, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3504/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 226/2010, Nz 58993/2010 31.12.2010 stáva právnym nástupcom spoločností World Solutions, s.r.o. a Pro Partners, a.s. a preberá všetky ich práva a záväzky.
18. Súd vymenúva AVA audit, spol. s r. o. , Lazovná 14614/71, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 034 819, Licencia SKAU č. 249, za nezávislého experta na preskúmanie návrhu zmluvy o splynutí spoločnosti Pro Partners Asset Management, a. s. , Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 31 562 591 a Pro Partners Holding, a. s. , Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35 831 014.
19. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.01.2015. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.01.2015.