Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 588 056€ 1 704 752€ 1 869 392€ 1 650 426€ 1 470 948€ 1 514 335€ 1 472 827€ 1 138 552€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 588 056 € 1 704 752 € 1 869 392 € 1 650 414 € 1 470 949 € 1 514 323 € 1 488 896 € 1 142 735 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
6 879€ 4 365€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 537 722€ 1 660 263€ 1 829 013€ 1 620 468€ 1 443 303€ 1 481 304€ 1 434 200€ 1 122 182€
05
III.
Tržby z predaja služieb
17 751€ 26 545€ 34 448€ 27 512€ 26 045€ 25 776€ 34 262€ 16 370€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
4 000€ 500€ 1 100€ 200€ 15 881€ 3 572€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
28 583€ 17 444€ 5 931€ 1 334€ 1 601€ 164€ 188€ 611€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 502 610 € 1 650 370 € 1 758 527 € 1 580 799 € 1 441 546 € 1 488 573 € 1 477 446 € 1 104 644 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
756€ 5 875€ 4 365€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
812 697€ 909 530€ 1 068 431€ 968 681€ 917 714€ 930 979€ 941 388€ 671 771€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
239 823€ 275 543€ 311 105€ 268 278€ 224 726€ 251 613€ 229 723€ 179 523€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
299 332 € 339 839 € 281 856 € 260 523 € 226 676 € 231 436 € 222 835 € 209 226 €
16
E.1.
Mzdové náklady
208 868€ 243 123€ 201 623€ 187 449€ 162 000€ 163 449€ 159 384€ 148 382€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
72 739€ 82 433€ 69 077€ 63 752€ 55 279€ 56 979€ 55 459€ 51 823€
19
E.4.
Sociálne náklady
17 725€ 14 283€ 11 156€ 9 322€ 9 397€ 11 008€ 7 992€ 9 021€
20
F.
Dane a poplatky
10 540€ 8 389€ 7 402€ 8 943€ 11 842€ 10 755€ 9 313€ 7 994€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
127 170€ 105 880€ 78 135€ 60 991€ 49 416€ 50 371€ 44 928€ 27 884€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
127 170€ 105 880€ 78 135€ 60 991€ 49 416€ 50 371€ 44 928€ 27 884€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
15 582€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 048€ 11 189€ 10 842€ 13 383€ 11 172€ 7 544€ 9 312€ 8 246€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
85 446 € 54 382 € 110 865 € 69 615 € 29 403 € 25 750 € 11 450 € 38 091 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
502 953 € 501 735 € 483 169 € 411 021 € 326 908 € 325 492 € 297 351 € 287 258 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
273 € 232 € 12 € 12 € 0 € 473 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
273 € 232 € 1 € 0 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
273€ 232€ 1€ 0€ 0€
42
XII.
Kurzové zisky
11€ 12€ 0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 473€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
11 052 € 7 705 € 9 120 € 6 237 € 10 336 € 7 489 € 8 486 € 7 137 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
8 956 € 5 767 € 5 654 € 4 121 € 7 778 € 5 425 € 6 442 € 4 748 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
8 956€ 5 767€ 5 654€ 4 121€ 7 778€ 5 425€ 6 442€ 4 748€
52
O.
Kurzové straty
15€ 72€ 35€ 151€ 25€ 148€ 213€ 252€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 081€ 1 866€ 3 431€ 1 965€ 2 533€ 1 916€ 1 831€ 2 137€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-10 779 € -7 473 € -9 120 € -6 225 € -10 336 € -7 477 € -8 486 € -6 664 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
74 667 € 46 909 € 101 745 € 63 390 € 19 067 € 18 273 € 2 964 € 31 427 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
18 561 € 14 406 € 11 233 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 0 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
18 561€ 14 406€ 11 233€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
56 106 € 32 503 € 90 512 € 60 510 € 16 187 € 15 393 € 84 € 31 427 €