Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nestlé Slovensko s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
117 833 087€ 106 858 910€ 102 247 015€ 96 386 056€ 94 652 839€ 90 936 296€ 92 155 922€ 91 114 624€ 84 915 798€ 83 131 458€ 86 050 764€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
69 268 860€ 60 098 380€ 62 370 850€ 56 222 997€ 60 340 552€ 55 946 865€ 56 462 269€ 55 221 164€ 52 439 509€ 42 345 401€ 41 476 208€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
48 564 227 € 46 760 530 € 39 876 165 € 40 163 059 € 34 312 287 € 34 989 431 € 35 693 653 € 35 893 460 € 32 476 289 € 40 786 057 € 44 574 556 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
68 751 879 € 66 642 561 € 64 826 860 € 67 197 301 € 67 593 263 € 64 892 628 € 65 812 057 € 66 028 190 € 68 657 009 € 61 392 096 € 64 102 558 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
67 477 610€ 66 251 486€ 64 332 613€ 66 618 408€ 66 935 281€ 64 713 329€ 65 669 457€ 65 469 030€ 68 219 307€ 61 031 621€ 63 661 648€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
409 197€ -22 979€ 97 641€ 188 405€ 289 867€ -136 166€ -14 433€ 71 183€ 40 386€ 323 230€ 363 950€
07
II.3
Aktivácia
865 072€ 414 054€ 396 606€ 390 488€ 368 115€ 315 465€ 157 033€ 487 977€ 397 316€ 37 245€ 76 960€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
83 547 298 € 80 549 974 € 71 216 066 € 76 205 819 € 74 404 970 € 71 728 033 € 75 350 088 € 76 445 232 € 77 615 935 € 77 639 695 € 79 816 779 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
41 608 512€ 40 005 721€ 37 668 299€ 40 034 867€ 40 337 911€ 40 326 979€ 41 777 047€ 43 586 387€ 44 889 928€ 41 103 314€ 45 752 863€
10
B.2
Služby
41 947 866€ 40 577 224€ 33 484 545€ 36 187 993€ 34 051 903€ 31 401 976€ 33 573 041€ 32 858 845€ 32 726 007€ 36 536 381€ 34 063 916€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
33 768 808 € 32 853 117 € 33 486 959 € 31 154 541 € 27 500 580 € 28 154 026 € 26 155 622 € 25 476 418 € 23 517 363 € 24 538 458 € 28 860 335 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
18 075 241 € 17 022 834 € 16 867 471 € 15 356 072 € 14 298 733 € 14 202 657 € 14 229 059 € 13 863 570 € 13 213 193 € 12 544 547 € 12 807 726 €
13
C.1
Mzdové náklady
12 956 493€ 12 180 315€ 12 081 417€ 10 982 414€ 10 214 921€ 10 196 822€ 10 154 551€ 10 025 179€ 9 585 362€ 9 070 780€ 9 184 217€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 432 266€ 4 278 544€ 4 200 130€ 3 794 480€ 3 546 565€ 3 468 347€ 3 571 234€ 3 355 599€ 3 170 852€ 2 977 790€ 3 105 600€
16
C.4
Sociálne náklady
686 482€ 563 975€ 585 924€ 579 178€ 537 247€ 537 488€ 503 274€ 482 792€ 456 979€ 495 977€ 517 909€
17
D
Dane a poplatky
64 945€ 66 925€ 65 461€ 70 201€ 51 040€ 57 850€ 60 557€ 62 323€ 47 900€ 35 270€ 48 314€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 282 233€ 3 214 180€ 3 203 613€ 2 806 192€ 2 742 284€ 2 395 798€ 2 468 595€ 1 846 880€ 2 074 825€ 2 991 020€ 2 744 145€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
226 725€ 184 041€ 56 119€ 168 615€ 232 676€ 301 167€ 312 647€ 295 932€ 317 114€ 144 821€ 922 771€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
220 076€ 168 326€ 137 994€ 231 326€ 263 747€ 177 049€ 301 997€ 254 013€ 290 900€ 198 032€ 1 636 133€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
201 489€ 49 960€ 1 064€ -99 355€ 206 409€ -174 000€ 279€ -355 049€ 38 443€ 301 167€ -105 744€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
197 589€ 724 473€ 111 711€ 89 663€ 61 777€ 458 913€ 624 375€ 537 194€ 268 300€ 218 076€ 325 512€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
597 976€ 601 054€ 503 446€ 725 750€ 486 928€ 513 024€ 567 897€ 1 051 626€ 743 777€ 688 309€ 735 741€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€ 0€ 0€ 0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
7 751 162 € 12 638 352 € 12 875 740 € 12 322 633 € 9 745 892 € 11 741 728 € 9 464 260 € 9 586 181 € 7 693 739 € 8 143 010 € 12 242 303 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
272 309 € 311 838 € 221 139 € 185 052 € 301 442 € 340 207 € 297 691 € 250 517 € 206 322 € 158 001 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 340 207€ 297 691€ 250 517€ 206 322€ 158 001€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
272 309€ 311 838€ 221 139€ 185 052€ 301 442€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€ 0€ 0€ 4 847€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
1 736€ 0€ 984€ 6 372€ 16 177€ 117 848€
39
N
Nákladové úroky
6 054€ 2 668€ 750€ 217€ 446€ 3 654€ 6 562€ 17 153€ 31 234€ 30€ 11 405€
40
XI.
Kurzové zisky
46 771€ 81 084€ 61 265€ 31 065€ 43 031€ 44 588€ 194 522€ 105 108€ 156 638€ 76 927€ 278 451€
41
O
Kurzové straty
264 595€ 213 045€ 290 111€ 213 734€ 285 709€ 193 736€ 200 515€ 331 411€ 367 193€ 359 822€ 464 633€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 36 848€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
30 705€ 29 840€ 13 124€ 8 639€ 9 146€ 8 749€ 9 951€ 11 218€ 12 060€ 125 892€ 248 875€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€ 0€ 0€ 0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€ 0€ 0€ 0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-254 583 € 107 840 € 69 118 € 29 614 € -67 218 € 141 627 € 317 701 € 44 001 € 3 040 € -149 470 € -165 766 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
7 496 579 € 12 746 192 € 12 944 858 € 12 352 247 € 9 678 674 € 11 883 355 € 9 781 961 € 9 630 182 € 7 696 779 € 7 993 540 € 12 076 537 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 873 446 € 2 467 145 € 3 098 223 € 2 791 173 € 2 384 280 € 2 705 723 € 2 381 997 € 1 974 400 € 1 614 881 € 2 118 971 € 2 536 645 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 091 381€ 3 034 219€ 2 703 434€ 2 468 467€ 2 876 723€ 2 747 014€ 2 046 919€ 1 740 824€ 1 743 853€ 2 030 993€ 2 925 789€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-217 935€ -567 074€ 394 789€ 322 706€ -492 443€ -41 291€ 335 078€ 233 576€ -128 972€ 87 978€ -389 144€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
5 623 133 € 10 279 047 € 9 846 635 € 9 561 074 € 7 294 394 € 9 177 632 € 7 399 964 € 7 655 782 € 6 081 898 € 5 874 569 € 9 539 892 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€ 0€ 103 700€ 4 304 927€ 0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€ 0€ 112€ 1 737 320€ 0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 € 103 588 € 2 567 607 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 € 0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€ 0€ 0€ 0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€ 0€ 0€ 0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 € 103 588 € 2 567 607 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
7 496 579 € 12 746 192 € 12 944 858 € 12 352 247 € 9 678 674 € 11 883 355 € 9 781 961 € 9 630 182 € 7 800 367 € 10 561 147 € 12 076 537 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
5 623 133 € 10 279 047 € 9 846 635 € 9 561 074 € 7 294 394 € 9 177 632 € 7 399 964 € 7 655 782 € 6 185 486 € 8 442 176 € 9 539 892 €