Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
304 730€ 347 235€ 172 682€ 799 153€ 643 077€ 1 341 900€ 1 052 664€ 1 803 573€ 420 111€ 975 879€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
372 285€ 370 642€ 166 075€ 793 134€ 607 706€ 1 333 927€ 1 074 400€ 1 685 858€ 317 485€ 890 666€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-67 555 € -23 407 € 6 607 € 6 019 € 35 371 € 7 973 € -21 736 € 117 715 € 102 626 € 85 213 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 494 777 € 2 582 497 € 3 215 302 € 3 456 320 € 3 230 891 € 3 440 750 € 2 951 475 € 2 932 151 € 2 916 488 € 2 422 017 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 447 149€ 2 571 915€ 3 222 078€ 3 466 892€ 3 389 774€ 3 288 956€ 2 949 606€ 2 930 361€ 2 946 450€ 2 402 658€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
22 303€ -5 319€ -7 818€ -10 572€ -158 883€ 151 794€ 1 869€ 1 790€ -29 962€ 19 359€
07
II.3
Aktivácia
25 325€ 15 901€ 1 042€ 0€ 0€ 0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 248 040 € 1 716 916 € 1 461 349 € 1 707 490 € 1 710 259 € 1 765 123 € 1 444 573 € 1 620 455 € 1 926 984 € 1 260 153 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
625 597€ 616 113€ 770 832€ 828 584€ 819 687€ 871 601€ 649 678€ 791 423€ 929 774€ 594 390€
10
B.2
Služby
622 443€ 1 100 803€ 690 517€ 878 906€ 890 572€ 893 522€ 794 895€ 829 032€ 997 210€ 665 763€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 179 182 € 842 174 € 1 760 560 € 1 754 849 € 1 556 003 € 1 683 600 € 1 485 166 € 1 429 411 € 1 092 130 € 1 247 077 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
825 448 € 1 156 948 € 993 020 € 1 062 799 € 984 980 € 953 109 € 847 395 € 855 190 € 809 791 € 767 552 €
13
C.1
Mzdové náklady
596 471€ 850 942€ 725 381€ 809 909€ 730 545€ 712 807€ 622 518€ 635 985€ 611 872€ 575 984€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
205 750€ 285 676€ 246 643€ 237 697€ 236 579€ 222 432€ 208 677€ 201 423€ 178 583€ 176 065€
16
C.4
Sociálne náklady
23 227€ 20 330€ 20 996€ 15 193€ 17 856€ 17 870€ 16 200€ 17 782€ 19 336€ 15 503€
17
D
Dane a poplatky
13 387€ 6 911€ 9 186€ 6 841€ 13 504€ 11 567€ 7 569€ 7 254€ 6 522€ 6 774€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 162 924€ 697 269€ 596 297€ 741 443€ 669 717€ 684 762€ 584 821€ 454 843€ 331 742€ 189 579€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
612 953€ 1 002 662€ 61 236€ 164 143€ 164 657€ 149 123€ 76 829€ 33 011€ 173 750€ 149 715€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
248 266€ 106 048€ 7 070€ 130 777€ 9 566€ 70 115€ 32 768€ 7 983€ 32 560€ 148 422€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 465€ -9 476€ 63 851€ 51 418€ 49 410€ 14 018€ 9 437€ 8 270€ 10 885€ 8 063€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
826 155€ 715 516€ 215 943€ 274 760€ 420 779€ 487 359€ 266 427€ 210 839€ 273 189€ 139 352€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
245 910€ 499 379€ 216 843€ 138 538€ 288 307€ 333 961€ 233 783€ 207 591€ 256 217€ 126 363€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
119 890 € 103 273 € 151 472 € 61 936 € 125 955 € 252 550 € 112 649 € 132 130 € 91 352 € 289 391 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
4 947 € 2 962 € 4 876 € 4 713 € 3 742 € 3 714 € 4 097 € 3 090 € 2 133 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 097€ 2 133€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 090€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
4 947€ 2 962€ 4 876€ 4 713€ 3 742€ 3 714€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
13 039€ 33 093€ 34 150€ 25 592€ 28 656€ 35 898€ 11 966€ 30€ 1 927€ 309€
39
N
Nákladové úroky
96 343€ 91 130€ 93 141€ 58 802€ 58 383€ 59 914€ 47 290€ 31 117€ 30 427€ 23 936€
40
XI.
Kurzové zisky
4€ 0€ 10€ 0€ 21€ -23€ 58€ 12€ -550€ 80€
41
O
Kurzové straty
966€ 14€ 30€ 51€ 97€ 71€ 265€ 176€ 616€ 285€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
399€ 477€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 985€ 9 640€ 5 142€ 10 349€ 9 624€ 11 265€ 10 543€ 10 244€ 9 699€ 50 385€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-84 905 € -64 252 € -59 277 € -38 897 € -35 685 € -31 661 € -41 977 € -38 405 € -37 232 € -74 217 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
34 985 € 39 021 € 92 195 € 23 039 € 90 270 € 220 889 € 70 672 € 93 725 € 54 120 € 215 174 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-37 579 € -2 511 € 39 452 € 10 222 € 24 115 € 58 921 € 8 017 € 37 371 € 24 353 € 40 744 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
15 600€ 13 342€ 6 440€ 20 469€ 49 866€ 71 540€ 15 485€ 8 962€ 320€ 38 004€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-53 179€ -15 853€ 33 012€ -10 247€ -25 751€ -12 619€ -7 468€ 28 409€ 24 033€ 2 740€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
72 564 € 41 532 € 52 743 € 12 817 € 66 155 € 161 968 € 62 655 € 56 354 € 29 767 € 174 430 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€ -6€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 6 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 6 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
34 985 € 39 021 € 92 195 € 23 039 € 90 270 € 220 889 € 70 672 € 93 725 € 54 120 € 215 180 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
72 564 € 41 532 € 52 743 € 12 817 € 66 155 € 161 968 € 62 655 € 56 354 € 29 767 € 174 436 €