Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
48 184 838€ 49 984 085€ 49 320 966€ 42 932 704€ 36 851 450€ 33 227 488€ 35 977 360€ 38 207 580€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
42 052 780€ 43 858 369€ 43 008 987€ 37 756 131€ 32 065 826€ 29 524 024€ 31 869 233€ 33 247 093€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
6 132 058 € 6 125 716 € 6 311 979 € 5 176 573 € 4 785 624 € 3 703 464 € 4 108 127 € 4 960 487 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
6 141 109 € 5 556 802 € 5 234 665 € 4 960 876 € 4 808 372 € 4 543 654 € 4 603 341 € 4 515 691 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
6 141 109€ 5 554 500€ 5 231 784€ 4 958 786€ 4 794 484€ 4 542 998€ 4 601 931€ 4 506 979€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-397€
07
II.3
Aktivácia
2 302€ 2 881€ 2 090€ 13 888€ 656€ 1 410€ 9 109€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 937 916 € 3 410 649 € 3 495 106 € 3 004 864 € 2 917 454 € 2 828 833 € 3 030 932 € 3 163 734 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
909 036€ 859 258€ 868 662€ 824 361€ 800 521€ 761 667€ 875 150€ 912 679€
10
B.2
Služby
3 045 536€ 2 678 419€ 2 433 036€ 2 186 240€ 2 129 093€ 2 079 873€ 2 155 782€ 2 251 055€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
8 335 251 € 8 271 869 € 8 051 538 € 7 132 585 € 6 676 542 € 5 418 285 € 5 680 536 € 6 312 444 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
4 858 227 € 4 410 640 € 4 019 391 € 3 660 279 € 3 462 454 € 3 168 867 € 3 155 203 € 3 671 292 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 461 018€ 3 160 288€ 2 881 487€ 2 619 236€ 2 470 858€ 2 258 736€ 2 244 896€ 2 710 083€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 203 681€ 1 091 202€ 992 400€ 904 671€ 858 566€ 788 943€ 787 197€ 836 304€
16
C.4
Sociálne náklady
193 528€ 159 150€ 145 504€ 136 372€ 133 030€ 121 188€ 123 110€ 124 905€
17
D
Dane a poplatky
203 620€ 191 280€ 182 663€ 158 493€ 156 659€ 161 754€ 180 667€ 184 809€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 581 425€ 1 517 851€ 1 427 008€ 1 407 821€ 1 362 600€ 1 297 079€ 1 303 615€ 1 346 476€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 529 858€ 568 567€ 1 520 812€ 239 349€ 675 215€ 956 640€ 1 725 392€ 1 654 526€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 385 170€ 472 724€ 686 478€ 206 135€ 614 007€ 875 301€ 1 602 359€ 1 496 269€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-9 505€ 711€ 12 936€ 69 957€ 77 860€ 29 034€ -3 366€ 8 500€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
112 804€ 97 984€ 129 309€ 287 460€ 108 887€ 97 908€ 528 800€ 50 117€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
155 176€ 148 603€ 157 169€ 164 817€ 277 851€ 137 860€ 667 700€ 229 012€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 803 800 € 2 196 611 € 3 216 014 € 1 991 892 € 1 509 213 € 802 938 € 1 028 550 € 1 080 729 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
19 908€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
28 395€
38
X.
Výnosové úroky
9€ 4€ 58€ 118€ 8 224€ 17 157€ 20 622€ 43 055€
39
N
Nákladové úroky
17 236€ 10 440€ 10 406€ 24 456€ 57 677€ 91 931€ 112 776€ 227 070€
40
XI.
Kurzové zisky
6 430€ 1 438€ 951€ 17€ 16 264€ 20 173€ 73 544€ 82 041€
41
O
Kurzové straty
1 286€ 1 616€ 3 837€ 648€ 16 076€ 21 274€ 75 807€ 77 344€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
57 283€ 51 369€ 47 684€ 39 600€ 52 002€ 50 367€ 57 887€ 62 494€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-69 366 € -61 983 € -60 918 € -64 569 € -101 267 € -126 242 € -152 304 € -250 299 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 734 434 € 2 134 628 € 3 155 096 € 1 927 323 € 1 407 946 € 676 696 € 876 246 € 830 430 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
387 371 € 471 889 € 689 173 € 404 176 € 323 823 € 158 451 € 308 382 € 194 729 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
484 587€ 509 408€ 779 541€ 417 957€ 268 264€ 99 820€ 130 284€ 105 698€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-97 216€ -37 519€ -90 368€ -13 781€ 55 559€ 58 631€ 178 098€ 89 031€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 347 063 € 1 662 739 € 2 465 923 € 1 523 147 € 1 084 123 € 518 245 € 567 864 € 635 701 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 734 434 € 2 134 628 € 3 155 096 € 1 927 323 € 1 407 946 € 676 696 € 876 246 € 830 430 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 347 063 € 1 662 739 € 2 465 923 € 1 523 147 € 1 084 123 € 518 245 € 567 864 € 635 701 €