Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GLOBUS spol. s r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 544 012 € 7 081 254 € 7 481 137 € 7 102 707 € 6 571 620 € 5 738 375 € 6 010 097 € 5 939 590 € 5 356 497 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 549 541 € 2 842 549 € 3 149 246 € 3 252 589 € 2 571 255 € 1 872 429 € 2 019 565 € 2 100 409 € 2 229 357 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
1 653 € 4 168 € 7 519 € 6 961 € 9 259 € 11 396 € 21 213 € 19 895 € 10 868 €
005
A.I.2
Software
1 653 € 4 168 € 7 519 € 6 961 € 9 259 € 11 396 € 21 213 € 12 340 € 10 273 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
7 555 € 595 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 539 664 € 2 830 157 € 3 133 503 € 3 237 404 € 2 553 772 € 1 852 809 € 1 996 128 € 2 054 208 € 2 192 183 €
012
A.II.1
Pozemky
273 505 € 273 505 € 273 505 € 273 505 € 243 219 € 221 230 € 221 230 € 221 230 € 221 230 €
013
A.II.2
Stavby
1 799 020 € 1 951 628 € 2 113 414 € 2 104 174 € 1 756 886 € 1 319 138 € 1 418 099 € 1 526 738 € 1 609 243 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
386 679 € 507 237 € 587 505 € 564 653 € 404 040 € 248 795 € 233 768 € 139 961 € 205 104 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
69 110 € 96 587 € 159 079 € 177 681 € 107 270 € 24 835 € 84 220 € 127 468 € 108 933 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
11 350 € 1 200 € 0 € 117 391 € 42 357 € 38 811 € 38 811 € 38 811 € 47 673 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
8 224 € 8 224 € 8 224 € 8 224 € 8 224 € 8 224 € 2 224 € 26 306 € 26 306 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
2 224 € 2 224 € 2 224 € 2 224 € 2 224 € 2 224 € 2 224 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 26 306 € 26 306 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 743 232 € 4 007 991 € 4 089 491 € 3 642 394 € 3 763 553 € 3 593 922 € 3 932 174 € 3 742 360 € 3 024 932 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 423 204 € 2 615 100 € 2 689 933 € 2 469 963 € 2 325 227 € 2 391 875 € 2 517 538 € 2 556 636 € 2 098 279 €
032
B.I.1
Materiál
4 595 € 5 163 € 10 386 € 4 165 € 4 410 € 3 853 € 3 869 € 2 302 € 5 255 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
2 418 609 € 2 581 137 € 2 679 547 € 2 465 798 € 2 320 817 € 2 388 022 € 2 513 669 € 2 554 334 € 2 090 628 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
28 800 € 2 396 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
47 033 € 39 833 € 36 880 € 28 181 € 8 235 € 10 096 € 10 312 € 12 208 € 5 287 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
47 033 € 39 833 € 36 880 € 28 181 € 8 235 € 10 096 € 10 312 € 12 208 € 5 287 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 114 610 € 1 206 822 € 1 251 888 € 1 040 519 € 1 334 281 € 1 102 080 € 1 280 545 € 1 069 814 € 840 008 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 097 841 € 1 183 498 € 1 194 573 € 988 781 € 1 316 973 € 1 043 111 € 1 200 484 € 1 003 270 € 801 609 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 300 € 2 000 € 1 000 € 15 000 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
8 027 € 8 027 € 8 027 € 8 027 € 8 027 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
64 € 1 395 € 34 629 € 28 758 € 9 626 € 40 786 € 12 843 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
14 405 € 19 929 € 21 686 € 22 980 € 9 281 € 50 942 € 47 408 € 17 731 € 17 529 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
158 385 € 146 236 € 110 790 € 103 731 € 95 810 € 89 871 € 123 779 € 103 702 € 81 358 €
056
B.IV.1
Peniaze
73 076 € 71 028 € 71 501 € 64 335 € 71 083 € 81 863 € 82 911 € 70 365 € 53 139 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
85 309 € 75 208 € 39 289 € 39 396 € 24 727 € 8 008 € 40 868 € 33 337 € 28 219 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
251 239 € 230 714 € 242 400 € 207 724 € 236 812 € 272 024 € 58 358 € 96 821 € 102 208 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0 € 6 784 € 12 785 € 22 362 € 32 881 € 55 € 90 € 126 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11 632 € 9 833 € 16 250 € 42 444 € 20 498 € 3 964 € 3 665 € 5 621 € 2 861 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
239 607 € 214 097 € 213 365 € 142 918 € 183 433 € 268 060 € 54 638 € 91 110 € 99 221 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 544 012 € 7 081 254 € 7 481 137 € 7 102 707 € 6 571 620 € 5 738 375 € 6 010 097 € 5 939 590 € 5 356 497 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 357 006 € 2 172 499 € 2 075 337 € 2 096 664 € 2 030 367 € 1 775 526 € 1 591 320 € 1 576 983 € 1 492 128 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
40 928 € 40 928 € 40 928 € 40 928 € 40 928 € 40 928 € 40 928 € 40 928 € 40 928 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
40 928 € 40 928 € 40 928 € 40 928 € 40 928 € 40 928 € 40 928 € 40 928 € 40 928 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
9 391 € 9 391 € 9 391 € 9 391 € 9 391 € 9 391 € 9 391 € 9 391 € 9 391 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
9 391 € 9 391 € 9 391 € 9 391 € 9 391 € 9 391 € 9 391 € 9 391 € 9 391 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 027 328 € 1 918 638 € 1 991 945 € 1 891 909 € 1 632 167 € 1 511 061 € 1 511 124 € 1 422 493 € 951 258 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 027 328 € 1 918 638 € 1 991 945 € 1 891 909 € 1 632 167 € 1 511 061 € 1 511 124 € 1 422 493 € 951 258 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
272 719 € 196 902 € 26 433 € 147 796 € 341 241 € 207 506 € 23 237 € 97 531 € 483 911 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 185 906 € 4 908 248 € 5 403 214 € 5 004 199 € 4 538 709 € 3 962 849 € 4 418 777 € 4 362 607 € 3 864 369 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
119 719 € 113 811 € 100 799 € 87 243 € 73 148 € 57 611 € 67 598 € 47 232 € 51 721 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
68 904 € 71 171 € 67 850 € 58 030 € 54 496 € 44 712 € 59 786 € 47 232 € 51 721 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
45 946 € 36 667 € 28 588 € 25 800 € 17 341 € 11 852 € 7 393 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 869 € 5 973 € 4 361 € 3 413 € 1 311 € 1 047 € 419 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
259 821 € 325 854 € 446 065 € 534 243 € 521 864 € 89 992 € 86 272 € 26 779 € 37 445 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
41 397 € 36 690 € 32 350 € 29 824 € 27 145 € 24 948 € 21 682 € 13 729 € 6 603 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
218 424 € 289 164 € 413 715 € 504 419 € 494 719 € 65 044 € 64 590 € 13 050 € 30 842 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 918 442 € 3 128 320 € 3 339 962 € 2 861 424 € 2 881 220 € 2 600 017 € 3 026 897 € 2 809 529 € 2 277 212 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 454 386 € 2 623 209 € 2 855 486 € 2 411 609 € 2 447 907 € 2 223 109 € 2 727 573 € 2 634 085 € 2 030 353 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
7 229 € 15 231 € 21 727 € 16 769 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 400 € 5 400 € 5 400 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
10 000 € 30 000 € 30 000 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
123 513 € 114 723 € 112 043 € 102 305 € 88 877 € 81 453 € 7 672 € 6 228 € 11 810 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
75 898 € 71 430 € 68 940 € 61 723 € 56 065 € 51 003 € 61 207 € 56 365 € 49 103 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
123 575 € 128 230 € 74 557 € 68 107 € 120 551 € 127 364 € 128 018 € 65 080 € 117 471 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
141 070 € 190 728 € 228 936 € 213 280 € 152 420 € 74 459 € 57 196 € 26 044 € 51 706 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
211 707 € 211 707 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
887 924 € 1 340 263 € 1 516 388 € 1 521 289 € 1 062 477 € 1 215 229 € 1 238 010 € 1 267 360 € 1 286 284 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
180 074 € 288 674 € 397 274 € 458 089 € 55 766 € 147 277 € 247 712 € 357 497 € 462 666 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
707 850 € 1 051 589 € 1 119 114 € 1 063 200 € 1 006 711 € 1 067 952 € 990 298 € 909 863 € 823 618 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 100 € 507 € 2 586 € 1 844 € 2 544 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
291 € 388 € 485 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
809 € 119 € 2 101 € 1 844 € 2 544 €