Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GLOBUS spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 950 610 € 6 544 012 € 7 081 254 € 7 481 137 € 7 102 707 € 6 571 620 € 5 738 375 € 6 010 097 € 5 939 590 € 5 356 497 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 152 291 € 2 549 541 € 2 842 549 € 3 149 246 € 3 252 589 € 2 571 255 € 1 872 429 € 2 019 565 € 2 100 409 € 2 229 357 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 1 653 € 4 168 € 7 519 € 6 961 € 9 259 € 11 396 € 21 213 € 19 895 € 10 868 €
005
A.I.2
Software
0 € 1 653 € 4 168 € 7 519 € 6 961 € 9 259 € 11 396 € 21 213 € 12 340 € 10 273 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
7 555 € 595 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
3 144 067 € 2 539 664 € 2 830 157 € 3 133 503 € 3 237 404 € 2 553 772 € 1 852 809 € 1 996 128 € 2 054 208 € 2 192 183 €
012
A.II.1
Pozemky
273 505 € 273 505 € 273 505 € 273 505 € 273 505 € 243 219 € 221 230 € 221 230 € 221 230 € 221 230 €
013
A.II.2
Stavby
1 629 401 € 1 799 020 € 1 951 628 € 2 113 414 € 2 104 174 € 1 756 886 € 1 319 138 € 1 418 099 € 1 526 738 € 1 609 243 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
262 537 € 386 679 € 507 237 € 587 505 € 564 653 € 404 040 € 248 795 € 233 768 € 139 961 € 205 104 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
45 413 € 69 110 € 96 587 € 159 079 € 177 681 € 107 270 € 24 835 € 84 220 € 127 468 € 108 933 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
928 211 € 11 350 € 1 200 € 0 € 117 391 € 42 357 € 38 811 € 38 811 € 38 811 € 47 673 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
5 000 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
8 224 € 8 224 € 8 224 € 8 224 € 8 224 € 8 224 € 8 224 € 2 224 € 26 306 € 26 306 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
2 224 € 2 224 € 2 224 € 2 224 € 2 224 € 2 224 € 2 224 € 2 224 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 26 306 € 26 306 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 610 386 € 3 743 232 € 4 007 991 € 4 089 491 € 3 642 394 € 3 763 553 € 3 593 922 € 3 932 174 € 3 742 360 € 3 024 932 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 451 174 € 2 423 204 € 2 615 100 € 2 689 933 € 2 469 963 € 2 325 227 € 2 391 875 € 2 517 538 € 2 556 636 € 2 098 279 €
032
B.I.1
Materiál
10 895 € 4 595 € 5 163 € 10 386 € 4 165 € 4 410 € 3 853 € 3 869 € 2 302 € 5 255 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
2 440 279 € 2 418 609 € 2 581 137 € 2 679 547 € 2 465 798 € 2 320 817 € 2 388 022 € 2 513 669 € 2 554 334 € 2 090 628 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
28 800 € 2 396 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
54 522 € 47 033 € 39 833 € 36 880 € 28 181 € 8 235 € 10 096 € 10 312 € 12 208 € 5 287 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
54 522 € 47 033 € 39 833 € 36 880 € 28 181 € 8 235 € 10 096 € 10 312 € 12 208 € 5 287 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
934 863 € 1 114 610 € 1 206 822 € 1 251 888 € 1 040 519 € 1 334 281 € 1 102 080 € 1 280 545 € 1 069 814 € 840 008 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
918 056 € 1 097 841 € 1 183 498 € 1 194 573 € 988 781 € 1 316 973 € 1 043 111 € 1 200 484 € 1 003 270 € 801 609 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 300 € 2 000 € 1 000 € 15 000 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
2 300 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
8 027 € 8 027 € 8 027 € 8 027 € 8 027 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
64 € 1 395 € 34 629 € 28 758 € 9 626 € 40 786 € 12 843 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
14 507 € 14 405 € 19 929 € 21 686 € 22 980 € 9 281 € 50 942 € 47 408 € 17 731 € 17 529 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
169 827 € 158 385 € 146 236 € 110 790 € 103 731 € 95 810 € 89 871 € 123 779 € 103 702 € 81 358 €
056
B.IV.1
Peniaze
47 571 € 73 076 € 71 028 € 71 501 € 64 335 € 71 083 € 81 863 € 82 911 € 70 365 € 53 139 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
122 256 € 85 309 € 75 208 € 39 289 € 39 396 € 24 727 € 8 008 € 40 868 € 33 337 € 28 219 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
187 933 € 251 239 € 230 714 € 242 400 € 207 724 € 236 812 € 272 024 € 58 358 € 96 821 € 102 208 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 890 € 0 € 6 784 € 12 785 € 22 362 € 32 881 € 55 € 90 € 126 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 783 € 11 632 € 9 833 € 16 250 € 42 444 € 20 498 € 3 964 € 3 665 € 5 621 € 2 861 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
177 260 € 239 607 € 214 097 € 213 365 € 142 918 € 183 433 € 268 060 € 54 638 € 91 110 € 99 221 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 950 610 € 6 544 012 € 7 081 254 € 7 481 137 € 7 102 707 € 6 571 620 € 5 738 375 € 6 010 097 € 5 939 590 € 5 356 497 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 461 321 € 2 357 006 € 2 172 499 € 2 075 337 € 2 096 664 € 2 030 367 € 1 775 526 € 1 591 320 € 1 576 983 € 1 492 128 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
40 928 € 40 928 € 40 928 € 40 928 € 40 928 € 40 928 € 40 928 € 40 928 € 40 928 € 40 928 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
40 928 € 40 928 € 40 928 € 40 928 € 40 928 € 40 928 € 40 928 € 40 928 € 40 928 € 40 928 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
9 391 € 9 391 € 9 391 € 9 391 € 9 391 € 9 391 € 9 391 € 9 391 € 9 391 € 9 391 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
9 391 € 9 391 € 9 391 € 9 391 € 9 391 € 9 391 € 9 391 € 9 391 € 9 391 € 9 391 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 060 047 € 2 027 328 € 1 918 638 € 1 991 945 € 1 891 909 € 1 632 167 € 1 511 061 € 1 511 124 € 1 422 493 € 951 258 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 060 047 € 2 027 328 € 1 918 638 € 1 991 945 € 1 891 909 € 1 632 167 € 1 511 061 € 1 511 124 € 1 422 493 € 951 258 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
344 315 € 272 719 € 196 902 € 26 433 € 147 796 € 341 241 € 207 506 € 23 237 € 97 531 € 483 911 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
4 488 976 € 4 185 906 € 4 908 248 € 5 403 214 € 5 004 199 € 4 538 709 € 3 962 849 € 4 418 777 € 4 362 607 € 3 864 369 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
107 608 € 119 719 € 113 811 € 100 799 € 87 243 € 73 148 € 57 611 € 67 598 € 47 232 € 51 721 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
48 667 € 68 904 € 71 171 € 67 850 € 58 030 € 54 496 € 44 712 € 59 786 € 47 232 € 51 721 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
49 775 € 45 946 € 36 667 € 28 588 € 25 800 € 17 341 € 11 852 € 7 393 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
9 166 € 4 869 € 5 973 € 4 361 € 3 413 € 1 311 € 1 047 € 419 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
205 270 € 259 821 € 325 854 € 446 065 € 534 243 € 521 864 € 89 992 € 86 272 € 26 779 € 37 445 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
46 170 € 41 397 € 36 690 € 32 350 € 29 824 € 27 145 € 24 948 € 21 682 € 13 729 € 6 603 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
159 100 € 218 424 € 289 164 € 413 715 € 504 419 € 494 719 € 65 044 € 64 590 € 13 050 € 30 842 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 127 516 € 2 918 442 € 3 128 320 € 3 339 962 € 2 861 424 € 2 881 220 € 2 600 017 € 3 026 897 € 2 809 529 € 2 277 212 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 735 125 € 2 454 386 € 2 623 209 € 2 855 486 € 2 411 609 € 2 447 907 € 2 223 109 € 2 727 573 € 2 634 085 € 2 030 353 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
7 229 € 15 231 € 21 727 € 16 769 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 400 € 5 400 € 5 400 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
10 000 € 30 000 € 30 000 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
124 531 € 123 513 € 114 723 € 112 043 € 102 305 € 88 877 € 81 453 € 7 672 € 6 228 € 11 810 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
78 499 € 75 898 € 71 430 € 68 940 € 61 723 € 56 065 € 51 003 € 61 207 € 56 365 € 49 103 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
102 579 € 123 575 € 128 230 € 74 557 € 68 107 € 120 551 € 127 364 € 128 018 € 65 080 € 117 471 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
86 782 € 141 070 € 190 728 € 228 936 € 213 280 € 152 420 € 74 459 € 57 196 € 26 044 € 51 706 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
211 707 € 211 707 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 048 582 € 887 924 € 1 340 263 € 1 516 388 € 1 521 289 € 1 062 477 € 1 215 229 € 1 238 010 € 1 267 360 € 1 286 284 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
615 474 € 180 074 € 288 674 € 397 274 € 458 089 € 55 766 € 147 277 € 247 712 € 357 497 € 462 666 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 433 108 € 707 850 € 1 051 589 € 1 119 114 € 1 063 200 € 1 006 711 € 1 067 952 € 990 298 € 909 863 € 823 618 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
313 € 1 100 € 507 € 2 586 € 1 844 € 2 544 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
194 € 291 € 388 € 485 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
119 € 809 € 119 € 2 101 € 1 844 € 2 544 €