Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GLOBUS spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
29 526 118 € 28 663 497 € 27 508 604 € 24 727 316 € 24 562 606 € 25 054 405 € 24 004 887 € 24 429 128 € 22 404 035 € 17 691 796 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
24 740 649 € 23 959 649 € 22 989 863 € 20 413 537 € 20 536 954 € 21 198 331 € 20 315 990 € 20 466 091 € 18 687 196 € 14 536 381 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
4 785 469 € 4 703 848 € 4 518 741 € 4 313 779 € 4 025 652 € 3 856 074 € 3 688 897 € 3 963 037 € 3 716 839 € 3 155 415 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
465 912 € 723 346 € 673 304 € 629 557 € 587 343 € 471 665 € 411 293 € 227 100 € 180 626 € 293 320 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
465 912 € 723 346 € 673 304 € 629 557 € 587 343 € 471 665 € 411 293 € 227 100 € 180 626 € 293 320 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 487 581 € 1 627 001 € 1 600 427 € 1 736 354 € 1 638 410 € 1 480 565 € 1 437 431 € 1 519 549 € 1 415 376 € 1 155 941 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
543 450 € 555 982 € 531 680 € 518 656 € 507 624 € 483 762 € 492 775 € 554 468 € 497 007 € 422 002 €
10
B.2
Služby
944 131 € 1 071 019 € 1 068 747 € 1 217 698 € 1 130 786 € 996 803 € 944 656 € 965 081 € 918 369 € 733 939 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 763 800 € 3 800 193 € 3 591 618 € 3 206 982 € 2 974 585 € 2 847 174 € 2 662 759 € 2 670 588 € 2 482 089 € 2 292 794 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 662 416 € 2 745 257 € 2 574 573 € 2 380 727 € 2 152 882 € 1 892 510 € 1 949 701 € 2 152 225 € 1 909 108 € 1 523 720 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 892 185 € 1 947 757 € 1 830 844 € 1 710 657 € 1 538 021 € 1 341 565 € 1 374 801 € 1 511 488 € 1 344 627 € 1 077 473 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
644 111 € 667 209 € 622 846 € 566 234 € 515 074 € 463 306 € 480 087 € 518 347 € 462 398 € 367 970 €
16
C.4
Sociálne náklady
126 120 € 130 291 € 120 883 € 103 836 € 99 787 € 87 639 € 94 813 € 122 390 € 102 083 € 78 277 €
17
D
Dane a poplatky
110 779 € 110 405 € 108 446 € 96 354 € 85 173 € 79 227 € 67 914 € 65 398 € 63 034 € 52 720 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
369 808 € 430 382 € 477 989 € 473 905 € 398 555 € 267 162 € 264 655 € 290 522 € 281 415 € 281 486 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
13 975 € 300 € 384 € 13 336 € 10 750 € 15 044 € 7 700 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 381 € 384 € 13 336 € 13 803 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
5 817 € 10 430 € 8 308 € 17 027 € 23 248 € 22 689 € 2 543 € -17 174 € -1 289 € 6 887 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
28 930 € 30 345 € 34 859 € 20 399 € 64 886 € 11 604 € 31 212 € 28 423 € 20 276 € 84 268 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
124 382 € 98 050 € 104 651 € 106 816 € 107 558 € 85 984 € 79 766 € 92 977 € 76 285 € 56 020 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
529 122 € 436 314 € 352 510 € 152 552 € 282 805 € 511 206 € 330 633 € 122 763 € 173 812 € 456 229 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
4 752 € 194 613 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
194 613 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
4 752 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
26 306 €
38
X.
Výnosové úroky
6 108 € 2 € 3 € 3 € 4 € 6 € 3 € 6 € 8 € 12 €
39
N
Nákladové úroky
25 545 € 22 992 € 31 891 € 39 093 € 37 428 € 28 441 € 27 554 € 23 931 € 32 724 € 34 134 €
40
XI.
Kurzové zisky
5 € 21 € 60 € 37 € 1 069 € 1 € 10 € 1 € 25 €
41
O
Kurzové straty
45 € 26 € 1 257 € 154 € 991 € 370 € 10 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
55 032 € 51 643 € 48 294 € 49 516 € 38 823 € 30 298 € 27 804 € 30 365 € 23 805 € 56 183 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-74 464 € -69 905 € -80 148 € -89 826 € -75 332 € -59 723 € -55 725 € -80 586 € -56 530 € 104 333 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
454 658 € 366 409 € 272 362 € 62 726 € 207 473 € 451 483 € 274 908 € 42 177 € 117 282 € 560 562 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
110 343 € 93 690 € 75 460 € 36 293 € 59 677 € 110 242 € 67 402 € 18 940 € 19 751 € 76 651 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
117 832 € 100 890 € 78 413 € 44 993 € 79 623 € 108 381 € 67 185 € 17 045 € 26 672 € 73 588 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-7 489 € -7 200 € -2 953 € -8 700 € -19 946 € 1 861 € 217 € 1 895 € -6 921 € 3 063 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
344 315 € 272 719 € 196 902 € 26 433 € 147 796 € 341 241 € 207 506 € 23 237 € 97 531 € 483 911 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
454 658 € 366 409 € 272 362 € 62 726 € 207 473 € 451 483 € 274 908 € 42 177 € 117 282 € 560 562 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
344 315 € 272 719 € 196 902 € 26 433 € 147 796 € 341 241 € 207 506 € 23 237 € 97 531 € 483 911 €