Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti ERPOS, spol. s r.o.

 • Názov ERPOS, spol. s r.o.
 • IČO 31588506
 • DIČ 2020449079
 • IČ DPH SK2020449079 podľa §4
 • Sídlo Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina
 • Dátum vzniku 6. júla 1993, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 1255/L
 • Základné imanie Podľa ORSR: 6 640 € / splatené 6 640 €
  Podľa účtovnej závierky: 6 640 €
 • Historické sídlo Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
  (platné do 30. októbra 2020)
  VU Veľký Diel, PO BOX B - 49, 011 39 Žilina
  (platné do 27. mája 2002)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Štatutári
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Ľubomír Gašperec Konateľ Borová 3178/17, 010 07 Žilina
Jana Ondrišová Konateľ J. Vojtaššáka 3148/8, 010 08 Žilina
 • Konanie menom spoločnosti [od 27. mája 2002] Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
Spoločníci
Osoba Funkcia Podiel Adresa Obdobie
Jana Ondrišová Spoločník 20 % (1 328 €) J. Vojtaššáka 3148/8, 010 08 Žilina
Ing. Ľubomír Gašperec Spoločník 80 % (5 312 €) Borová 3178/17, 010 07 Žilina
Predmety podnikania
Názov Vznik
inžinierska činnosť 6.7.1993
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 6.7.1993
sprostredkovanie obchodu 6.7.1993
automatizované spracovanie dát 6.7.1993
poskytovanie software - predaj hot. progr. na zákl. zml. s autor 6.7.1993
stravovanie a ubytovanie 6.7.1993
výroba betónu 27.5.2002
výkon činnosti stavbyvedúceho 27.5.2002
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - výkup, mechanická úprava /drvenie/, využitie odpadov ako druhotnej suroviny /spracovanie/, odpredaj za účelom využitia 27.5.2002
verejné obstarávanie 21.12.2004
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 21.12.2004
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 21.12.2004
výkon činnosti stavebného dozoru 24.4.2009
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 26.9.2012
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve 26.9.2012
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava 26.9.2012
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva 26.9.2012
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba 26.9.2012
výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu 26.9.2012
výroba jednoduchých výrobkov z kovu 26.9.2012
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 26.9.2012
prípravné práce k realizácii stavby 26.9.2012
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 26.9.2012
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 26.9.2012
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 26.9.2012
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 26.9.2012
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 26.9.2012
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 26.9.2012
sťahovacie služby 26.9.2012
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 26.9.2012
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok 26.9.2012
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 26.9.2012
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 26.9.2012
prenájom hnuteľných vecí 26.9.2012
čistiace a upratovacie služby 26.9.2012
reklamné a marketingové služby 26.9.2012
Otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk 26.9.2012
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov 26.9.2012
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním 26.9.2012
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v § 2 písm. a) až d) 26.9.2012
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov 26.9.2012
vnútroštána nákladná cestná doprava 26.9.2012
Činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov oprávnených vykonávať odborné činnosti vo výstavbe v tomto rozsahu: a/ vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičnýchzámerov, architektonickýc a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, b/ vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracovanie erchitektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, projektovanie dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, c/ spracovanie uzemnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d/ vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru, e/ grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie, f/ poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, g/ vyhotovenie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní 12.5.2016
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied 10.8.2017
stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 10.8.2017
Cestná nákladná doprava 3.11.2017
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.6.1993 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
2. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.8.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.

Starý spis: S.r.o. 3715
3. Valné zhromaždenie, konané dňa 7.11.1995, schválilo Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.

Starý spis: S.r.o. 3715
4. Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.3. 1998 bol schválený Dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve.
5. Na valnom zhromaždení dňa 24.4.2001 bol schválený dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
Na valnom zhromaždení dňa 20.3.2002 bol schválený dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
História zmien a podania
 • 2020
 • 2.11. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R349303
  • Pozvánka na VZ - ERPOS, spol. s r.o..asice
  • Prezenčná listina prítomných spoločníkov - ERPOS, spol. s r.o..asice
  • Spoločenská zmluva - Erpos 12.10.2020.asice
  • Zápisnica VZ - ERPOS, spol. s r.o..asice
 • 30.10. 2020
  Zmena zápisu číslo R348912

  Zaregistrovali sme zmenu adresy Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina z Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina

 • 15.4. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R320468
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2019 [RUZ]
 • 3.4. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R317908
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 2019
 • 23.8. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R288299
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc [RUZ]
 • 19.8. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R285566
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc [RUZ]
 • 15.8. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R283501
  • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1 [RUZ]
 • 26.6. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R271698
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
 • 25.6. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R271257
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
 • 10.6. 2019
 • 2018
 • 4.5. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R217409
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
 • 17.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R211478
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
 • 5.2. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R199117
  • zápisnica z VZ zo dňa 31/7/2017
  • spoločenská zmluva zo dňa 31/7/2017
 • 12.1. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R197715
  • zápisnica z VZ zo dňa 27/10/2017
  • spoločenská zmluva zo dňa 27/10/2017
 • 2017
 • 3.11. 2017
  Zmena zápisu číslo R192997

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Cestná nákladná doprava

 • 10.8. 2017
  Zmena zápisu číslo R186362

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  • stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

 • 27.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R167755
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
 • 12.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R160317
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 2016
 • 29.6. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R130043
  • Zápisnica z MVZ z 27/4/16
  • Úplné znenie SZ z 27/4/16
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 12.5. 2016
  Zmena zápisu číslo R123130

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov oprávnených vykonávať odborné činnosti vo výstavbe v tomto rozsahu: a/ vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičnýchzámerov, architektonickýc a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, b/ vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracovanie erchitektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, projektovanie dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, c/ spracovanie uzemnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d/ vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru, e/ grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie, f/ poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, g/ vyhotovenie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní

 • 2013
 • 5.9. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R600793
  • Účtovná závierka 2012+výročná správa+správa audítora+poznámky
 • 2012
 • 19.10. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R348717
  • zápisnica z VZ zo dňa 7/9/2012
  • dodatok č. 8 zo dňa 7/9/2012
  • rozhodnutie o zmene banského oprávnenia zo dňa 17/1/2012
  • banské oprávnenie zo dňa 15/12/2008
  • spoločenská zmluva zo dňa 7/9/2012
 • 28.9. 2012
 • 26.9. 2012
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  • poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  • úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  • opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  • výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
  • výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  • výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  • prípravné práce k realizácii stavby
  • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  • sťahovacie služby
  • ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  • ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  • správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  • prenájom hnuteľných vecí
  • čistiace a upratovacie služby
  • reklamné a marketingové služby
  • Otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
  • zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  • úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  • zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v § 2 písm. a) až d)
  • dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  • vnútroštána nákladná cestná doprava
  Zrušené predmety
  • uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  • uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  • obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo konces. a viaz. živn.
  • vykonávanie dopravných stavieb
  • vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybav. sídl. celkov/
  • vykonávanie priemyselných stavieb
  • vykonávanie bytových a občianskych stavieb

 • 24.8. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R318686
  • VS 2011+Účtovná závierka 2011+Poznámky+SNA
 • 2009
 • 24.4. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2004
 • 21.12. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové základne imanie 6 639 € (splatené 6 639 €)
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • verejné obstarávanie
   • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • 2002
 • 27.5. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina z VU Veľký Diel, PO BOX B - 49, 011 39 Žilina
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
   pôvodne
   Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne. Prokuristi konajú každý samostatne vo všetkých činnostiach pri predmete činnosti spoločnosti. Podpisujú tak, že k vytlačenému názvu spopločnosti pripoja svoj podpis s dodatkom pp.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výroba betónu
   • výkon činnosti stavbyvedúceho
   • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - výkup, mechanická úprava /drvenie/, využitie odpadov ako druhotnej suroviny /spracovanie/, odpredaj za účelom využitia
   • uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
   • uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na valnom zhromaždení dňa 24.4.2001 bol schválený dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. Na valnom zhromaždení dňa 20.3.2002 bol schválený dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
 • 1998
 • 28.5. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1995
 • 15.11. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Valné zhromaždenie, konané dňa 7.11.1995, schválilo Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 3715
 • 1994
 • 19.12. 1994
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne. Prokuristi konajú každý samostatne vo všetkých činnostiach pri predmete činnosti spoločnosti. Podpisujú tak, že k vytlačenému názvu spopločnosti pripoja svoj podpis s dodatkom pp.
   pôvodne
   Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. Spoločne konajú a podpisujú len v prípade predaja a nákupu nehnuteľností nad 300.000,Sk. Prokuristi konajú každý samostatne vo všetkých činnostiach pri predmete činnosti spoločnosti. Podpisujú tak, že k vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis s dodatkom pp.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.8.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 3715
 • 1993
 • 6.7. 1993
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy ERPOS, spol. s r.o.
  • novú adresu firmy VU Veľký Diel, PO BOX B - 49, 011 39 Žilina
  • nové základne imanie 3 319 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne. Spoločne konajú a podpisujú len v prípade predaja a nákupu nehnuteľností nad 300.000,Sk. Prokuristi konajú každý samostatne vo všetkých činnostiach pri predmete činnosti spoločnosti. Podpisujú tak, že k vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis s dodatkom pp.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • inžinierska činnosť
   • činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   • sprostredkovanie obchodu
   • automatizované spracovanie dát
   • poskytovanie software - predaj hot. progr. na zákl. zml. s autor
   • stravovanie a ubytovanie
   • obchodná činnosť v plnom rozsahu mimo konces. a viaz. živn.
   • vykonávanie dopravných stavieb
   • vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybav. sídl. celkov/
   • vykonávanie priemyselných stavieb
   • vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.6.1993 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.