Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
161 997€ 274 619€ 158 948€ 159 014€ 136 191€ 194 194€ 212 061€ 276 630€ 514 819€ 691 755€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
133 626€ 241 135€ 134 059€ 123 259€ 96 950€ 141 598€ 157 545€ 209 766€ 429 229€ 550 781€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
28 371 € 33 484 € 24 889 € 35 755 € 39 241 € 52 596 € 54 516 € 66 864 € 85 590 € 140 974 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 027 276 € 4 672 569 € 4 030 264 € 3 801 349 € 5 135 977 € 4 248 825 € 3 492 529 € 3 913 251 € 4 936 220 € 3 592 920 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 923 113€ 4 040 959€ 3 265 435€ 2 778 084€ 4 535 179€ 3 221 483€ 2 729 452€ 3 082 361€ 4 441 152€ 2 542 742€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-29 747€ -124 299€ -26 404€ 164 925€ -243 764€ 212 500€ 24 694€ 28 527€ -193 372€ 87 386€
07
II.3
Aktivácia
133 910€ 755 909€ 791 233€ 858 340€ 844 562€ 814 842€ 738 383€ 802 363€ 688 440€ 962 792€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 178 032 € 3 562 285 € 3 174 017 € 3 028 931 € 3 794 486 € 3 315 437 € 2 794 855 € 3 441 378 € 3 785 575 € 2 724 284 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
757 404€ 883 539€ 1 018 800€ 1 049 293€ 1 107 673€ 1 022 755€ 810 622€ 873 029€ 1 049 908€ 1 076 529€
10
B.2
Služby
1 420 172€ 2 679 096€ 2 150 584€ 1 979 638€ 2 686 813€ 2 292 682€ 1 984 233€ 2 568 349€ 2 735 667€ 1 647 755€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
877 615 € 1 143 768 € 881 136 € 808 173 € 1 380 732 € 985 984 € 752 190 € 538 737 € 1 236 235 € 1 009 610 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
528 432 € 574 578 € 559 997 € 488 985 € 472 375 € 438 585 € 362 841 € 420 301 € 382 938 € 415 388 €
13
C.1
Mzdové náklady
375 442€ 408 847€ 396 338€ 346 289€ 334 500€ 310 761€ 254 154€ 298 512€ 271 294€ 293 660€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
130 935€ 142 982€ 139 545€ 122 701€ 118 102€ 107 393€ 88 858€ 103 050€ 91 302€ 99 267€
16
C.4
Sociálne náklady
22 055€ 22 749€ 24 114€ 19 995€ 19 773€ 20 431€ 19 829€ 18 739€ 20 342€ 22 461€
17
D
Dane a poplatky
26 271€ 39 141€ 24 055€ 30 616€ 28 711€ 34 494€ 23 791€ 32 122€ 24 171€ 31 873€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
158 992€ 126 661€ 109 051€ 118 244€ 105 932€ 163 080€ 174 018€ 196 005€ 399 193€ 428 108€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
186 370€ 38 448€ 5 538€ 98 434€ 107 870€ 48 122€ 45 452€ 221 763€ 15 947€ 22 491€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
185 000€ 23 040€ 4 667€ 47 163€ 29 397€ 31 777€ 54 626€ 177 671€ 11 880€ 19 566€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-13 260€ 9 703€ 14 127€ -26 358€ 33 391€ 249 175€ 76 182€ -10 899€ 134 185€ 26 320€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
26 593€ 198 192€ 26 562€ 13 106€ 10 397€ -24 152€ 13 176€ 42 352€ 21 952€ 20 199€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
38 039€ 68 662€ 45 892€ 44 976€ 49 024€ 17 518€ 39 897€ 66 277€ 11 144€ 3 777€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€ 0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€ 0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
167 104 € 538 623 € 155 447 € 216 087 € 780 169 € 75 325 € 79 463 € -78 625 € 310 623 € 127 268 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 € 0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€ 0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
44€ 68€ 99€ 3 186€ 480€ 1 111€ 1 025€ 158€ 7€ 97€
39
N
Nákladové úroky
5 998€ 8 634€ 14 664€ 16 203€ 20 437€ 27 637€ 33 028€ 38 156€ 32 875€ 40 733€
40
XI.
Kurzové zisky
2€ 52€ 0€ 0€ 4 416€ 1 377€ 3 850€ 550€
41
O
Kurzové straty
2€ 118€ 16€ 39€ 87€ 20€ 4 527€ 2 421€ 1 436€ 316€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 1 587€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
26 938€ 20 928€ 17 296€ 13 373€ 11 559€ 7 539€ 10 467€ 11 857€ 31 194€ 44 771€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€ 0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€ 0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-32 892 € -29 612 € -31 825 € -26 429 € -31 603 € -34 085 € -42 581 € -50 899 € -61 648 € -83 586 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
134 212 € 509 011 € 123 622 € 189 658 € 748 566 € 41 240 € 36 882 € -129 524 € 248 976 € 43 682 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
29 986 € 109 345 € 13 589 € 39 610 € 168 368 € 5 347 € 8 € 2 € 47 654 € 7 145 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
29 319€ 114 692€ 17 177€ 39 610€ 168 368€ 5 347€ 8€ 2€ 47 654€ 7 145€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
667€ -5 347€ -3 588€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
104 226 € 399 666 € 110 033 € 150 048 € 580 198 € 35 893 € 36 874 € -129 526 € 201 322 € 36 537 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€ 0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€ 0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€ 0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€ 0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
134 212 € 509 011 € 123 622 € 189 658 € 748 566 € 41 240 € 36 882 € -129 524 € 248 976 € 43 682 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
104 226 € 399 666 € 110 033 € 150 048 € 580 198 € 35 893 € 36 874 € -129 526 € 201 322 € 36 537 €