Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SECO Autoservis s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
6 775 € 6 255 € 317 € 880 € 596 € 2 623 € 6 870 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
6 775 € 6 255 € 317 € 880 € 596 € 2 623 € 6 870 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
6 541 € 6 180 € 180 € 180 € 540 € 2 380 € 6 775 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
541€ 180€ 540€ 2 380€ 6 775€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
6 000€ 6 180€ 180€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
234 € 75 € 137 € 700 € 56 € 243 € 95 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
234€ 75€ 137€ 700€ 56€ 243€ 95€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
6 775 € 6 255 € 317 € 880 € 596 € 2 623 € 6 870 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
4 928 € 5 025 € -1 093 € -13 300 € -13 084 € -32 207 € -34 082 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
029
A.II.
Kapitálové fondy
55 178€ 42 778€ 42 778€ 25 528€ 25 528€
030
A.III.
Fondy zo zisku
810€ 530€ 530€ 530€ 530€ 530€ 344€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-2 425€ -7 762€ -63 247€ -63 031€ -64 905€ -66 778€ -70 294€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-96 € 5 618 € -193 € -216 € 1 874 € 1 874 € 3 701 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
1 847 € 1 230 € 1 410 € 14 180 € 13 680 € 34 830 € 40 952 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 250€ 12 400€ 9 600€ 30 600€ 30 052€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
597 € 1 230 € 1 410 € 1 780 € 4 080 € 4 230 € 10 900 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
597€ 750€ 430€ 800€ 3 600€ 3 750€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
480€ 480€ 480€ 480€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
500€ 500€ 10 900€