Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SlovTan Contract Tannery spol. s r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
27 930 310€ 31 832 481€ 26 183 204€ 23 605 964€ 23 531 814€ 29 015 229€ 30 268 558€ 26 720 641€ 23 529 308€ 23 562 271€ 19 587 077€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
28 761 533 € 32 076 308 € 26 537 008 € 23 882 551 € 23 685 624 € 29 260 972 € 30 415 915 € 26 828 356 € 23 718 509 € 23 658 862 € 19 703 871 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
69 176€ 175 109€ 50 574€ 142 219€ 51 842€ 90 924€ 111 058€ 157 109€ 328 250€ 370 198€ 196 992€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
82 506€ 101 871€ 74 684€ 64 323€ 76 476€ 83 351€ 56 814€ 45 488€ 13 310€ 18 579€ 23 076€
05
III.
Tržby z predaja služieb
27 360 816€ 30 920 613€ 25 766 733€ 23 150 483€ 23 216 675€ 28 596 686€ 29 848 820€ 26 193 885€ 22 857 171€ 22 947 166€ 19 049 724€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
07
V.
Aktivácia
391€ 0€ 713€ 24 841€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 472€ 8 679€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
91 338€ 126 679€ 232 925€ 125 087€ 85 955€ 182 412€ 65 893€ 53 499€ 110 235€ 13 570€ 24 040€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 157 306€ 752 036€ 411 379€ 375 598€ 254 676€ 307 599€ 333 330€ 378 375€ 409 543€ 297 877€ 401 360€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
26 896 614 € 26 741 165 € 22 858 360 € 20 886 738 € 21 622 552 € 24 440 654 € 23 431 790 € 21 251 356 € 18 762 689 € 18 285 955 € 14 970 316 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
22 531€ 146 802€ 54 588€ 113 039€ 37 534€ 89 845€ 97 303€ 150 088€ 309 003€ 305 275€ 156 364€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
12 117 502€ 11 436 700€ 9 248 591€ 8 614 079€ 9 283 179€ 11 170 121€ 10 856 662€ 10 207 822€ 8 842 791€ 9 545 254€ 7 284 522€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
D.
Služby
3 201 793€ 3 347 370€ 2 709 397€ 2 206 864€ 2 294 437€ 2 548 765€ 2 301 398€ 2 137 042€ 2 534 228€ 2 377 518€ 2 197 185€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
9 329 811 € 9 507 478 € 8 429 783 € 7 594 694 € 7 710 269 € 8 314 152 € 8 222 842 € 6 980 232 € 5 806 163 € 5 207 990 € 4 551 346 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 572 965€ 6 796 869€ 6 025 027€ 5 462 201€ 5 559 256€ 6 022 506€ 5 985 527€ 5 165 947€ 4 318 006€ 3 878 965€ 3 405 086€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 396 870€ 2 412 731€ 2 116 794€ 1 916 032€ 1 904 441€ 2 060 340€ 2 011 680€ 1 600 501€ 1 320 853€ 1 178 047€ 1 029 604€
19
E.4.
Sociálne náklady
359 976€ 297 878€ 287 962€ 216 461€ 246 572€ 231 306€ 225 635€ 213 784€ 167 304€ 150 978€ 116 656€
20
F.
Dane a poplatky
96 945€ 98 117€ 96 743€ 96 574€ 96 567€ 96 733€ 102 771€ 100 184€ 22 083€ 8 306€ 39 948€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 944 179€ 1 901 852€ 1 978 442€ 2 048 014€ 2 001 682€ 2 032 318€ 1 706 629€ 1 495 190€ 1 071 853€ 731 352€ 647 285€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 944 179€ 1 901 852€ 1 978 442€ 2 048 014€ 2 001 682€ 2 032 318€ 1 706 629€ 1 495 190€ 1 071 853€ 731 352€ 647 285€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
36 817€ 84 910€ 207 160€ 80 849€ 52 799€ 45 734€ 16 230€ 44 895€ 64 568€ 7 900€ 1 769€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 82 340€ 1 214€ 809€ -3 369€ 0€ 0€ 0€ 3 369€ 0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
147 036€ 135 596€ 132 442€ 131 816€ 149 454€ 142 986€ 127 955€ 135 903€ 108 631€ 102 360€ 91 897€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 864 919 € 5 335 143 € 3 678 648 € 2 995 813 € 2 063 072 € 4 820 318 € 6 984 125 € 5 577 000 € 4 955 820 € 5 372 907 € 4 733 555 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
12 171 063 € 16 266 721 € 13 880 128 € 12 447 884 € 11 729 843 € 14 962 230 € 16 761 329 € 13 901 530 € 11 512 709 € 11 119 368 € 9 640 400 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
8 713 € 3 572 € 11 € 0 € 38 € 58 € 4 € 203 € 110 € 124 € 184 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
8 701 € 3 572 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 € 107 € 110 € 124 € 184 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
8 701€ 3 572€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 107€ 110€ 124€ 184€
42
XII.
Kurzové zisky
12€ 0€ 11€ 0€ 38€ 58€ 0€ 96€ 0€ 0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
26 997 € 32 072 € 40 364 € 42 747 € 49 445 € 55 628 € 63 734 € 86 059 € 38 258 € 43 309 € 37 561 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
18 845 € 23 876 € 30 773 € 37 303 € 43 748 € 50 186 € 57 904 € 79 574 € 28 412 € 36 901 € 28 862 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
18 845€ 23 876€ 30 773€ 37 303€ 43 748€ 50 186€ 57 904€ 79 574€ 28 412€ 36 901€ 28 862€
52
O.
Kurzové straty
3€ 13€ 89€ 47€ 142€ 60€ 266€ 526€ 92€ 40€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 149€ 8 183€ 9 502€ 5 397€ 5 555€ 5 382€ 5 564€ 5 959€ 9 754€ 6 368€ 8 699€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-18 284 € -28 500 € -40 353 € -42 747 € -49 407 € -55 570 € -63 730 € -85 856 € -38 148 € -43 185 € -37 377 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 846 635 € 5 306 643 € 3 638 295 € 2 953 066 € 2 013 665 € 4 764 748 € 6 920 395 € 5 491 144 € 4 917 672 € 5 329 722 € 4 696 178 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
378 116 € 1 188 268 € 784 165 € 660 999 € 442 499 € 1 016 606 € 1 466 950 € 1 212 118 € 1 096 881 € 1 186 286 € 1 087 794 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
430 300€ 1 213 962€ 794 966€ 658 879€ 400 617€ 957 493€ 1 403 817€ 1 183 704€ 1 047 983€ 1 172 338€ 1 064 439€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-52 184€ -25 694€ -10 801€ 2 120€ 41 882€ 59 113€ 63 133€ 28 414€ 48 898€ 13 948€ 23 355€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 468 519 € 4 118 375 € 2 854 130 € 2 292 067 € 1 571 166 € 3 748 142 € 5 453 445 € 4 279 026 € 3 820 791 € 4 143 436 € 3 608 384 €