Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
9 940 904 € 8 009 789 € 7 257 933 € 6 819 925 € 6 783 068 € 6 050 385 € 5 538 970 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 340 872 € 1 780 614 € 1 816 907 € 2 050 057 € 2 330 011 € 2 120 228 € 1 401 272 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
8 061 € 13 376 € 24 760 € 44 790 € 42 999 € 60 214 € 74 429 €
005
A.I.2
Software
8 061€ 13 376€ 24 760€ 44 790€ 42 999€ 60 214€ 74 429€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 332 811 € 1 767 238 € 1 792 147 € 2 005 267 € 2 287 012 € 2 060 014 € 1 326 843 €
012
A.II.1
Pozemky
24 791€ 24 791€ 24 791€ 24 791€ 24 791€ 24 791€ 24 791€
013
A.II.2
Stavby
459 161€ 507 394€ 469 386€ 453 951€ 495 894€ 537 837€ 573 385€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
879 128€ 1 168 322€ 1 184 426€ 1 476 304€ 1 716 856€ 626 099€ 679 196€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
969 731€ 66 731€ 113 544€ 50 221€ 49 471€ 871 287€ 49 471€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
7 594 505 € 6 225 176 € 5 436 522 € 4 766 560 € 4 450 596 € 3 926 839 € 4 130 440 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 971 575 € 2 563 129 € 2 235 771 € 2 365 903 € 2 257 523 € 2 138 889 € 2 401 549 €
032
B.I.1
Materiál
1 203 993€ 1 108 235€ 950 590€ 849 969€ 1 067 168€ 871 133€ 869 405€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
291 376€ 273 293€ 132 382€ 131 662€ 139 638€ 52 219€ 50 888€
034
B.I.3
Výrobky
1 451 258€ 1 149 387€ 1 123 822€ 1 296 335€ 904 531€ 1 005 450€ 1 284 449€
036
B.I.5
Tovar
24 948€ 32 214€ 28 977€ 87 937€ 146 186€ 190 437€ 194 179€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
19 650€ 2 628€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
164 010 € 165 153 € 147 420 € 16 170 € 52 549 € 43 955 € 1 250 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
164 010€ 165 153€ 147 420€ 16 170€ 52 549€ 43 955€ 1 250€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 225 934 € 1 288 697 € 1 184 216 € 1 213 864 € 1 302 165 € 1 041 538 € 1 106 425 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 224 019€ 1 229 132€ 1 182 853€ 1 191 386€ 1 206 661€ 1 039 210€ 1 089 625€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
56 541€ 13€ 20 211€ 92 429€ 12 078€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 915€ 3 024€ 1 350€ 2 267€ 3 075€ 2 328€ 4 722€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
3 232 986 € 2 208 197 € 1 869 115 € 1 170 623 € 838 359 € 702 457 € 621 216 €
056
B.IV.1
Peniaze
8 251€ 14 822€ 28 881€ 50 992€ 18 354€ 24 688€ 12 228€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 224 735€ 2 193 375€ 1 840 234€ 1 119 631€ 820 005€ 677 769€ 608 988€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
5 527 € 3 999 € 4 504 € 3 308 € 2 461 € 3 318 € 7 258 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 308€ 2 461€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 527€ 3 999€ 4 504€ 3 318€ 7 258€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
9 940 904 € 8 009 789 € 7 257 933 € 6 819 925 € 6 783 068 € 6 050 385 € 5 538 970 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 096 677 € 2 582 621 € 1 187 111 € 712 025 € 4 679 746 € 4 471 558 € 3 997 916 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
2 719 € 2 719 € 2 719 € 2 719 € 2 719 € 2 719 € 2 719 €
074
A.II.1
Emisné ážio
2 719€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
2 719€ 2 719€ 2 719€ 2 719€ 2 719€ 2 719€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 159 € 1 159 € 1 159 € 1 159 € 1 159 € 1 159 € 1 159 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 159€ 1 159€ 1 159€ 1 159€ 1 159€ 1 159€ 1 159€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 571 743 € 1 176 234 € 701 146 € 310 711 € 4 252 196 € 3 987 038 € 3 553 364 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 571 743€ 1 176 234€ 701 146€ 310 711€ 4 252 196€ 3 987 038€ 3 553 364€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 514 056 € 1 395 509 € 475 087 € 390 436 € 416 672 € 473 642 € 433 674 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
5 800 583 € 5 364 528 € 5 984 671 € 5 980 838 € 1 941 547 € 1 395 536 € 1 340 201 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
619 770 € 597 328 € 585 194 € 66 393 € 86 392 € 114 289 € 59 366 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
116 770€ 94 328€ 83 194€ 64 393€ 59 392€ 64 289€ 59 366€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
503 000€ 503 000€ 502 000€ 2 000€ 27 000€ 50 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
44 093 € 41 210 € 60 448 € 211 965 € 535 085 € 59 971 € 126 870 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
44 093€ 41 210€ 38 055€ 35 190€ 32 622€ 30 935€ 28 642€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
22 393€ 176 775€ 502 463€ 29 036€ 98 228€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
5 136 720 € 4 725 990 € 5 339 029 € 5 702 480 € 1 320 070 € 1 221 276 € 1 067 058 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 370 143€ 690 437€ 745 388€ 873 782€ 989 430€ 757 722€ 512 702€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
3 980€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 426 500€ 3 715 000€ 4 045 000€ 4 369 259€ 111 259€ 211 259€ 331 259€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
148 909€ 128 362€ 118 392€ 131 531€ 123 990€ 102 198€ 89 355€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
93 693€ 80 164€ 73 788€ 90 138€ 77 446€ 63 085€ 55 264€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
97 475€ 103 734€ 201 920€ 48 009€ 13 651€ 87 012€ 74 498€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
8 293€ 154 541€ 189 761€ 4 294€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
86 907 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
86 907€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
43 644 € 62 640 € 86 151 € 127 062 € 161 775 € 183 291 € 200 853 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
299€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
43 644€ 62 640€ 86 151€ 127 062€ 161 775€ 183 291€ 200 554€