Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ARTRA s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
111 672€ 161 083€ 429 137€ 601 144€ 639 924€ 725 598€ 761 789€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
83 761€ 124 982€ 368 857€ 503 979€ 530 055€ 585 139€ 550 137€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
27 911 € 36 101 € 60 280 € 97 165 € 109 869 € 140 459 € 211 652 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
11 425 741 € 10 224 060 € 9 485 609 € 8 569 335 € 6 997 234 € 6 102 697 € 5 448 203 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
11 064 287€ 10 043 588€ 9 456 040€ 8 181 784€ 7 006 031€ 6 376 483€ 5 577 394€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
361 454€ 180 472€ 29 569€ 387 551€ -8 797€ -273 786€ -129 191€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
5 713 040 € 5 159 935 € 5 163 083 € 5 045 054 € 3 931 209 € 3 467 060 € 3 054 402 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 750 271€ 4 318 416€ 4 298 948€ 4 310 225€ 3 542 058€ 3 026 975€ 2 710 982€
10
B.2
Služby
962 769€ 841 519€ 664 135€ 734 829€ 389 151€ 440 085€ 343 420€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
5 740 612 € 5 100 226 € 4 382 806 € 3 621 446 € 3 175 894 € 2 776 096 € 2 605 453 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
3 111 967 € 2 769 638 € 3 190 420 € 2 571 810 € 2 234 780 € 1 935 047 € 1 702 388 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 269 713€ 2 023 447€ 2 403 424€ 1 878 946€ 1 621 219€ 1 405 537€ 1 236 313€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
791 243€ 698 047€ 739 788€ 644 655€ 571 986€ 494 540€ 436 486€
16
C.4
Sociálne náklady
51 011€ 48 144€ 47 208€ 48 209€ 41 575€ 34 970€ 29 589€
17
D
Dane a poplatky
24 283€ 31 513€ 28 736€ 23 113€ 27 125€ 22 783€ 22 686€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
643 395€ 547 748€ 545 366€ 504 715€ 392 594€ 222 504€ 225 309€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
580€ 18 655€ 10 453€ 6 820€ 7 200€ 4 200€ 4 665€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
24 615€ 8 436€ 2 288€ 13 570€ 2 861€ 2 783€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 658€ 9 833€ -260€ 5 015€ 3 629€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
26 515€ 38 799€ 52 192€ 45 518€ 43 632€ 87 261€ 20 571€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
56 241€ 26 917€ 25 056€ 27 024€ 24 250€ 31 439€ 22 281€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 930 163 € 1 757 249 € 637 604 € 545 094 € 529 392 € 649 294 € 655 242 €
38
X.
Výnosové úroky
95€ 65€ 247€ 229€ 49€
39
N
Nákladové úroky
38€ 1 661€ 5 740€ 9 429€ 8 474€ 3 716€ 17 896€
40
XI.
Kurzové zisky
804€ 1 174€ 4 674€ 758€ 18 095€ 2 289€ 3 979€
41
O
Kurzové straty
491€ 1 022€ 2 341€ 469€ 479€ 5 387€ 59 309€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 972€ 7 382€ 7 824€ 9 426€ 10 864€ 20 592€ 9 309€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-5 697 € -8 891 € -11 136 € -18 501 € -1 475 € -27 177 € -82 486 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 924 466 € 1 748 358 € 626 468 € 526 593 € 527 917 € 622 117 € 572 756 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
410 410 € 352 849 € 151 381 € 136 157 € 111 245 € 148 475 € 139 082 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
409 267€ 370 582€ 282 631€ 99 778€ 119 839€ 191 180€ 139 025€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
1 143€ -17 733€ -131 250€ 36 379€ -8 594€ -42 705€ 57€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 514 056 € 1 395 509 € 475 087 € 390 436 € 416 672 € 473 642 € 433 674 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 924 466 € 1 748 358 € 626 468 € 526 593 € 527 917 € 622 117 € 572 756 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 514 056 € 1 395 509 € 475 087 € 390 436 € 416 672 € 473 642 € 433 674 €