Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DUVOPA, s.r.o. "v likvidácii"

2015 2014 2013 2012
01.01.2015
31.05.2015
01.01.2014
31.05.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
Zisková marža
N/A N/A N/A -34,3 %
Hrubá marža
N/A N/A N/A -13,2 %
Celková zadlženosť
-42 432,1 % -42 432,1 % -42 432,1 % N/A
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP
N/A N/A N/A
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
N/A N/A
EBITDA
N/A N/A N/A
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu
N/A N/A N/A
Účtovný cash flow
N/A N/A
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
N/A N/A N/A
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
N/A N/A
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
N/A N/A
Čistý cash flow
N/A N/A
Úročený dlh
Celkový dlh
Krátkodobý dlh
Čistý dlh
Marže
Hrubá marža
N/A N/A N/A
Zisková marža
N/A N/A N/A
Marža účtovného cash flow
N/A N/A N/A
Ukazovatele zadlženosti
Dlh/EBITDA
N/A N/A N/A
Čistý dlh/EBITDA
N/A N/A N/A
Záväzky/EBITDA
N/A N/A N/A
Celková zadlženosť
N/A
Podiel dlhu k celkovým aktívam
N/A
Podiel dlhu k vlastnému imaniu
N/A
Krátkodobá zadlženosť
N/A
Úverová zaťaženosť
N/A
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
N/A
Likvidita 2. stupňa
N/A
Likvidita 3. stupňa
N/A
Ukazovatele rentability
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)
N/A N/A N/A
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
N/A N/A N/A
Návratnosť investovaného kapitálu
N/A N/A N/A
Ukazovateľ aktivity
Doba splácania záväzkov
N/A N/A N/A
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám
N/A N/A N/A
Ďalšie ukazovatele
Prirážka
N/A N/A N/A
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
N/A N/A N/A
Stupeň oddlženia
N/A N/A
Krátkodobá toková oddlženosť
N/A N/A
Úverová zadlženosť
N/A
Miera zadlženosti vlastného imania
N/A