Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
164 052 € 185 557 € 76 345 € 91 235 € 97 034 € 96 866 € 98 803 € 109 433 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
164 052€ 184 559€ 75 090€ 91 212€ 96 858€ 94 769€ 95 996€ 106 571€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
998€ 1 255€ 23€ 176€ 2 097€ 2 807€ 2 862€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
117 305 € 119 548 € 81 285 € 92 063 € 94 726 € 93 932 € 97 420 € 108 246 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
17 392€ 24 627€ 6 825€ 6 551€ 6 045€ 7 359€ 11 119€ 11 317€
11
C.
Služby
19 749€ 27 819€ 22 449€ 39 542€ 42 465€ 45 026€ 44 375€ 46 423€
12
D.
Osobné náklady
63 789€ 55 892€ 51 813€ 45 737€ 45 746€ 40 839€ 40 851€ 41 309€
13
E.
Dane a poplatky
632€ 224€ 44€ 33€ 130€ 192€ 480€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15 082€ 10 750€ 437€ 3 937€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
4 239€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
661€ 236€ 154€ 233€ 437€ 578€ 446€ 541€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
46 747 € 66 009 € -4 940 € -828 € 2 308 € 2 934 € 1 383 € 1 187 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
126 911 € 132 113 € 45 816 € 45 119 € 48 348 € 42 384 € 40 502 € 48 831 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
78 € 725 € 302 € 253 € 292 € 281 € 279 € 291 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
625€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
78€ 100€ 302€ 253€ 292€ 281€ 279€ 291€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-78 € -725 € -302 € -253 € -292 € -281 € -279 € -290 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
46 669 € 65 284 € -5 242 € -1 081 € 2 016 € 2 653 € 1 104 € 897 €
36
P.
Daň z príjmov
9 982€ 13 342€ 203€ 426€ 480€ 480€ 480€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
36 687 € 51 942 € -5 242 € -1 284 € 1 590 € 2 173 € 624 € 417 €