Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

V A V invest, s.r.o. „v konkurze“

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
 4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
 • Obchodný vestník
 • Obchodný register
 • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 1K/61/2014
 • Spisová značka 1K/61/2014
Konkurzné konanie č. 2R/8/2015
 • Spisová značka 2R/8/2015
 • Prvý a posledný záznam 5.6.2015 - 1.6.2021

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
1.6.2021
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
26.5.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
16.4.2021
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
23.3.2021
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
20.1.2021
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
8.1.2021
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
17.12.2020
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
10.11.2020
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
2.11.2020
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
2.11.2020
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
22.6.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
8.6.2020
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
20.5.2020
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
29.4.2020
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
18.2.2020
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
31.1.2020
Pripísanie poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
31.1.2020
Pripísanie poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
31.1.2020
Pripísanie poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
8.11.2019
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
8.11.2019
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
15.10.2019
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
10.10.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
10.10.2019
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
10.10.2019
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
10.10.2019
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
10.10.2019
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
10.10.2019
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
10.10.2019
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
7.8.2019
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
2.8.2019
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
28.6.2019
Pripísanie poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
28.6.2019
Výmaz poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
18.6.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
16.5.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
1.4.2019
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
1.4.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
22.3.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
20.3.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
7.3.2019
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
7.3.2019
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
5.3.2019
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
17.12.2018
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
23.11.2018
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
15.11.2018
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
15.11.2018
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
5.10.2018
Výmaz poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
5.10.2018
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
5.10.2018
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
21.9.2018
Pripísanie poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
14.9.2018
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
21.6.2018
Výmaz poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
20.4.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
5.4.2018
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
5.4.2018
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
19.3.2018
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
15.3.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
23.2.2018
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
23.2.2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Juraj Rybár Banská Bystrica Banskobystrický
12.2.2018
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
18.1.2018
Výmaz poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
11.1.2018
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
3.1.2018
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
22.12.2017
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
21.12.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
7.12.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
27.11.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
13.11.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
18.9.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
13.9.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
30.8.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
23.8.2017
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
28.7.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
4.7.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
22.6.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
9.6.2017
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
8.6.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
8.6.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
28.4.2017
Výmaz poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
20.4.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
20.4.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
13.4.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
13.4.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
13.4.2017
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
11.4.2017
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
30.3.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
22.3.2017
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
13.3.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Banská Bystrica Banskobystrický
7.2.2017
Výmaz poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
23.1.2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
20.1.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
27.12.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
27.12.2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
20.12.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
20.12.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
20.12.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
16.12.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
16.12.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
14.12.2016
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
1.12.2016
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
14.11.2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
9.11.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
28.10.2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
26.10.2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
18.10.2016
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
14.10.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
13.10.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
7.10.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
7.10.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
7.10.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
7.10.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
12.9.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
5.9.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
5.9.2016
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
30.8.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
26.8.2016
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
26.8.2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
24.8.2016
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
24.8.2016
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
22.8.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
17.8.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
17.8.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
17.8.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
17.8.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
17.8.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
17.8.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
22.7.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
12.7.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
12.7.2016
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
12.7.2016
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
8.7.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
7.7.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
6.7.2016
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
27.6.2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
24.6.2016
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
13.6.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
3.6.2016
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
1.6.2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
27.5.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
23.5.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
19.5.2016
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
13.5.2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
13.5.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
11.5.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Matúš Boľoš Banská Bystrica Banskobystrický
4.5.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
4.5.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
2.5.2016
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Banská Bystrica Banskobystrický
27.4.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
19.4.2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Banská Bystrica Banskobystrický
8.4.2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Banská Bystrica Banskobystrický
24.3.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Banská Bystrica Banskobystrický
17.3.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Banská Bystrica Banskobystrický
14.3.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Banská Bystrica Banskobystrický
8.3.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
4.3.2016
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Banská Bystrica Banskobystrický
3.3.2016
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Banská Bystrica Banskobystrický
3.3.2016
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Banská Bystrica Banskobystrický
29.2.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Banská Bystrica Banskobystrický
22.2.2016
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Banská Bystrica Banskobystrický
16.2.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Banská Bystrica Banskobystrický
12.1.2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Banská Bystrica Banskobystrický
12.1.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Banská Bystrica Banskobystrický
5.1.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
17.12.2015
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Mgr. Robert Antal Banská Bystrica Banskobystrický
19.11.2015
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Mgr. Robert Antal Banská Bystrica Banskobystrický
12.10.2015
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Robert ANTAL Banská Bystrica Banskobystrický
20.8.2015
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Robert Antal Banská Bystrica Banskobystrický
12.8.2015
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Robert Antal Banská Bystrica Banskobystrický
30.7.2015
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
22.6.2015
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
Konkurzné konanie č. 2K/2/2015 [ukončené]
 • Spisová značka 2K/2/2015
 • Prvý a posledný záznam 21.1.2015 - 6.1.2016
 • Detekcia ukončenia: dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
14.8.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
7.4.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
11.3.2015
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
24.2.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
24.2.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
12.2.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
Konkurzné konanie č. 1K/59/2013
 • Spisová značka 1K/59/2013
 • Prvý a posledný záznam 10.10.2013 - 24.10.2013

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
24.10.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
16.10.2013
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický
10.10.2013
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Banská Bystrica Banskobystrický

Podania z Obchodného vestníka nezaradené ku konaniam

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
21.4.2016
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. Banská Bystrica Banskobystrický