Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

V A V invest, s.r.o. „v konkurze“

Údaje z Obchodného registra spoločnosti V A V invest, s.r.o. „v konkurze“

 • Názov V A V invest, s.r.o. „v konkurze“
 • IČO 31615325
 • DIČ 2020461256
 • Sídlo Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
 • Dátum vzniku 28. septembra 1994, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 2210/S
 • Základné imanie Podľa ORSR: 46 880 € / splatené 46 880 €
  Podľa účtovnej závierky: 46 880 €
 • Historický názov V A V invest, s.r.o. "v reštrukturalizácii"
  (platné do 4. mája 2016 )
  V A V invest, s.r.o.
  (platné do 23. novembra 2015 )
  V & O invest, s.r.o.
  (platné do 24. marca 2000 )
 • Historické sídlo Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
  (platné do 29. júna 2013)
  Malachitová 13, 974 01 Banská Bystrica
  (platné do 26. marca 2010)
  Mlynská 91, 974 01 Banská Bystrica
  (platné do 17. júna 2003)
  Nám. Ľ. Štúra 16, 974 01 Banská Bystrica
  (platné do 24. marca 2000)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 6. januára 2016
 • Dôvod vyhlásenia Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2R/8/2015-310 zo dňa 29. 12. 2015, právoplatným a vykonateľným dňa 06. 01. 2016 súd zastavil reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi V A V invest, s.r.o., „v reštrukturalizácii“, Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka V A V invest, s.r.o., „v reštrukturalizácii“, Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325 a ustanovil správu konkurznej podstaty Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 47 236 108.
Reštrukturalizačné konanie
 • Dátum povolenia 31. júla 2015
 • Dôvod povolenia Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2 R 8/2015 - 114 zo dňa 23. 06. 2015, právoplatným dňa 31. 07. 2015 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka V A V invest, s. r. o., Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325 a za správcu ustanovil Mgr. Roberta Antala so sídlom kancelárie Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica.
 • Dátum ukončenia 6. januára 2016
 • Dôvod ukončenia Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2R/8/2015-310 zo dňa 29. 12. 2015, právoplatným a vykonateľným dňa 06. 01. 2016 súd zastavil reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi V A V invest, s.r.o., „v reštrukturalizácii“, Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, vyhlásil konkurz na majetok dlžníka V A V invest, s.r.o., „v reštrukturalizácii“, Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325 a ustanovil správu konkurznej podstaty Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom kancelárie Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 47 236 108.
Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti 28.9.1994
sprostredkovanie v oblasti obchodu 28.9.1994
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ekonómie 28.9.1994
vykonávanie bytových, občianskych a inžinierskych stavieb 28.9.1994
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti pozemných stavieb 28.9.1994
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti 28.9.1994
faktoring 22.5.2001
forfaiting 22.5.2001
prevádzkovanie autoumyvárne 22.5.2001
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov 22.5.2001
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest 22.5.2001
pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/ 22.5.2001
prenájom hnuteľných vecí 15.5.2002
reklamná a propagačná činnosť 15.5.2002
organizovanie školení, kurzov a seminárov 15.5.2002
usporiadavanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí 15.5.2002
lízingová činnosť 15.5.2002
vydávanie periodických a neperiodických publikácií 15.5.2002
administratívne práce 15.5.2002
prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický, nemecký, ruský a francúzsky jazyk 15.5.2002
skladovanie tovaru 15.5.2002
upratovacie práce 15.5.2002
čistiace práce 15.5.2002
pomocné stavebné práce 15.5.2002
maliarske a natieračské práce 15.5.2002
sklenárske práce 15.5.2002
prenájom motorových vozidiel 15.5.2002
prenájom stavebných strojov a zariadení 15.5.2002
penájom lodí a lietadiel 15.5.2002
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane príslušenstva 15.5.2002
automatizované spracovnie dát 15.5.2002
služby videokamerou 15.5.2002
obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve 15.5.2002
zabezpečovanie vyjadrení, rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení 15.5.2002
požičiavanie motorových vozidiel a motocyklov 15.5.2002
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 20.1.2010
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby 20.1.2010
počítačové služby 20.1.2010
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 20.1.2010
sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 20.1.2010
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 20.1.2010
marketingové služby 20.1.2010
vedenie účtovníctva 16.12.2010
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.9.1994 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.

Starý spis S.r.o. 6095
2. .
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhro-
maždenia zo dňa 29.7.1998 a Dodatok č. 1 k spolo-
čenskej zmluve.
3. .
Rozhodnutím zakladateľa zo dňa 25.1.2000 bol
schválený Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine.
4. .
Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.10.2000 spoločník schválil zmenu spoločenskej zmluvy
v zmysle Dodatku č. 3.
5. .
Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia spoločníka zo dňa 2.8.2002.
6. .
Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 3.2.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
7. Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2R/8/2015-3080 zo dňa 28. 04. 2016, právoplatným dňa 05. 05. 2016 bola z funkcie správcu konkurznej podstaty odvolaná spoločnosť Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., so sídlom Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 47 236 108, značka správcu S1577.
8. Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2R/8/2015 - 3080 zo dňa 28. 04. 2016, právoplatným dňa 05. 05. 2016 bol ustanovený do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Matúš Boľoš, so sídlom kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1140.
9. Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2R/8/2015-5997 zo dňa 06. 02. 2018, právoplatné dňa 13. 02. 2018 bol z funkcie správcu konkurznej podstaty odvolaný JUDr. Matúš Boľoš, so sídlom kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica značka správcu S1140.
10. Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2R/8/2015-5997 zo dňa 06. 02. 2018, právoplatné dňa 13. 02. 2018 bol do funkcie správcu konkurznej podstaty ustanovený JUDr. Juraj Rybár, so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu S1709