Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
35 974 798€ 33 722 675€ 33 198 573€ 32 271 439€ 31 069 925€ 28 672 584€ 27 979 299€ 29 106 830€ 28 398 107€ 29 148 967€ 28 762 404€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
33 781 676€ 31 832 464€ 31 373 936€ 30 389 872€ 29 162 274€ 26 803 734€ 26 190 386€ 27 392 697€ 26 685 671€ 27 374 781€ 26 923 356€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
2 193 122 € 1 890 211 € 1 824 637 € 1 881 567 € 1 907 651 € 1 868 850 € 1 788 913 € 1 714 133 € 1 712 436 € 1 774 186 € 1 839 048 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
974 851 € 877 556 € 769 371 € 754 983 € 723 382 € 691 636 € 645 985 € 739 726 € 685 076 € 623 480 € 558 168 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
974 851€ 877 556€ 769 371€ 754 983€ 723 382€ 691 636€ 645 985€ 739 726€ 685 076€ 623 480€ 558 168€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 059 125 € 945 595 € 898 628 € 911 431 € 879 400 € 850 933 € 856 070 € 842 897 € 849 407 € 833 804 € 845 094 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
167 313€ 138 297€ 131 730€ 133 767€ 118 753€ 132 298€ 140 165€ 134 040€ 144 397€ 155 173€ 142 283€
10
B.2
Služby
891 812€ 807 298€ 766 898€ 777 664€ 760 647€ 718 635€ 715 905€ 708 857€ 705 010€ 678 631€ 702 811€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 108 848 € 1 822 172 € 1 695 380 € 1 725 119 € 1 751 633 € 1 709 553 € 1 578 828 € 1 610 962 € 1 548 105 € 1 563 862 € 1 552 122 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 783 416 € 1 472 810 € 1 335 723 € 1 247 550 € 1 274 150 € 1 334 541 € 1 328 072 € 1 316 718 € 1 414 480 € 1 413 553 € 1 425 720 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 275 348€ 1 045 636€ 947 248€ 895 854€ 892 876€ 948 505€ 939 679€ 968 012€ 1 015 536€ 1 012 474€ 1 021 457€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
423 425€ 356 935€ 317 062€ 282 862€ 289 082€ 314 087€ 310 003€ 283 122€ 321 538€ 325 157€ 328 151€
16
C.4
Sociálne náklady
84 643€ 70 239€ 71 413€ 68 834€ 92 192€ 71 949€ 78 390€ 65 584€ 77 406€ 75 922€ 76 112€
17
D
Dane a poplatky
13 762€ 12 421€ 12 962€ 12 047€ 12 420€ 11 535€ 11 445€ 10 724€ 9 804€ 9 765€ 9 795€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
82 533€ 81 826€ 88 671€ 94 750€ 78 452€ 78 911€ 86 171€ 66 206€ 66 364€ 83 875€ 99 283€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 179€ 19 757€ 110€ 2 843€ 46 747€ 53 736€ 10 895€ 23 176€ 649€ 1 530€ 1 620€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 000€ 9 884€ 3 125€ 24 095€ 4 635€ 2 346€ 6 511€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
149€ 142€ 1 054€ 703€ 1 089€ 980€ -3 839€ -3 075€ 759€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 385€ 15 261€ 19 792€ 4 689€ 5 188€ 5 739€ 52 647€ 51 397€ 59 033€ 82 352€ 88 393€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
42 895€ 25 681€ 29 551€ 27 185€ 28 520€ 23 659€ 32 475€ 33 676€ 25 470€ 27 485€ 25 956€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
193 657 € 254 426 € 248 375 € 347 994 € 384 877 € 319 679 € 178 483 € 257 231 € 93 162 € 116 141 € 74 111 €
38
X.
Výnosové úroky
121€ 83€ 90€ 151€ 105€ 41€ 21€ 73€ 111€ 96€ 241€
39
N
Nákladové úroky
600€ 1 202€ 1 481€ 1 947€ 1 328€ 26€ 193€ 397€ 379€ 1 074€ 3 109€
40
XI.
Kurzové zisky
1€
41
O
Kurzové straty
451€ 16€ 1€ 203€ 2€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
32 248€ 27 958€ 29 845€ 24 638€ 22 950€ 17 709€ 13 319€ 6 091€ 6 031€ 8 787€ 3 845€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-32 727 € -29 077 € -31 236 € -26 434 € -24 624 € -17 694 € -13 507 € -6 416 € -6 299 € -9 968 € -6 714 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
160 930 € 225 349 € 217 139 € 321 560 € 360 253 € 301 985 € 164 976 € 250 815 € 86 863 € 106 173 € 67 397 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
38 887 € 49 993 € 46 103 € 77 365 € 82 177 € 68 200 € 40 940 € 48 999 € 15 906 € 21 402 € 15 067 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
37 697€ 49 993€ 46 103€ 77 365€ 82 177€ 67 648€ 40 915€ 49 577€ 15 906€ 21 402€ 13 038€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
1 190€ 552€ 25€ -578€ 2 029€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
122 043 € 175 356 € 171 036 € 244 195 € 278 076 € 233 785 € 124 036 € 201 816 € 70 957 € 84 771 € 52 330 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
160 930 € 225 349 € 217 139 € 321 560 € 360 253 € 301 985 € 164 976 € 250 815 € 86 863 € 106 173 € 67 397 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
122 043 € 175 356 € 171 036 € 244 195 € 278 076 € 233 785 € 124 036 € 201 816 € 70 957 € 84 771 € 52 330 €