Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dometic Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
43 044 181€ 45 742 175€ 51 443 066€ 56 652 882€ 55 184 934€ 37 438 580€ 33 025 208€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
44 370 100 € 46 972 164 € 52 097 444 € 60 110 432 € 55 968 792 € 37 799 432 € 34 984 196 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
5 514 822€ 5 567 633€ 5 208 301€ 4 294 116€ 4 740 632€ 3 196 061€ 2 501 554€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
36 982 184€ 39 772 342€ 45 788 058€ 51 751 900€ 46 160 857€ 27 738 289€ 29 991 881€
05
III.
Tržby z predaja služieb
547 175€ 402 200€ 446 707€ 606 866€ 487 180€ 99 894€ 535 138€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
273 728€ 27 212€ -253 552€ -231 022€ 792 497€ 361 077€ 570 482€
07
V.
Aktivácia
3 809€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
573 591€ 836 424€ 671 548€ 842 806€ 776 314€ 1 205 569€ 1 042 713€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
474 791€ 366 353€ 236 382€ 2 845 766€ 3 011 312€ 5 198 542€ 342 428€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
41 799 204 € 44 660 516 € 49 664 934 € 56 623 186 € 54 461 533 € 35 674 620 € 33 779 728 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 804 334€ 4 985 758€ 4 849 656€ 3 799 964€ 6 607 558€ 1 760 811€ 2 058 339€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
28 617 623€ 30 431 091€ 35 825 609€ 43 003 645€ 35 115 697€ 18 364 190€ 21 816 950€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-67 608€ -85 530€ -62 734€ 47 362€ -237 890€ 469 467€ 67 466€
14
D.
Služby
3 503 116€ 3 874 265€ 3 764 061€ 4 632 746€ 5 702 550€ 4 484 861€ 3 295 746€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
3 018 240 € 2 693 426 € 2 777 542 € 2 725 855 € 3 168 526 € 2 868 451 € 3 496 647 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 108 274€ 1 887 336€ 1 924 567€ 1 927 643€ 2 223 115€ 2 038 470€ 2 460 086€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
746 640€ 665 001€ 712 827€ 661 731€ 694 498€ 698 182€ 844 322€
19
E.4.
Sociálne náklady
163 326€ 141 089€ 140 148€ 136 481€ 250 913€ 131 799€ 192 239€
20
F.
Dane a poplatky
26 925€ 13 976€ 14 251€ 15 039€ 20 237€ 15 370€ 15 431€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
748 430€ 753 724€ 677 230€ 519 922€ -2 315 552€ 3 761 082€ 967 565€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
748 430€ 753 724€ 677 230€ 590 302€ 534 692€ 840 458€ 967 565€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-70 380€ -2 850 244€ 2 920 624€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
436 406€ 693 643€ 563 943€ 716 077€ 579 982€ 1 101 865€ 941 214€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
7 173€ 2 915€ 3 706€ -149 389€ -96 433€ 148 154€ 18 320€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
704 565€ 1 297 248€ 1 251 670€ 1 311 965€ 5 916 858€ 2 700 369€ 1 102 050€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 570 896 € 2 311 648 € 2 432 510 € 3 487 246 € 1 507 259 € 2 124 812 € 1 204 468 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
6 464 253 € 6 563 803 € 6 812 922 € 4 938 143 € 4 993 251 € 6 315 992 € 6 360 554 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
127 027 € 100 942 € 122 347 € 182 733 € 131 597 € 165 653 € 24 826 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
90 519 € 40 521 € 22 378 € 31 582 € 8 639 € 225 € 135 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
90 519€ 40 521€ 22 378€ 31 582€ 8 639€ 225€ 135€
42
XII.
Kurzové zisky
36 508€ 60 421€ 99 969€ 106 977€ 122 958€ 165 315€ 24 665€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
44 174€ 113€ 26€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
80 690 € 86 232 € 159 432 € 197 139 € 245 048 € 504 312 € 684 319 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
10 389 € 37 605 € 92 162 € 443 770 € 512 315 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
10 389€ 36 851€ 89 309€ 443 770€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
754€ 2 853€ 512 315€
52
O.
Kurzové straty
76 696€ 82 939€ 145 542€ 155 352€ 148 855€ 56 739€ 167 034€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 994€ 3 293€ 3 501€ 4 182€ 4 031€ 3 803€ 4 970€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
46 337 € 14 710 € -37 085 € -14 406 € -113 451 € -338 659 € -659 493 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 617 233 € 2 326 358 € 2 395 425 € 3 472 840 € 1 393 808 € 1 786 153 € 544 975 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
766 195 € 712 259 € 690 651 € 887 310 € 894 090 € 522 288 € 25 876 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
695 754€ 751 708€ 638 352€ 890 677€ 856 527€ 803 952€ 50 238€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
70 441€ -39 449€ 52 299€ -3 367€ 37 563€ -281 664€ -24 362€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 851 038 € 1 614 099 € 1 704 774 € 2 585 530 € 499 718 € 1 263 865 € 519 099 €