Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Danfoss Power Solutions a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
135 890 318€ 131 571 593€ 109 794 288€ 89 953 946€ 84 482 622€ 100 993 209€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
135 354 478 € 132 112 999 € 109 873 648 € 90 161 226 € 84 578 073 € 100 829 275 € 105 429 877 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
4 962 317€ 5 017 721€ 5 540 969€ 4 765 987€ 5 842 879€ 9 266 083€ 2 636 969€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
118 563 176€ 114 889 865€ 96 158 893€ 78 082 954€ 74 202 563€ 87 046 125€ 99 900 984€
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 653 952€ 5 327 567€ 4 338 459€ 2 666 961€ 1 877 219€ 1 437 510€ 1 312 841€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-530 908€ 541 921€ 79 819€ 252 359€ -49 156€ -146 545€ -388 259€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 278 187€ 1 333 823€ 2 671€ 10 312€ 258 824€ 1 133 639€ 38 718€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 427 754€ 5 002 102€ 3 752 837€ 4 382 653€ 2 445 744€ 2 092 463€ 1 928 624€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
125 020 767 € 120 680 811 € 100 380 166 € 82 773 948 € 79 205 953 € 99 568 435 € 97 560 067 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 241 379€ 4 160 747€ 4 593 478€ 3 975 949€ 4 790 575€ 7 087 250€ 914 338€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
72 931 630€ 72 171 118€ 60 815 261€ 48 668 785€ 45 252 724€ 53 403 031€ 61 466 908€
13
C.
Opravné položky k zásobám
91 332€ 92 955€ 188 828€ 238 086€ 48 202€ 40 546€ 108 737€
14
D.
Služby
19 599 335€ 19 826 120€ 14 891 679€ 12 762 548€ 10 314 194€ 15 717 274€ 13 111 586€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
21 293 580 € 19 783 442 € 16 860 580 € 13 803 883 € 12 501 783 € 14 805 274 € 14 111 112 €
16
E.1.
Mzdové náklady
15 115 874€ 14 071 321€ 12 169 260€ 9 969 072€ 8 873 288€ 10 793 625€ 10 211 664€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
2 788€ 3 679€ 5 577€ 5 577€ 5 577€ 5 577€ 5 576€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 651 598€ 5 178 647€ 4 240 895€ 3 468 319€ 3 306 432€ 3 650 093€ 3 541 770€
19
E.4.
Sociálne náklady
523 320€ 529 795€ 444 848€ 360 915€ 316 486€ 355 979€ 352 102€
20
F.
Dane a poplatky
225 194€ 181 577€ 150 918€ 138 494€ 129 448€ 158 573€ 165 407€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 317 418€ 3 150 950€ 2 780 607€ 3 171 066€ 5 772 709€ 7 473 143€ 6 893 084€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 809 899€ 3 144 497€ 2 774 511€ 3 164 970€ 4 683 410€ 6 164 146€ 6 889 313€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 507 519€ 6 453€ 6 096€ 6 096€ 1 089 299€ 1 308 997€ 3 771€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
837 790€ 979 322€ 4 136€ 207 367€ 531 905€ 264€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
32 093€ -3 328€ 6 630€ -2 174€ -31 608€ -96 125€ -181 970€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
451 016€ 337 908€ 88 049€ 17 311€ 220 559€ 447 564€ 970 601€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
10 333 711 € 11 432 188 € 9 493 482 € 7 387 278 € 5 372 120 € 1 260 840 € 7 869 810 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
31 784 861 € 29 526 134 € 25 628 894 € 20 122 893 € 21 467 810 € 21 355 072 € 27 860 966 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
313 359 € 428 882 € 501 914 € 372 616 € 947 191 € 857 492 € 663 400 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 932 € 515 € 459 € 45 079 € 144 607 € 17 389 € 6 169 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
4 932€ 515€ 459€ 45 067€ 144 573€ 17 315€ 6 119€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
12€ 34€ 74€ 50€
42
XII.
Kurzové zisky
308 427€ 428 367€ 501 455€ 327 537€ 802 584€ 691 807€ 657 231€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
148 296€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
420 384 € 570 474 € 433 610 € 433 970 € 562 270 € 436 999 € 578 341 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
11 € 1 € 15 € 1 990 € 1 054 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
11€ 1€ 15€ 1 990€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 054€
52
O.
Kurzové straty
408 551€ 562 125€ 422 875€ 426 978€ 554 128€ 418 302€ 562 566€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
11 822€ 8 348€ 10 720€ 6 992€ 8 142€ 16 707€ 14 721€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-107 025 € -141 592 € 68 304 € -61 354 € 384 921 € 420 493 € 85 059 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
10 226 686 € 11 290 596 € 9 561 786 € 7 325 924 € 5 757 041 € 1 681 333 € 7 954 869 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 536 654 € 2 297 747 € 2 059 138 € 1 628 522 € 1 310 416 € 416 516 € 1 853 449 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 600 223€ 2 212 979€ 1 957 868€ 1 785 080€ 1 445 170€ 694 043€ 1 814 366€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-63 569€ 84 768€ 101 270€ -156 558€ -134 754€ -277 527€ 39 083€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
8 690 032 € 8 992 849 € 7 502 648 € 5 697 402 € 4 446 625 € 1 264 817 € 6 101 420 €