Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Privatbanka, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Privatbanka, a.s.

 • Názov Privatbanka, a.s.
 • IČO 31634419
 • DIČ 2020461905
 • IČ DPH SK2020461905 podľa §4
 • Sídlo Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
 • Dátum vzniku 9. augusta 1995, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3714/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 25 120 648 € / splatené 25 120 648 €
 • Historický názov Banka Slovakia, a.s.
  (platné do 1. novembra 2005 )
 • Historické sídlo Suché mýto 1, 811 03 Bratislava
  (platné do 24. augusta 2009)
  J.Kráľa 1, 974 01 Banská Bystrica
  (platné do 16. apríla 2005)
  Námestie SNP 23, 974 00 Banská Bystrica
  (platné do 12. mája 1997)
  J.Kráľa 1, 974 01 Banská Bystrica
  (platné do 10. januára 1996)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Mgr. Ing. Ľuboš Ševčík, CSc. Predseda predstavenstva Vincenta Hložníka 3542/6, 841 05 Bratislava 4. septembra 2007
Ing. Vladimír Hrdina Člen predstavenstva Trieda SNP 1723/14, 974 01 Banská Bystrica 8. augusta 2008
RNDr. Miron Zelina, CSc. Člen predstavenstva Majerníkova 15, 841 05 Bratislava 1. septembra 2012
 • Konanie menom spoločnosti [od 12. decembra 2016] Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Mgr. Milan Čerešňa Dozorná rada Gercenova 6, 851 01 Bratislava 24. augusta 2012
Ing. Marek Hvožďara Dozorná rada Žilinská 2961/18, 811 05 Bratislava 27. septembra 2012
Mgr. Jozef Oravkin Dozorná rada Na Holom vrchu 8312/12, 841 06 Bratislava 29. apríla 2016
Akcionár
Osoba Funkcia Adresa Obdobie
PENTA INVESTMENTS LIMITED Akcionár 3082 Limassol, Cyprus
Predmety podnikania
Názov Vznik
prijímanie vkladov 22.5.1996
poskytovanie úverov 9.8.1995
investovanie do cenných papierov na vlastný účet 9.8.1995
obchodovanie na vlastný účet:
a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti
b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene
c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
25.6.2018
správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva 16.4.2005
finančný lízing 19.2.2003
poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov 19.2.2003
poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania 19.2.2003
vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb 19.2.2003
finančné sprostredkovanie 19.2.2003
uloženie vecí 16.4.2005
prenájom bezpečnostných schránok 9.8.1995
poskytovanie bankových informácií 9.8.1995
funkciu depozitára podľa osobitného predpisu 19.2.2003
spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí 19.2.2003
poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením § 79 ods. 1 a v spojení s § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tomto rozsahu:
1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
2. vykonávanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania,
9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 10. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaní investičných služieb,
11. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi,
12. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
1.9.2012
poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie 27.9.2012
vydávanie a správa elektronických peňazí 27.9.2012
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.8.1995 rozhodnutím zakladateľov podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v súlade s §§ 172, 175 zák.č. 513/91 Zb. a § 4 zák.č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Starý spis: Sa 901
2. Na zasadnutí predstavenstva dňa 10.8.1995 bola schválená zmena stanov.
3. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 21.12.1995 bola schválená zmena stanov.
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.4.1996 bola schválená zmena stanov.
5. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.11.1996 bola schválená zmena stanov.
6. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.4.1997 bola schválená zmena stanov.
7. Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia členov Dozornej rady zo dňa 12.04.1998.
8. Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia členov Dozornej rady zo dňa 22.9.1998.
9. Zapisuje sa zmena stanov v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.1.1999 v dodatku č. 6, ako aj zmena v osobách členov dozornej rady tak, ako je to uvedené v NZ č. 5/99 napísanej 7.1.1999 na mimoriadnom valnom zhromaždení notárkou JUDr. Máriou Vavráčovou na ul. J. Kráľa č. 1 v Banskej Bystrici.
10. Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 17.6.1999 bola schválená zmena stanov.
11. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 18.11.1999 bola
schválená zmena stanov.
12. Zapisuje sa zmena v osobe predsedu dozornej rady v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia v NZ 45/2000, napísanej JUDr. Máriou Vavráčovou, v sídle Banky Slovakia, a.s. ul. J. Kráľa č. 1.
13. Riadne valné zhromaždenie dňa 19.09.2002 rozhodlo o zmene stanov spoločnosti a o zmene členov dozornej rady.
14. Zapisujú sa zmeny v zmysle rozhodnutia valného zhromaždenia, zo dňa 27.05.2003, v NZ 40949/2003, napísanej JUDr. Máriou Vavráčovou, v Detve.
15. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaž-
denia zo dňa 06.08.2003 v notárskej zápisnici NZ 67642/03, napísanej notárkou JUDr. Máriou Vavráčovou, so sídlom v Detve, Tajovského č. 1444/11, a to ako stanov spoločnosti, tak jej orgánov.
16. Notárska zápisnica č.N 218/2005, Nz 44317/2005, NCRls 43821/2005 zo dňa 23.09.2005 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov ( čl.I, bod 1). Zmena obchodného mena z pôvodného Banka Slovakia, a.s. na Privatbanka, a.s.
17. Hlasovanie mimo zasadnutia dozornej rady. Ing. Vladimír Hrdina - člen predstavenstva od 6.8.2003 do 28.2.2007.
18. Hlasovanie mimo zasadnutia dozornej rady - voľba členov predstavenstva Ing.Vladimír Hrdina, Ing.Ľubomír Lorencovič od 8.8.2008.
19. Notárska zápisnica N460/2008, Nz 27715/2008 zo dňa 27.6.2008 a N622/2009, Nz 25935/2009 zo dňa 31.7.2009 osvedčujúci priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
20. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.03.2010.
21. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 39/2011, Nz 15385/2011, NCRls 15776/2011 zo dňa 29.04.2011.
22. Zápis o hlasovaní dozornej rady per rollam zo dňa 28.08.2012.
23. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 27.04.2012.
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.09.2012.
24. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.03.2016
25. Notárska zápisnica č. N 498/2018, Nz 9903/2018, NCRls 10080/2018 zo dňa 28.03.2018.
História zmien a podania
 • 2020
 • 29.4. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R321560
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
 • 31.3. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R316152
  • Výročná správa za rok 2019 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka [RUZ]
 • 2019
 • 23.9. 2019
 • 25.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R261087
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
 • 2018
 • 25.6. 2018
  Zmena zápisu číslo R223062
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • obchodovanie na vlastný účet: a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   Zrušené predmety
   • obchodovanie na vlastný účet: a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 498/2018, Nz 9903/2018, NCRls 10080/2018 zo dňa 28.03.2018.
 • 22.6. 2018
 • 19.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R213096
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
 • 2017
 • 26.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R165166
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
 • 20.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R162243
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
 • 2016
 • 12.12. 2016
  Zmena zápisu číslo R146342
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
   pôvodne
   Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
 • 18.4. 2016
  Zmena zápisu číslo R118736
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 8.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R115746
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 7.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R115542
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
 • 2013
 • 30.5. 2013
 • 22.2. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R455657
  • Výročná správa s účt. závierkou za rok 2011, dodatok správy audítora
 • 2012
 • 26.10. 2012
 • 15.10. 2012
  Zmena zápisu číslo R345613
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie
   • vydávanie a správa elektronických peňazí
   Zrušené predmety
   • tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
   • vydávanie a správa platobných prostriedkov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 27.04.2012. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.09.2012.
 • 10.9. 2012
  Zmena zápisu číslo R324450
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
   pôvodne
   Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • obchodovanie na vlastný účet: a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením § 79 ods. 1 a v spojení s § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tomto rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonávanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 10. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaní investičných služieb, 11. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi, 12. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
   Zrušené predmety
   • obchodovanie na vlastný účet: a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením § 79 ods. 1 a v spojení s § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tomto rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonávanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 10. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaní investičných služieb, 11. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi, 12. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápis o hlasovaní dozornej rady per rollam zo dňa 28.08.2012.
 • 2011
 • 18.5. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2010
 • 20.4. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
   pôvodne
   Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 24.03.2010.
 • 2009
 • 24.8. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Einsteinova 25, 851 01 Bratislava z Suché mýto 1, 811 03 Bratislava
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením § 79 ods. 1 a v spojení s § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tomto rozsahu: 1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 2. vykonávanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c)podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, d)futures, swapy, forwardy týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, 6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b)nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, 9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, 10. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaní investičných služieb, 11. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi, 12. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
   Zrušené predmety
   • poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica N460/2008, Nz 27715/2008 zo dňa 27.6.2008 a N622/2009, Nz 25935/2009 zo dňa 31.7.2009 osvedčujúci priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
 • 22.4. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 25 120 648 € (splatené 25 120 648 €) z hodnoty 25 123 614 € (splatené 25 123 614 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
 • 2008
 • 10.9. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2007
 • 21.9. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 3.4. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 6.3. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 28.2. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 2005
 • 1.11. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu Privatbanka, a.s. z Banka Slovakia, a.s.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č.N 218/2005, Nz 44317/2005, NCRls 43821/2005 zo dňa 23.09.2005 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov ( čl.I, bod 1). Zmena obchodného mena z pôvodného Banka Slovakia, a.s. na Privatbanka, a.s.
 • 16.4. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Suché mýto 1, 811 03 Bratislava z J.Kráľa 1, 974 01 Banská Bystrica
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov (platobný styk a zúčtovanie)
   • obchodovanie na vlastný účet: a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, vrátane zmenárenskej činnosti b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   • vydávanie a správa platobných prostriedkov
   • uloženie vecí
   • poskytovanie investičných služieb pre klientov v rozsahu osobitného povolenia
   Zrušené predmety
   • platobný styk a zúčtovanie
   • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, okrem termínových obchodov a opcií, vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, okrem zahraničných cenných papierov, ktoré nie sú nástrojmi zahraničného platobného styku, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek súbormi obehových mincí
   • správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   • vydávanie a správu platobných prostriedkov
   • uloženie cenných papierov alebo vecí
 • 2003
 • 10.9. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 9.9. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 19.2. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 25 123 614 € (splatené 25 123 614 €) z hodnoty 25 123 614 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta: 1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, okrem termínových obchodov a opcií, vrátane zmenárenskej činnosti, 2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v slovenských korunách a v cudzej mene, okrem zahraničných cenných papierov, ktoré nie sú nástrojmi zahraničného platobného styku, 3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek súbormi obehových mincí
   • správu pohľadávok a cenných papierov klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva
   • finančný lízing
   • poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov
   • poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania
   • vydávanie a správu platobných prostriedkov
   • vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   • finančné sprostredkovanie
   • uloženie cenných papierov alebo vecí
   • funkciu depozitára podľa osobitného predpisu
   • spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí
   Zrušené predmety
   • finančný prenájom /finančný leasing/
   • vydávanie a správu platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   • poskytovanie záruk
   • otváranie akreditívov
   • obstarávanie inkasa
   • obchodovanie na vlastný účet alebo účet klienta: 1. s devízovými hodnotami, 2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, 3. s prevoditeľnými cennými papiermi, 4. s pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • Povolenie sa neudeľuje na obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta v devízovej oblasti: 1. so zahraničnými cennými papiermi, ktoré nie sú nástrojmi zahraničného platobného styku a 2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/
   • účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   • sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením
   • poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   • obhosporadovanie cenných paoierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfolio management/
   • uloženie a správu cenných papierov alebo iných hodnôt
   • výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
   • zmenárenskú činnosť /nákup devízových prostriedkov/
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Riadne valné zhromaždenie dňa 19.09.2002 rozhodlo o zmene stanov spoločnosti a o zmene členov dozornej rady.
 • 2000
 • 21.3. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zapisuje sa zmena v osobe predsedu dozornej rady v zmysle uznesenia mimoriadneho valného zhromaždenia v NZ 45/2000, napísanej JUDr. Máriou Vavráčovou, v sídle Banky Slovakia, a.s. ul. J. Kráľa č. 1.
 • 19.1. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • obchodovanie na vlastný účet alebo účet klienta: 1. s devízovými hodnotami, 2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov, 3. s prevoditeľnými cennými papiermi, 4. s pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   • Povolenie sa neudeľuje na obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta v devízovej oblasti: 1. so zahraničnými cennými papiermi, ktoré nie sú nástrojmi zahraničného platobného styku a 2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/
   • sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením
   • obhosporadovanie cenných paoierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfolio management/
   • uloženie a správu cenných papierov alebo iných hodnôt
   • výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
   Zrušené predmety
   • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   • 1. s devízovými hodnotami
   • 2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
   • 3. s prevoditeľnými cennými papiermi
   • 4. so zlatými a striebornými mincami
   • Povolenie sa neudeľuje na obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta v devízovej oblasti
   • so zahraničnými cennými papiermi, ktoré nie sú nástrojmi zahraničného platobného styku a
   • v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/
   • finančné maklérstvo
   • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítanie poradenstva /portfolio management/
   • uloženie a správu cenných papierov alebo iných hodnôt
   • výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 18.11.1999 bola schválená zmena stanov.
 • 1999
 • 4.8. 1999
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 17.6.1999 bola schválená zmena stanov.

 • 16.2. 1999
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1998
 • 5.10. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 29.5. 1998
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 30.4. 1998
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1997
 • 12.5. 1997
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy J.Kráľa 1, 974 01 Banská Bystrica z Námestie SNP 23, 974 00 Banská Bystrica
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.4.1997 bola schválená zmena stanov.
 • 1996
 • 6.12. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 9.10. 1996
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 22.5. 1996
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • prijímanie vkladov
  • finančný prenájom /finančný leasing/
  • vydávanie a správu platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  • 2. v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
  • účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
  • 3. s prevoditeľnými cennými papiermi
  • 4. so zlatými a striebornými mincami
  • poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
  • Povolenie sa neudeľuje na obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta v devízovej oblasti
  • so zahraničnými cennými papiermi, ktoré nie sú nástrojmi zahraničného platobného styku a
  • v oblasti termínovaných obchodov /futures/ a opcií /options/
  • zmenárenskú činnosť /nákup devízových prostriedkov/
  • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítanie poradenstva /portfolio management/
  • uloženie a správu cenných papierov alebo iných hodnôt
  • výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
  Zrušené predmety
  • prijímanie vkladov od verejnosti
  • finančný prenájom (finančný leasing)
  • vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
  • 2. v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov
  • 3. s prevoditeľmými cennými papiermi
  • účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
  • poskytovanie porád vo veci podnikania
  • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portfólio management)
  • uloženie a správa cenných papierov iných hodnôt
  • výkon funkcie depozitára investičného fondu
  • zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
  • uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt

 • 23.4. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 16.4. 1996
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 10.1. 1996
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1995
 • 6.9. 1995
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 25 123 614 € z hodnoty 23 390 892 €
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Na zasadnutí predstavenstva dňa 10.8.1995 bola schválená zmena stanov.
 • 9.8. 1995
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy Banka Slovakia, a.s.
  • novú adresu firmy J.Kráľa 1, 974 01 Banská Bystrica
  • nové základne imanie 23 390 892 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prijímanie vkladov od verejnosti
   • poskytovanie úverov
   • investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   • platobný styk a zúčtovanie
   • finančný prenájom (finančný leasing)
   • vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   • poskytovanie záruk
   • otváranie akreditívov
   • obstarávanie inkasa
   • obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
   • 1. s devízovými hodnotami
   • 2. v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov
   • prenájom bezpečnostných schránok
   • 3. s prevoditeľmými cennými papiermi
   • poskytovanie bankových informácií
   • účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
   • poskytovanie porád vo veci podnikania
   • obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portfólio management)
   • uloženie a správa cenných papierov iných hodnôt
   • finančné maklérstvo
   • výkon funkcie depozitára investičného fondu
   • zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2.8.1995 rozhodnutím zakladateľov podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. v súlade s §§ 172, 175 zák.č. 513/91 Zb. a § 4 zák.č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Starý spis: Sa 901